-0170 – -0240_Herodian of Antioch - ’History of Roman Empire‘-01
Posted in 16.1 Слика и посока

-0170 – -0240_Herodian of Antioch – ’History of Roman Empire‘-01

„… Древен недостаток на Грците е тоа што постојано се организираа во струи едни против други и нивната алчност доведе да паднат под помоќни од нив што ја уништи Грција. Нивните древни кавги и внатрешни расправии нив ги направи лесен…

Posted in 16.3 Само посока

-0000~_Различни древни писатели – за самобитноста на древните Македонци

Неколку древни писатели за народносниот состав и простирањето на Македонците и Македонија. „Исто така постои и Горна Македонија, која се состои од другите народи Линкестијците и Елимиотијците, кои се сојузници и поданици на Долна Македонија, но ги задржуваат своите локални…

Posted in 16.3 Само посока

-0060 – -0030_Diodorus Siculus – ’Bibliotheca historica‘, fragment 15

После тоа, со смртта на царот на Асирците, Сарданапал, завршило владеењето на Асирците, настапила епоха на Македоните. Значи старите писатели тврдат дека после владеењето на една од постарите цивилизации, каква што е асировавилонската, настапило владеењето, односно, цивилизацијата на Македонците. Денес,…

1903.05.26_The Evening News, Edinburgh
Posted in 11.1 Слика и посока

1903.05.26_The Evening News, Edinburgh

„… Прославениот МАКЕДОНСКИ револуционерен предводник именуван Делчев е пријавен дека бил убиен во борбите против Турците. …“   Посочил: ДООМ

-0133 « 1878_Fanny Janet Blunt - ’The people of Turkey‘
Posted in 10.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0133 « 1878_Fanny Janet Blunt – ’The people of Turkey‘

Често пати грчките пропагандисти користат податоци кои во негирањето на македонскиот народ ги претставуваат како да се во нивна полза но при подобар преглед излегува дека тоа воопшто не е така. Еве еден таков извадок: Во Тракија и Македонија, каде…

Posted in 19.1 Слика и посока

1923_Измена на народносната слика во Егејска Македонија

Доселувањето на главнината од протераните Грци од Турција во Егејска Македонија докажува дека поради недостаток на грчко население, имале потреба најголемиот број од нив таму да ги доселуваат за измена на народносната структура во полза на грчкиот етникум. Извор: Alex…

Posted in 7.1 Слика и посока

2012.09.06_Igor Despot – ‘The Balkan wars in the eyes of the warring parties’

„… The reason they were generally considered to be Bulgarians lay only in the more efficient Bulgarian propaganda. …“ Igor Despot was born in Zagreb. He graduated from the faculty of humanities and social science of the University of Zagreb…

Posted in 16.3 Само посока

2006_Andrew P. McIntyre – ‘The Alexander Tetradrachms of Termessos Major, Numismatic Chronicle’

„… Со цел да се разберат кованиците (металните пари) на Александар Велики неопходно е прво да се објасни светот на древните Грци. Во древниот свет не постоела посебна нација ниту пак посебна земја која се нарекувала Грција. Грчкоговорните луѓе биле…

Posted in 17.3 Само посока

1913.02.20_The Daily Telegraph, Sydney, Australia, pg7

Рускиот Цар Николај II: „… Вистинските Албанци не надминуваат половина милион и се наоѓаат западно од реката Црн Дрим. Населението се состои главно од Словени, албанизирани под турски притисок и ја задржуваат сопствената религија и обичаи …“ Истиот ден слична…

Posted in 9.2 Само слика

1900~_Народносната разместеност во Беломорска Македонија

Posted in 8.2 Само слика

1929.11.05_Christ Koteff of Macedonian Nationality, Australia

Христо Котев, од Македонска Националност, роден во Битола и кој престојува пет години во Австралија, кој сега престојува на 47ма Аргиле улица, Сиднеј, побарува натурализација под Националниот Комонвелт Акт, 1920-1925. Посочил: Саша Узунов

Posted in 9.2 Само слика

0125_The Roman Empire in 125 AD

Македонија, Епир, Тракија, Далмација… Грција? Хелас?

Posted in 16.3 Само посока

-0334 – -0323 « 0086 – 0160_Arrian – ‘The Anabasis of Alexander’

„… Потоа Александар им жртвува на боговите на кои обично им жртвуваше, порача оброк на сметка на војската: беше седнат, а околу него седеа Македонците, потоа Персијците потоа другите одбрани според нивната слава и нивната важност. Од истиот кратер црпеа…

2021.07.19_ОМО Илинден до бугарскиот Омбдусман, писмо
Posted in 14.3 Пирин 31 Правни дејства

2021.07.19_ОМО Илинден до бугарскиот Омбдусман, писмо

Македонците во Пиринско неуморно ги бараат своите национални и човекови права пред надлежните бугарски и европски институции.

Posted in 25.2 Партизански борци

Мирка Гинова (1946.07.26)

Учесник во Народно Ослободителниот Фронт во текот на Втора Светска војна. Прогласена за народен херој на Југославија. Загинува за време на граѓанската војна против грчките монархо-фашисти. Житие