Posted in 11.1 Слика и посока

2014.10.14_Гласило BBC – интернет страница

Британската новинарска куќа (British Broadcast Service) и покрај грчките притисоци го признава постоењето на малцинство во Република Грција кое говори на македонски јазик.

Posted in *Избор 6.2 Само слика

1969_Грчки учебник по Земјопис

Пред повампирувањето на грчкиот експанзионизам, согледувајќи ја слабоста на новостворената независна држава, во социјалистичкиот југословенски период постоеше време на благо грчко помирување со реалноста за македонската државност.

Posted in *Избор 3.1 Слика и посока

1927.12_Илинденска организација – списание ‘Илустрација Илинден’, Софија

Насловната страница на списанието „Илустрација Илинден“ издание на „Илинденската организација“. Создадена во 1923 година од Македонци, иселеници во Бугарија чија основна цел било создавање на независна и самостојна македонска држава.

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 2.1 Слика и посока

1888 « 1922_Спомените на Исаија Радев Мажовски, Софија

“… Многупочитувани господа, Македонскиот старословенски народ уште пред 2.500 години е доведен во Македонија од цар Каран, кој како цар Филип и цар Александар бил чист словен. Не повеќе од 500 години поминаа откако Македонија и македонскиот стар словенски народ…

Posted in *Избор 14.7 Иселеништво 24 Југославија Кралство

1935.09.01-03_МПО, 14та Конвенција, Охајо, САД.mp4

Македонска Политичка Организација – секаде само Македонци, Македонија, „Македонија на Македонците!“.

Posted in *Избор 14.7 Иселеништво 4.2 Само слика

1932_МПО, 11та Конвенција, Кливленд – Охајо, САД.mp4

Posted in *Избор 14.7 Иселеништво 24 Југославија Кралство

1927_МПО, 6та Конвенција, Акрон – Охајо, САД

Шеста годишна конвенција на Македонската Политичка Организација. Со секогаш присутниот слоган „Македонија на Македонците!“

Posted in *Избор 14.7 Иселеништво 24 Југославија Кралство

1933.09.3-5_МПО, 12та Конвенција, Детроит – Мичиген, САД.mp4

Posted in 16.3 Само посока 6.3 Само посока

-0499–0449_Херодот, Персиско-Хеленска војна

Ако Херодот тврди дека Тесалијците биле први Хелени кои им се предале на Персијците тогаш според Херодот Македонците не биле Хелени. Затоа што неспорно е дека Македонците биле покорени многу порано. На друго место запишал дека Персијците преку македонските планини…

Posted in *Избор 6.1 Слика и посока

1000~ « 1955_Stilpon P. Kyriakides – ‘The northern ethnological boundaries of Hellenism’, p37, Thessaloniki

Грчко толкување за поширокото над еднонационално значење на зборот “Бугари” и за “бугарството” на цар Самоил и неговите поданици. „… Додека за времето на владеењето на Симеон, Драгувитите, Струмјаните и општо сите Склавинии беа јасно одделени од Бугарите, за време…

Posted in 5.1 Слика и посока

1924_ЦО НРПЈ, Коста Новаковић – ‘Македонија Македонцима! Земља земљорадницима!’, Београд

Во првата половина на 20 век во услови на болни и социјално заостанати монархии, правилниот став на работничките организации за многу национални, социјални и родови прашања ги привлекло напредните сили во Југославија и на Балканот.

Posted in 16.2 Само слика 9.2 Само слика

1980+_Германски учебник по историја

Posted in 8.1 Слика и посока

1947-1949 « 1994.05_Frank J. Abbot – ‘The Greek Civil War…’, Fort Leavenworth – Kansas, USA

Во текот на граѓанската војна меѓу грчките левичари вклучувајќи го и раководството постоела раздвоеност околу решителноста за признавањето на македонската нација. Оставени само на себе, неизбежен бил поразот на македонско-грчките демократски сили соочени со силна британско-американска дипломатска и воена помош…

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

0802-0867 « 1912_J.B. Bury – ‘A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil I (A. D. 802–867)’

„… Има мислења дека Македонските Словени веќе поседувале азбука која тие ја употребувале за потребите на секојдневниот живот и тоа што Константин (св. Кирил) го направил било да го преработи писмото и да го заокружи (комплетира) за поточно обработување на…

Posted in 12.2 Само слика

1914-1918_Млада македонска жена, Лерин

Една слика од архивите од Прва Светска војна. Со оглед на редовноста, споменувањето на македонската определба на сликаните не може да се толкува само како земјописна определба. На тоа ги поттикнувала македонската народносна (етнографска) различност на ниво на посебен народ.