Постирано во 11.1 Слика и посока

1000~ « 1911_William Miller – ‘The Balkans’

„… The empire to which Samoil succeeded was Macedonian rather than Bulgarian. …“ Посочил: Ohridska Samovila

Постирано во 18.1 Грчки

1863.05.05_Empire newspaper, p2, Sydney

„… The reason is, thirty years ago Athens was only an Albanian village. Almost the entire population of Attica then consisted, and still consists, of Albanians. Three leagues away [14.5 km] from the capital are villages which scarcely understood Greek….

Постирано во 05 Македонски сведоштва 15.3 Само посока

Григор Прличев (1885.05.06)

„… Мајка Македонија е многу ослабната. Откако го роди големиот Александар, откако ги породи светите Кирил и Методија, оттогаш мајка Македонија лежи на своето легло ужасно изнемоштена. Но, мајка што роди вакви синови, во иднина ќе роди и други како…

Постирано во 12.3 Само посока

1924.09.24_Tribune de Genève

„… Со своите високи квалитети, и покрај физичките страдања поради болест, која не простува, Александров беше станал легендарен конспиратор, кој дејствуваше неуморно на планините во Македонија. Неговата врховна цел беше независноста на Македонија, која во една самостојна држава ќе ги…

Постирано во *Избор 10.1 Слика и посока

1921_Isiah Bowman Ph.D. – ‘The New World problems in political geography’, New York

Македонците (бр. 6) се правилно прикажани на целиот простор каде живеат. Прилично верна земјописна карта за просторното распростирање на словенските народи во Европа.

Постирано во 9.1 Слика и посока

1918.11_The Typographical Journal

Од искажаното …there are … still many Turks and Macedonians here… може да се заклучи дека тоа било време (после I Светска Војна) кога Македонците како и поразeните Турци биле истиснувани од градот. Но сеуште ги има. За разлика од…

Постирано во 16.3 Албански (само посока)

Каплан Буровиќ – Кои се Албанците!?

Постирано во *Избор 8.1 Слика и посока

1563.12_Божидар Вуковиќ – ‘Октоих петтогласник)’, Архив САНУ, Београд

Божидар Вуковиќ кој е сметан за првиот српско-црногорски печатар од почетокот на 16 век, во сите свои книги се кажува дека е од Подгорица, во пределите македонски. „грешни Божидар Вуковић, отачаством от Диоклитије јеже јест ва пределех маќедонскихъ“ (Beograd, Arhiv…

Постирано во 15.1 Слика и посока

1969_Историја на македонскиот народ, с33

Званичната социјалистичка историја иако срамежливо сепак не можела да го избегни заклучокот дека современата „македонска народност“ е составена од сите етникуми кои некогаш живееле на просторот од Македонија.

Постирано во 12.2 Само слика

1912.11.27_Bernard Partridge – ‘Macedonia, Freedom at last’ (drawing)

Македонија конечно слободна! Ослободувањето на Македонија од тиранијата на Турците, конечно е постигнато. Свесни и чувствителни луѓе припадници на разни народи знаеле и јавно го изнесувале сочувствувањето со посебно тешките страдања кои низ историјата ги имал македонскиот народ.

Постирано во 8.1 Слика и посока

1349 « 1905_Љ, Стојановиќ – ‘Стари српски записи и натписи’, Књ. III. с.41, (бр. 4949), Београд

Стефан Душан ја додава (како првенствена) титулата македонски цар кон неговите титули 1349 Според Раваничкиот препис на Законикот од Стефан Душан. Законик на чесниот и Христољубив Македонски Цар Стефан, Српски, Бугарски, Унгарски, Далматински, Арбанаски, Хунгаро Влашки и независен владетел на…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1706_Echard History – ‘The Roman history from the restitution of the Western Empire..’, vol.IV, London

Mеѓу 300 000 војска на страната на Турците предводени од Мехмед Освојувачот биле вклучени неколку нации: Бугари, Срби, Македонци, Германци, Бохемијанци (Чеси), Унгарци и Грци. Тој и неговите наследници воделе политика – христијани да војуваат против христијани. The Roman history…