1903.09.04_The New York Times - Defeat of Macedonians
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.09.04_The New York Times – Defeat of Macedonians

ПОРАЗИ НА МАКЕДОНЦИТЕ Султанот придвижил огромна војска од 80 000 луѓе за загушување на востанието во битолскиот вилает. Така големата броева надмоќност и надмоќната опрема под команда на Назир Паша на крај почнале да носат успеси кај Смилево, Клисура и Невеска. Во Смилево и Невеска биле ангажирани по пет баталјони и по една артилерска батерија, во Клисура шест баталјони. Продолжило…

1903.09.01_The New York Times - Macedonian successes
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.09.01_The New York Times – Macedonian successes

Новинарската вест насловена „македонски успеси“ известува за текот на Илинденското Востание на почетокот од гроздобер (септември). Од Константинопол стигнало известување за низа успеси на востаниците. Турците претрпеле порази кај Преслово и Хобеш, западно од Битола. Кај Киркилис комитите броеле 1000 луѓе но биле заштитени од непристапната околна природа. За Турците се наметнала потреба од операции од големи размери за што…

1903.08.25_The New York Times - Turks lay waste to Macedonian towns
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.08.25_The New York Times – Turks lay waste to Macedonian towns

Турците ги пустошат македонските градови. Една поширока статија која известува за текот на востанието. Се известува за потврдени и непотврдени гласини за колежи, злосторства, убиства на затвореници. Посебно се истакнати злосторствата во Крушево, битолската и леринската област. Таму бил извршен општ колеж, скоро сите села биле разурнати. Делови од телата на убиените биле расфрлани низ Крушево и Битола. Во 21…

1903.08.23_The New York Times - Fighting at 15 places in Macedonia
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.08.23_The New York Times – Fighting at 15 places in Macedonia

Новинарската вест известува за разгорување на востанието (Илинденско н.з.) на многу места. Известува за борби на петнаесет места во Македонија. Турците изгубиле 300 луѓе при дејствата во Одринско, додека востаниците изгубиле четиринаесетмина. Биле користени бомби во Сребрење (Sreborene) кое било уништено. Таму се воделе тешки борби со големи загуби за Турците. Жените зеле активно учество со организирање на групи за…

1903.03.21_The New York Times - Severe fight in Macedonia
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.03.21_The New York Times – Severe fight in Macedonia

Судири со турската војска во текот на 1903 година пред Илинденското Востание. „Жестоки борби во Македонија Софија, Цутар 20, – Весникот известува дека се случиле жестоки битки помеѓу турските војски и дел од востаниците во Голи Ридови (Golay Hills), Македонија. Двете страни поднесле тешки загуби.“   „… SEVERE FIGHT IN MACEDONIA- 1 SOFIA, March 20,—The newspapers/ reʌ port that a…

1903.03.01_The New York Times - Sultan about Macedonians
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.03.01_The New York Times – Sultan about Macedonians

Македонците спомнувани од Султанот во разговор со странски дипломат. Во написов е даден необичен разговор на Султанот најверојатно со потпишаниот на написот William E. McKenna кому му кажува што да им пренесе на другите дипломати. Под дипломатски притисок Турција била принудувана да врши промени за подобрување на животот на христијанското население на Балканот. Така во Македонија постоела странска жандармерија под…

1903.02.22_The New York Times - Pope warns Macedonian catholics
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.02.22_The New York Times – Pope warns Macedonian catholics

„Папата ги предупредува Македонските Католици“ Папата на шест месеци пред Илинденското Востание ја откажал поддршката на борбата на Македонците против муслиманската власт. Весникот известува дека со писмо до свештенството во Македонија и Албанија им дал упатство сите католици да се воздржат од политичка агитација.   „… Pope Warns Macedonian Catholics. LONDON, Feb. 21.—A dispatch to the Central News from Rome…

1902.03.31_The New York Times - Greeks betray Macedonians
Posted in А9.1 Слика и посока

1902.03.31_The New York Times – Greeks betray Macedonians

„ГРЦИТЕ ГИ ПРЕДАДОА МАКЕДОНЦИТЕ. Заканувачкиот бунт за оваа пролет најверојатно ќе биде спречен – Црногроците ќе ја нападнат Турција?“ Пропагандата на македонскиот комитет изгубила влијание (била дискредитирана) меѓу побогатите класи во Бугарија поради злосторствата и пропратните изнуди. Сепак поранешниот Претседател на Комитетот Сарафов планирал општо востание на христијаните во пролетта која доаѓа. Обидите за разговори во Атина и Белград не…

1902.03.27_The New York Times - Fear a Macedonian revolt
Posted in А9.1 Слика и посока

1902.03.27_The New York Times – Fear a Macedonian revolt

„СТРАВ ОД МАКЕДОНСКИ РЕВОЛТ.“ Во Софија дипломатски претставници на Австро-Унгарија и Русија ја пренесле загриженоста на Виена и Петроград во врска со состојбите во Македонија. Австро-Унгарија и Русија блиску соработувале, но работата ја усложнувала Султановата надеж на царската заштита од Берлин. Од таму, Султанот бил охрабрен да ги засили турските воени сили, кои веќе биле распоредени на местата, каде што…

1902.01.04_The New York Times - The Macedonian committee
Posted in А9.1 Слика и посока

1902.01.04_The New York Times – The Macedonian committee

МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ. Турција преку својот претставник Османлискиот комесар во Софија протестирала до бугарската Влада за делувањето на Македонскиот Комитет. Бугарската Влада ја отфрлила одговорноста изјавувајќи дека територијата на која комитетот работел била турска и надвор од бугарската јурисдикција.   „… i THE MACEDONIAN COMMITTEE. Turkey Protests to Bulgaria, but the Latter State Repudiates Re- sponsibility. j Loxdox Times-Xew York Times…

1895.12.02_The New York Times - Macedonians threaten trouble
Posted in А9.1 Слика и посока

1895.12.02_The New York Times – Macedonians threaten trouble

„ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ЗАКАНУВААТ СО ПРАВЕЊЕ НА ПРОБЛЕМИ Побаруваат исти права (концесии) какви што добиле Ерменците. Софија, Сне. 1.- Собир на поддршка на Македонското движење беше одржан овде ова попладне. Плоштадот каде што собирот се одржа беше преполн. М. Такиев, член на Собранието, претседаваше. Тој побара за Македонија права од Турција, слични на оние дадени за Ерменија. Пред да продолжи…

-0530~_Herodotus - 'The Histories', Perseus University Chicago
Posted in А17.3 Само посока

-0530~_Herodotus – ‘The Histories’, Perseus University Chicago

Херодот пренесува дека Александар I Македонски (Филхелен) од Спартанците бил сметан за барбарин и како туѓинец на кого Хелените не треба да му веруваат.   „8.142.1 So when Alexander had made an end of speaking, the envoys from Sparta said, “We on our part have been sent by the Lacedaemonians to entreat you to do nothing harmful to Hellas and…

1941+ « 1994_Cornelis Johannes George Spoelstra jr. (A. den Doolard)
Posted in А15 Странски изјави

1941+ « 1994_Cornelis Johannes George Spoelstra jr. (A. den Doolard)

“… Соседните кралства Грција, Србија и Бугарија имено ја сакаа Македонија секој за себе. Бугарите, народ од азиско, а не од словенско потекло, сепак ја спроведуваа најжестоката пропаганда. …” A. ден Долард e псевдоним за холандскиот писател Корнелис Јоханес Георг (Боб) Спулстра Помладиот (Cornelis Johannes George (Bob) Spoelstra jr.). Во Охрид постои спомен соба на А. ден Долард која се…

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III
Posted in А1.1 Слика и посока А26.3 Дела и Настани

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III

Документ кој докажува дека на заседанието на АСНОМ биле избрани македонски делегати од пиринскиот и беломорскиот дел од Македонија за да бидат делегати на третото заседание на АВНОЈ. Ова докажува дека на АСНОМ постоел пристап за единственост како за територијата така и на борбата за ослободување на целиот простор на Македонија во идната сојузна политичка единица – република Македонија.

1997_Драган Богдановски - Македонија не е втора бугарска држава, Малме
Posted in А28.1 Личности

1997_Драган Богдановски – Македонија не е втора бугарска држава, Малме

  REPUBLIKA MAKEDONIJA NE E VTORA BUGARSKA DRŽAVA Najnoviot izum na falsifikatorskata mašinerija vo Sofija po odnos na Makedonija e deka Republika Makedonija bila vtora bugarska država po drugite primeri vo svetot kade od edna nacija postojat dve državi, kakva sto e Juna i Severna Koreja, ili kakvi sto bd^ Ze- padna i Istočna Germanija. So ovaa laga falsifiketorite od…