1926.10.11_Весник Македонија, Георги Баждаров
Posted in _Избор А3.1 Слика и посока

1926.10.11_Весник Македонија, Георги Баждаров

„… Какви и да се српско-грчки надворешни односи – сојузнички или не, тие по постигнатите територијални поделби на Балканот, ќе се наоѓаат под знакот на српскиот стремеж кон југ. Ако Белград на времето се повлече од еден договор за сојуз и пријателство со посилната од него Бугарија, поради горниот и средниот тек на Вардар, зашто да не го поништи, во…

1912.09.16_Весник Гражданин, бр.37, Петроград
Posted in _Избор А9.3 Само посока

1912.09.16_Весник Гражданин, бр.37, Петроград

„Македонско јадење на словенскиот ручек во ‘Виена’ Деновиве бев на словенскиот ручек во ‘Виена’. Кога сум на овие четврточни ручеци, неволно ме поразува некакво чудно и жално совпаѓање, насекаде каде што се судираат словенските интереси, бездруго веднаш се појавува веќе готовиот австриски рецепт, веќе се чувствува мирисот на ‘виенската кујна’. И би сакал да верувам, би сакал да мислам дека…

Петко Рачов Славејков
Posted in А15 Странски изјави

Петко Рачов Славејков

• 1871.01.18 – ‘Македонија’ – Македонски в’прос •   Многу пати имаме слушано од Македонистите, дека тие не се Бугари, туку Македонци, потомци на древните Македонци и секогаш чекавме доказ од нив, но никогаш не го добивме. Македонците никогаш не ни покажале основа за таквото мислење. Ни се спротивставуваат нам гледајќи се како Македонци, што тие воопшто не можат да…

1862.11_Цариградски весник, писмо од Пловдив
Posted in А5.1 Слика и посока

1862.11_Цариградски весник, писмо од Пловдив

„… Ве молам браќа МАКЕДОНЦИ! Вие, ми се чини дека со горделив презир гледате на вашите браќа: Бугари и Тракијци, кога не им ги одобрувате учебните книги, и итате со голема брзина кон србизмот …“   Посочил: Види Види

1941_Бугарски историчари - за цар Самоил
Posted in А5.2 Само слика

1941_Бугарски историчари – за цар Самоил

„… професор Јордан Иванов тврди, дека цар Самоил е од ерменско потекло; проф. Златарски, Пастухов, Цветко Стојанов и др. мислат дека цар Самоиловиот род бил од славјанско потекло – од македонско славјанско племе брсјаци; проф. Никола П. Благоев смета цар Самоиловиот род за прабугарски; српскиот проф. Владимир Петковиќ мисли дека цар Самоил имал персиско потекло. … меѓу тие лутања на…

1903.01.30_Našinec
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.01.30_Našinec

Чешкиот весник „Нашинец” за „македонското прашање“ – „… Сите Македонци се против поделбата на Македонија помеѓу Бугарите и Србите. …“   Посочил: Види Види

1858.09_Български книжици
Posted in А5.1 Слика и посока

1858.09_Български книжици

За бугарските шовинисти јазикот на Зографски бил „српски“. „… Кратка Свештена Историја, преведена, се гледа од грчки и напишана на бугарско македонско наречје, една смеса од бугарски и српски. … Отец Партенија (Зоографски н.з.), на когошто со голема почит му ја целуваме десницата, нека дадат волја да забележиме, дека си нема место да пишува некои книги за целиот народ на…

1857.07_Цариградски весник
Posted in А5.1 Слика и посока

1857.07_Цариградски весник

„… Ние спознаваме дека тој (Партениј Зографски) што не’ советува во ’Ц. Весник’ да го воведеме членот о, нему ако му се гледа противен стариот член тъ, тогаш такво ќе му се види и личното местоименување азъ и помошниот глагол щѫ щешъ ще. Нему поправилно ќе му се види ЈА наместо азъ, ќе (како што пишува) наместо щемъ и др….

1932.11.20_Ellas, núm26, Madrid
Posted in А9.1 Слика и посока

1932.11.20_Ellas, núm26, Madrid

Македонците наведени како една од „малите нации кои се борат за независност“, спомнати во каталонскиот весник „Ellas“, покрај Ирците, Баскијците, Галицијанците.   Посочил: Види Види

1934.01.27_Estampa, núm316, Madrid
Posted in А9.1 Слика и посока

1934.01.27_Estampa, núm316, Madrid

„… Југославија е населена со повеќе националности. Покрај Србите во неа живеат Македонци, Хрвати, Словенци, Унгарци, Црногорци, Романци, Арнаути. Секоја националност има свој јазик, свои обичаи и традиции, свои народни носии. …“   Посочил: Види Види

1933_Lovett F. Edwards - ’Macedonia‘, London, (David Harvey Publishers)
Posted in А11.3 Само посока

1933_Lovett F. Edwards – ’Macedonia‘, London, (David Harvey Publishers)

„… Во XI и XII век македонскиот јазик бил вообличен од Климент и Наум и раширен низ целата македонска земја. Манастирот Лесново, близу Кратово бил центарот на литературната активност. Во XIV век кога македонската земја потпаднала под османлиска власт, таа литературна дејност замрела …“.   Посочил: Види Види

1912.12.14_Caras y Caretas, núm741, Buenos Aires
Posted in А9.1 Слика и посока

1912.12.14_Caras y Caretas, núm741, Buenos Aires

И во далечната Аргентина се правело разлика меѓу Македонци и Бугари. Под сликата стои: „Македонци бунтовници на границата се борат на страна на Бугарите“.   Посочил: Види Види

1921.09.10_El Diluvio, núm217, Barcelona
Posted in А9.1 Слика и посока

1921.09.10_El Diluvio, núm217, Barcelona

Конференција на Лига на нациите во Женева – Меѓународен конгрес за правата на народите. Присуствуваат делегации од различни народи и нации, меѓу кои и Македонци. „… Откако е ислушана македонската делегација, донесена е одлука за барањето на независност на Македонија. …“   Посочил: Види Види

1784  « 1927_Lujo Thaller, Dr. - ’Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji‘
Posted in А7.1 Слика и посока

1784 « 1927_Lujo Thaller, Dr. – ’Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji‘

Во хрватска книга се споменува Ристо Македонецот од Солун кој дал придонес кон развојот на здравствената наука во Хрватска.   Посочил: Види Види

1903.08.16_El Globo, España
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.08.16_El Globo, España

Во текот на Илинденското востание шпанскиот весник „Ел глобо“ пишува за „… убиствата извршени врз Македонците, Србите, Бугарите и Власите. …“   Посочил: Види Види