Христо Силјанов
Posted in А14 Родољубни изјави

Христо Силјанов

Јане ја разви тезата дека е погубно за македoнското население и за самата Бугарија, македонското прашање да се третира во смисла на национално обединување со Бугарите… Сите кои агитираат било во Македонија, било надвор од неа на база: ослободување и обединување со Бугарија, треаба непријателски да бидат пречекани од ВМОРО, така како што се пресретнуваат од Организацијата српските и грчките…

1904.11.18_The New York Times - Macedonians may starve
Posted in А9.1 Слика и посока

1904.11.18_The New York Times – Macedonians may starve

Ако Македонците од Одринско источно од Солун близу Беломорското крајбрежје биле со грчко потекло зошто во наведеното кризно време за да се заштитат не пребегнале во Грција туку отишле да се заштитат во Бугарија, како што Турците од истиот крај се преселиле во другите краеви на Турција. При тоа воопшто не се споменува дека во наведениот крај имало Грци. „……

1908.03.14_The New York Times - Russia with Britain in Macedonia
Posted in А9.1 Слика и посока

1908.03.14_The New York Times – Russia with Britain in Macedonia

Вредноста на овој документ е што потврдува за постоечкиот договор меѓу рускиот цар Николај II со британскиот крал Џорџ V за доделување на автономија за Македонија. Таа намера ќе остане неостварена поради избувнувањето на Младотурската Револуција три месеци подоцна. „… Русија и Британија во Македонија Ст. Петерсбург, Цутар 13. – Британската нота испратена до големите сили која предлага поставување на…

1892.02 – 03_Весник ’Свобода‘, Д. Т. Левов
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А5.1 Слика и посока

1892.02 – 03_Весник ’Свобода‘, Д. Т. Левов

Весник „Свобода“, сечко, 1892 „… од сѐ се гледа дека работата не стои така: луѓето тука имаат други цели – да создадат нов книжевен македонски јазик. А дека тие не можеле да ја напишат ‘Лоза’ на тој јазик – тоа е зашто не го знаеле добро татковото наречје. Последично, прашањето се сведува кон стремежот да се воведе книжевен сепаратизам, којшто…

Posted in В07 Национална борба

ДА СЕ ДОТОЛЧИ ЗАЕВИЗМОТ!

Браќа и сестри Македонци, треба да се намалат радувањата, сѐ додека целосно не биде завршено со Заев и криминалната клика околу него. Да не се опуштаат правдољубивите сили, да не заборавиме дека Шарлатанот неколку пати се извлече од тешка положба. Се надеваме дека раководствата на опозициските партии пред сѐ ПП ВМРО-ДПМНЕ извлекле поука и овој пат со енергично делување нема…

1947_Петар Георгиевски (1923 с. Остима - †1947 с. Сорович)
Posted in А26.2 Партизански борци

Петар Георгиевски (1923 с. Остима – †1947 с. Сорович)

Командант во војската на ДАГ за Леринскиот округ. Предаден од грчки поткажувачи и сочекани во заседа кај селото Сорович.

Вероучение - Поука 03
Posted in А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1955.05.21_Илинденски сведоштва – Горги Павлов Лазаров, с. Кнежево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… БИОГРАФИЙА Од Горги Павлов Лазаров од с. Кнежево Околийа Кумановска             Роден сум во 1868 год. во с. Кнежево, околийа Кумановска. Произлегувам од бедна селска фамилийа койа се занимава со правенйе на кйумур бидейки е нашиот край…

Вероучение - Поука 03
Posted in А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Колјо Иванов Гјурков, Штип

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А Хаджи – Колјо Иванов Гјурков ул. “67” бр. 18 втори-реон. Роден сум 1882 година во град Штип, од трговско семејство. Од моето семејство мојот чичко Тасе Гјурков беше познат као борец-револуционер-организатор, а…

1892+ « 1953.03.03_Илинденски сведоштва – Вета Крстеска Николова, Крушево
Posted in А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1953.03.03_Илинденски сведоштва – Вета Крстеска Николова, Крушево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А Од Крстеска Вета Николова, од гр. Крушево, ул. Киро Фетакот 32, стара на 82 години. Јас, потекнувам од гратска сиромашна фамилија, през младите години бев останата сирачка и по тије причини бев…

1905.10.02_The New York Times - England may aid Macedonians
Posted in А9.1 Слика и посока

1905.10.02_The New York Times – England may aid Macedonians

„… МОЖНА ПОМОШ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ. Англија го Истражува Последниот Колеж со Разгледување Дејство. ЛОНДОН. Лис. 1. – Ноел Бакстон, М. П. Шеф на Балканскиот Комитет, му пишал на Министерот за Надворешни Лендсдаун со посока за колежот од Турските единици во Македонското село Конопница, предлагајќи засилување на Европскиот надглед над Македонија ако е потребно со помош и на морнаричка демонстрација. Лордот…

1905.10.10_The New York Times - Macedonians captive Englishman
Posted in А9.1 Слика и посока

1905.10.10_The New York Times – Macedonians captive Englishman

„… ИСПРАТЕНО УВО, БАРАЊЕ ОТКУП Македонски Четници се Закануваат дека ќе го Убијат Заробениот Англичанец. СОЛУН, Европска Турција, Гро. 9. – Британскиот Конзулат во Битола примил пакет кој содржел човечко уво, кое според придружното писмо било отсечено од Англичанец со име Вилис, неодамна вработен во Турскиот Тутунски Доходовен Оддел. Вилис бил заробен од четниците пред неколку месеци, и во писмото…

1907.04.29_The New York Times - Macedonians free British captive
Posted in А9.1 Слика и посока

1907.04.29_The New York Times – Macedonians free British captive

„… Македонците го ослободиле заробениот Британец. СОЛУН, Тревен 28. – Роберт Абот, овде син на важен Британец, кој бил киднапиран од татковата градина во Цутар 24ти, беше ослободен. …“ „… Macedonians Free British Captive.  SALONIKA, April 2S.—Robert Abbott, the son of a prominent I.lritlsh subject here, who was kidnapped from his fa- ther’s garden on March 2-4-, has been lib-…

1892+ « 1951.01.30_Илинденски сведоштва – Панде Којунџиев, Струмица
Posted in А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1951.01.30_Илинденски сведоштва – Панде Којунџиев, Струмица

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Преко Одборот за илинденски пензии до Президиумот на народното собрание на Народна Република Македонија С К О П Ј Е Со решение на Одборот за илинденски пензии при Президиумот на нар. собрание на Нар. Република Македонија бр. 870 од 28-ВИ-1947 година, ми…

1892+ « 1953.04.17_Илинденски сведоштва – Мате Петров Бошкоски, Крушево
Posted in А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1953.04.17_Илинденски сведоштва – Мате Петров Бошкоски, Крушево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… ПРЕКУ ОПШТИНСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР – КРУШЕВО ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ – ОДБОР ЗА “ИЛИДЕНСКИ” С К О П Ј Е М О Л Б А Б И О Г Р А Ф И Ј А Од МАТЕ П.БОШКОСКИ, од Крушево улица Благо Целе…

1892+ « 1950.04.22_Илинденски сведоштва – Илинка Божинова Гојдароска, с. Козица
Posted in А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1950.04.22_Илинденски сведоштва – Илинка Божинова Гојдароска, с. Козица

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Преку Околискиjот народен одбор Претседателство Кичево До Одборот за доделуванје на Илинден.пенз. При Призидијумот на НАРСНРМ гр. СКОПЈЕ. Молба: Од Илинка Божинова Гојдароска од с.Козица, околија кичевска. да и се додели илинден. пензија. Б И О Г Р А Ф И Ј…