Постирано во 14.2 Беломорие

1941-1949+_Крсте Димитров Нушков и други – бомбардирање и прогон

Повеќе лични сведоштва за бомбардирањето со напалм, измачувањата и прогонот на Македонците од Беломорска Македонија.

Постирано во 23.2 Војводи

Војводата Атанас Шабанов – Тешовалијата

Првично ајдутин кој ќе ги прифати идеите на Гоце Делчев и како еден од најверните соработници на Јане Сандански покрај со турските сили ќе води борби и со бугарските врховисти. Посочил: Портал Македонска Нација

Постирано во 23.1 Чети

Четата на Атанас Шабанов – Тешовалијата

Постирано во 1.3 Само посока

1891.06.22_Митрополит Теодосиј до архимандрит Дионисиј, писмо

Писмо од Митрополит Теодосиј низ кое се согледува несомненото македонско национално самочувство. Се открива начинот на кој се разговарало во македонската борба против непријателските хегемонизми. Владиката Теодосиј Гологанов е еден од најголемите и најспособните Македонци, кој со сите свои сили…

Постирано во 18.1 Бугарски 5.1 Слика и посока

1915+_Документи за одземање и уништување на книгата ’За Македонските работи‘

Книгата „За Македонските работи“ од Крсте П. Мисирков скоро целосно била уништена од страна на бугарската држава. Во 1942 година Блаже Конески како студент (Блаже Конев) во Софија наидува на сокриен примерок во софискиот универзитет. Ја зема скришно книгата, пребегнува…

Постирано во 16.1 Слика и посока

0150+ « 1919_Clement of Alexandria – ‘Exhortation to the Greeks’, p147

Свети Климент Александриски е еден од најзначните ранохристијански свети учители кој бил роден во 150 година. Во неговото пишувано дело одделно ги наведува древните Македонци од древните Хелени. „… многумина од жителите на Азија му оддаваа чест на огнот; меѓу…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1904.09.16_The Pacific Commercial Advertiser, Honolulu

„… LIFE IN MACEDONIA: THE MARKET PLACE OF USKUB (Skopje) The centre figure is an Albanian, who carries arms – as do the Turks – though the Macedonians are not allowed to do so & are consequently often subjected to…

Постирано во 8.1 Слика и посока

1903 – 1905_Documents Diplomatiques, Affaires de Macèdoine, p190-191

Француски дипломатски документ во кој се истакнува определбата на Јане Сандански за остварување на слоганот „Македонија на Македонците!“.   Преводот е од Х. А. Пољански „Документи за борбата на Македонскиот народ за самостојност и за национална држава“ том 1, Скопје,…

Постирано во 7.3 Само посока

1918 « 1964_др. Драг. Јанковић и др. Б. Кризман – ‘Грађа о стварању југословенске државе’, т1, с238, Београд

Барање од македонски претставници до српската делегација во Крфската Декларација да влезе желбата на сите Македонци како словенско население со територијата на цела Македонија да влезат во југословенската држава. Посочил: Poljakot od Makedonija

Постирано во 9.1 Слика и посока

1921_Anton Leopold Hickmann – “Geographisch-Statistischer Universal-Atlas”, Wien

Во универзалниот атлас на Антон Леополд Хикман покрај другите народи споменати се Македонци, македонски народ, македонски јазик и тоа кои живеат во Југославија, Грција и Бугарија. Посочил: makedonien.mk

Постирано во 8.1 Слика и посока

1926_R.Karutz, d-r – ‘Die Volker Europas’, Stutgart

Иако авторот на книгата има сомнително толкување за потеклото, несомнено Македонците ги споменува како одвоен народ на Балканот, покрај Албанци, Бугари, Грци и Срби.

Постирано во 1.3 Само посока

1913.06._ Димитрија Чуповски (писма до Митрополит Неофит и Петар Поп Арсов), Санкт Петербург

Две писма на Димитрија Чуповски од кои може да се согледа како се разговарало за Македонците како посебен народ, За лозунгот на ВМРО „Македонија на Македонците!“ и тн. Посочил: Poljakot od Makedonija

Постирано во 8.1 Слика и посока

1897_Г. С. Блант – статистички преглед за битолскиот вилает

Според демографската статистика од британскиот вицеконзул во Битола – Г. С. Блант, Славјаните се набројно население во битолскиот вилает. Посочил: Poljakot od Makedonija

Постирано во 13 Македонски сведоштва 23.2 Војводи

Крсто Гермов Шакир

Слики од погребувањето на војводата Крсто Гермов – Шакир војвода. Посочил: Poljakot od Makedonija

Постирано во 19.1 Грчки

1821 « 2020.06._Arben P. Llalla – “Arvanites, the founders of modern Greece”, Skopje

Албански писател пишува за значењето и големината на уделот од албанската состојка во создавањето на модерната грчка нација. Посочила: Ohridska Samovila