Posted in _Избор А1.1 Слика и посока

1923.12.30_В.М.Р.О. и Р.С.Р. – ’Проект за спогодба меѓу ВМРО и Руската Советска Република‘

„Внатрешната Македонска Револуционерна Организација којашто ги претставува Македонците што се борат за национално самоопределување, политичка слобода, самоуправување и најголема возможна социјална правда, има за цел: Обединувањето на Македонија, распарчена меѓу Бугарија, Србија и Грција во 1913 г. по Букурешкиот мировен договор и по Нејскиот – во 1919 г., во една политичка единица, којашто подоцна ќе биде рамноправен член на една…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока

1946.01.02_Македонски политички затвореници до СССР, ВБ и САД, апел, Касандра

Македонските политички затвореници од затворот Касандра (на истоимениот крак на Полуостровот Халкидик) во денешна Грција, упатиле повик (апел) за помош до Владите на СССР, Велика Британија и САД. Во повикот од затворените Македонци, меѓу другото, се вели: „… Во сегашните историски денови, ние припадниците на македонскиот народ во Егејска Македонија, кои се боревме против другите окупатори и нивните слуги, принудени…

1885_Karte zur Geschichte der Europäischen Türkei, Bibliographisches Institut in Leipzig
Posted in А10.1 Слика и посока

1885_Karte zur Geschichte der Europäischen Türkei, Bibliographisches Institut in Leipzig

Мозаик од историски земјописни карти на Македонија што го прикажуваат – османлиското ширење на Балканот, како и потиснувањето на Османлиското Царство од тој простор од XIV век до 1885 година. Овие карти како и многу многу други, се уверлив приказ за настанувањето на новите држави на Балканот, Србија, Бугарија и Грција, со нивните стварни историски простори пред Балканските војни и…

Димитрија Поп Георгиев - Беровски (1840-1907)
Posted in А24.2 Војводи

Димитрија Поп Георгиев – Беровски (1840-1907)

Организатор на Кресненското Македонско Востание.

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока

1878_The Aims of the Macedonian Kresna Uprising

The Aims of the Macedonian Uprising Article 2: The people from Macedonia itself take part in the uprising, people who feel themselves Macedonians and who have a love of freedom. Article 3: All residents of Macedonia, regardless of nationality or faith, can take part in the uprising – but they must love freedom. Article 4: All those from countries, neighboring…

1992+_Wolf Oschlies
Posted in А17.3 Само посока А15 Странски изјави

1992+_Wolf Oschlies

The mid-century German authors did not make any distinction between ancient Macedonia and any other Macedonian country. As far as they were concerned, Macedonia has always existed as an entity. They acknowledged that Macedonia offered Europe the best examples of wisdom. Therefore, according to them, if Europe were to lose Macedonia it would soon be lost itself.   Средновековните германски…

2005_Божидар Динков - 'Българският синдром на разединение и самоизяждането'
Posted in А19.3 Само посока

2005_Божидар Динков – ‘Българският синдром на разединение и самоизяждането’

Македонски: „… Грците ги нарекувале Бугарите ‘Хондрокефалос’, кое означува дебелоглав, во смисла тврдоглав, тап, прост. На Запад во текот на средновековието кривоверците ги нарекувале ‘бугри’ (фр. bougres), кое произлегува од bulgare (Бугарин) и означувало нешто лошо. Според француската енциклопедија ‘Ларус’ зборот означува навредлив израз, пцовка. Во речникот на Бл. Мавров таа означува особењак, неранимајко, проклетник. Академик Јордан Иванов во својата…

0800+_Vatican Library - ’Miniature from the Menologium of Byzantine Emperor Basil II‘
Posted in А19.1 Слика и посока

0800+_Vatican Library – ’Miniature from the Menologium of Byzantine Emperor Basil II‘

  „… Слика. 23 Бугарските пагани колат Христијани. Вакви сцени се случувале низ целиот 9ти век. Паганскиот отпор на Православната Црква, подоцна придонел за ширењето на Богомилизмот. Минијатура од Менологиумот за Византискиот Император Василиј II, во Ватиканската Библиотека. (После Наследникова) …“   Посочила: DragonGirl

1945+_Весник 'Пиринско Дело'
Posted in А3.1 Слика и посока

1945+_Весник ‘Пиринско Дело’

После падот на фашизмот, во време на разумни бугарско-македонски односи (југословенски) во весникот ‘Пиринско Дело’, на насловната страна може да се прочита правата волја на Македонците во пиринско како и во сите делови: „Македонскиот народ сака свое целосно обединување“. За жал тоа ќе трае само три години. Гео-политичките односи повторно ќе го оневозможат исполнувањето на слободно изразената волја на Македонците…

1832_Thomas Gordon - 'History Of The Greek Revolution', p113
Posted in А11.1 Слика и посока

1832_Thomas Gordon – ‘History Of The Greek Revolution’, p113

Во грчките востанички превирања како еден од капетаните се споменува Хаџи Продан Македонски. Подолу во фуснота се појаснува дека Хаџи Продан бил од руско или македонско потекло. Јасно е дека некој кој има славјански прекар македонСКИ не би можел да биде Грк и не би бил ставен на споредба како некој со можно руско (или македонско потекло) ако не се…

Posted in А1.2 Само слика

1932_Македонски Неприкосновен Народен Капитал – Потврда

Потврда за уплатен прилог за потребите на македонската ослободителна борба уплатена на Македонскиот Неприкосновен Народен Капитал дел од Македонскиот Национален Комитет. Најверојатно подружница на ВМРО. На печатот е ставена картата од цела Македонија, вклучувајќи го и пиринскиот дел кој тогаш веќе подолго време бил во составот на Бугарија. И покрај пробугарските раководства во некои од фракциите на македонските револуционерни организации,…

1967-1969_Webster Dictionary language classification
Posted in А17.1 Слика и посока А8.1 Слика и посока

1967-1969_Webster Dictionary language classification

Во едно од своите изданија и само во тоа издание познатата британска Вебстер (Webster) енциклопедија и речник излезе со разврстување на јазиците кое се совпаѓа со македонското национално гледиште негувано уште од национално-просветителскиот период – македонскиот јазик како најстар и изворен јазик на сите славјански јазици. Според табелата даден е следниот распоред: Како една од главните групи на ИНДО-ЕВРОПСКИ јазици…

1878_Началник на штабот на Македонското востание, писмо
Posted in А1.1 Слика и посока

1878_Началник на штабот на Македонското востание, писмо

Умоляваме ся тая вечерь да отидеме съ згълата или съ няколко души оть четата патрола на стражарите като захватимь горе от скалата,по ридо, дори долу на мостъть при Кайчева. Това може да го направите според разположението ни и на две отстъпления На Македонското востание началник щаба 1878   Посочила: DragonGirl

Вероучение - Поука 03
Posted in А5.3 Само посока

1878.10.30_Софиски до Џумајски Комитет, писмо

После писмото од Калмиков со кој се бара употреба на зборот ‘македонски’, наместо исполнување на барањето, од софискиот комитет со изговор за безредие се наметнува укинување на промакедонскиот Џумајски добротворен Комитет и апсење на Димитар Поп Георгиев. „Софиски добротворен Комитет ‘Единство’ Бр: 103 објавен на 30ти октомври 1878 Софија, До Џумајскиот добротворен комитет сместен во Џумаја. Од вашето писмо од…

Posted in А19.1 Слика и посока

1970_Й. Иванов – ‘Български старини из Македония’, БАН

  Уште еден средновековен извадок од бугарски извор кој укажува дека православните Славјани општо биле нарекувани Бугари. Бугарските кнезови војувале против Солун. Меѓу нив како бугарски кнез е наведен и Десимир Великиот Кнез Моравски.   Слободен македонски превод: „… Бугарите слушнале за мене. И Великиот кнез Десимир Моравски и Радивој кнез Преславски и сите кнезови бугарски се собрале околу Солун…