1821+_Акропол, Атина
Posted in А20.2 Само слика

1821+_Акропол, Атина

Низ вековите било целосно изгубено древното хеленско културно ниво. Слика на која што се гледа состојбата на длабока заостанатост во Атина како и цела денешна Грција. Новохеленизацијата ќе биде остварена како идеја и со усрдна и до денес непрекината помош од западните империи.

1911 – 1913 « 2000.10_André Gerolymatos - 'The Balkan Wars'
Posted in А20.1 Слика и посока

1911 – 1913 « 2000.10_André Gerolymatos – ‘The Balkan Wars’

„… Танцот на смртта од Сулиот е вграден дел од грчката револуција и бил врежан во свеста на грчките ученици со поколенија. Многу младинци секоја година изразуваат почит во спомен на тие Православни Албанци со обновувањето на настанот при свеченостите во нивните основи училишта. …“

0000 – 0100_Римското Царство во првиот век
Posted in А10.2 Само слика

0000 – 0100_Римското Царство во првиот век

Ако авторот ја означил Македонија и ја означил Ахаја, зошто би пропуштил да го означи Хелас (Грција) доколку би бил поширок и надреден поим!?

1887-1908 « 2013 _Vladislav B. Sotirovic - 'From the Balkan history of diplomacy and politics', Vilnius
Posted in А8.3 Само посока

1887-1908 « 2013 _Vladislav B. Sotirovic – ‘From the Balkan history of diplomacy and politics’, Vilnius

Во табелата на населението според германскиот учен Schanderl во вилаетите на Јанина, Битола, Косово и Скутари покрај Срби, Грци, Власи, Турци и други живееле и како што ги навел ‘Македонски Словени’ кои по бројност биле втори после Албанците. Кога разни историски и етнолошки писатели наместо Македонци го користат изразот ‘Македонски Словени’, тогаш значи воочиле народност која се разликува и не…

1887 « 2013 _Vladislav B. Sotirović - 'From the Balkan history of diplomacy and politics', Vilnius
Posted in А21.3 Само посока

1887 « 2013 _Vladislav B. Sotirović – ‘From the Balkan history of diplomacy and politics’, Vilnius

Српскиот историчар, етнолог и земјописец Владимир Кариќ тврдел дека засновано на историски извори, во подалечно минато, сите Словени – Чеси, Бугари, Руси, Полјаци, Словаци и Лужички Срби (Хрватите не биле сметани за одвоен еницитет) – биле нарекувани Срби од древните историчари и дека сите МОДЕРНИ СЛОВЕНСКИ НАЦИИ СЕ САМО СРПСКИ ПЛЕМИЊА. 1887 Владимир Карић – ‘Србија. Опис земље, народа и…

0000_A.K. Johnston - 'Eastern half of the Roman Empire', Edinburgh & London
Posted in А10.2 Само слика

0000_A.K. Johnston – ‘Eastern half of the Roman Empire’, Edinburgh & London

На сите земјописни карти од времето на Римското Царство, ако се наведени напоредно, Македонија и Хелас се претставувани како раздвоени територијални поими.

2005_Училишта за македонски јазик во Република Албанија, (видео)
Posted in А16.4 Голо Брдо, Мала Преспа

2005_Училишта за македонски јазик во Република Албанија, (видео)

 

1941.04.28_Началник на штабот - Окупациска заповед
Posted in А19.1 Слика и посока

1941.04.28_Началник на штабот – Окупациска заповед

Заповед за окупација на Македонија испратена од Началникот на штабот на војската кон Командантот на Петтата бугарска армија.

1924_Македонска Собраниска група при Бугарското редовно Собрание
Posted in А1.1 Слика и посока

1924_Македонска Собраниска група при Бугарското редовно Собрание

Низ целиот документ изразена е различноста на македонскиот од бугарскиот народ како и стремежот за обединета и независна Македонија. При крајот може да се прочита: „ДА ЖИВЕЕ СЛОБОДНА, ОБЕДИНЕТА И НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА!“ Декларацијата е предложена од македонската собраниска група чии членови можат да се прочитаат на почетокот од документот. На крајот се вели дека декларацијата е изработена од ЦК на…

1949_ООН - Бугарски репарации за окупаторските штети
Posted in А19.1 Слика и посока

1949_ООН – Бугарски репарации за окупаторските штети

Бугарските повоени репарациски обврски за направените окупаторски штети кон Југославија и Грција направени за време на Втора Светска војна.

2018.10.05_Peter Snow - 'History of the world map by map', London
Posted in А10.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

2018.10.05_Peter Snow – ‘History of the world map by map’, London

Македонските освојувања на чело со Александар III Македонски кои започнуваат од Пела, Македонија. Хелас небитен за споменување.

1943.03.15-17_Депортацијата на Евреите од бугарско-окупираното Беломорие, Дупница, Видео
Posted in А19.1 Слика и посока

1943.03.15-17_Депортацијата на Евреите од бугарско-окупираното Беломорие, Дупница, Видео

Deportation of Jews from Bulgarian-occupied Thrace Jews were deported from Kavala, Seres, and Drama in Bulgarian-occupied Thrace. Some 3,000 Jews were taken to Drama and herded onto trains without food or water for transport to a camp in Gorna Dzumaya. The Jews were probably then taken to the Bulgarian port of Lom on the Danube River, where they boarded ships…

1943.03_Депортација на Евреите од бугарско-окупираната Македонија, железничка станица Скопје
Posted in А19.1 Слика и посока

1943.03_Депортација на Евреите од бугарско-окупираната Македонија, железничка станица Скопје

Jews from Bulgarian-occupied Macedonia who were rounded up and assembled in the Tobacco Monopoly transit camp in Skopje prepare to board deportation trains. Skopje, Yugoslavia, March 1943. Посочил: — – Извор: Холокауст Енциклопедија

1941.03.01_Приклучување на Бугарија кон Тројниот пакт, Виена
Posted in А19.1 Слика и посока

1941.03.01_Приклучување на Бугарија кон Тројниот пакт, Виена

Бугарскиот политички лидер Богдан Филов и германскиот министер за надворешни работи Јоаким фон Рибентроп во текот на потпишувањето на бугарското пристапување кон Тројниот Пакт. Со овој договор Бугарија формално се поврза со силите на Оската. Bulgarian leader Bogdan Filov and German foreign minister Joachim von Ribbentrop during the signing of the Tripartite Pact. This treaty formally aligned Bulgaria with the…

2010+_Јанко Ашлаков, (видео)
Posted in А16.2 Беломорие

2010+_Јанко Ашлаков, (видео)

Во чест на непоколебливиот Македонец Јанко Ашлаков († 27.09.2021).