Постирано во 18.3 Грчки (само посока) 7.3 Само посока

1913-1928_Грчки Комитет за Смена на Имињата

Помеѓу 1913-1928 словенските имиња на стотици села и градови биле хеленизирани од Комитетот за Смена на Имињата, кој бил овластен од грчката Влада со цел за „отстранување на сите имиња кои ја загадуваат и нагрдуваат прекрасната појава на нашата татковина“….

Постирано во 18.3 Грчки (само посока) 7.3 Само посока

1941-1949_Грчки воени злосторства

Едно лично сведоштво од грчки војник за злосторствата правени над македонското население за време на Граѓанската војна.

Постирано во 1.3 Само посока 18.3 Грчки (само посока)

1939.04.24 « 1945+_Кралство Грција, обвинение поради зборување на македонски

Еден пренесен запис за подложноста на судска одговорност ако во Хеленската Република од грчки државјанин ПРИВАТНО се користи македонски (словенски) јазик.

Постирано во 17.2 Бугарски (само слика)

1941-1945_Грците за ‘Бугарската фашистичка окупација’

Слика од јавен натпис потврдува  за „Бугарската фашистичка окупација“ како одредница и на Грција земја членка на ЕУ, за улогата на бугарските војски на просторот од денешна Грција за време на Втора Светска војна.

Постирано во 13.2 Само слика

1919.01.06_Млади Македонци, Леринско

Постирано во 17.3 Бугарски (само посока)

1878+_Гроф Н.П. Игнатиев за рускиот удел во бугарската државност

Изјавата на рускиот гроф Николај Павлович Игнатиев дека тој е идеолошкиот творец на бугарската држава во полза на руските интереси на Балканот.

Постирано во 17.3 Бугарски (само посока)

2012.01.12_Декларација на осуда против бугарската асимилаторска политика

Бугарското Собрание изнудено поради потребата за влез во Европската Унија, донесува Проглас со кој ја осудува бугарската асимилаторска политика како и етничкото чистење на турското население во Народна Република Бугарија. Посебно за време на таканаречениот „Преродбенски тек“ („Възродителен процес“).

Постирано во 17.3 Бугарски (само посока)

1945_Борис Рајнов, за односот кон поразената окупаторска војска

Постирано во 17.3 Бугарски (само посока)

1928+_Ѓорѓе Радуле од село Кремен, Пиринско

Еден податок за моралните “квалитети” на влавот Ванчо Михајлов – бугарски врховист, усташки соработник и ватиканска марионета, кој ја узурпира Организацијата во полза на оние кои најдобро го плаќаат.

Постирано во 17.3 Бугарски (само посока)

Древните Бугари 33 000 години пред нова ера

Книга за космичките познавања на Бугарите кои живееле во 8те Бугарии распослани од Црно Море до Индија.

Постирано во 17.2 Бугарски (само слика)

1941+_Хитлеров младинец во Бугарија

Постирано во 17.2 Бугарски (само слика)

1941+_Бугарското свештенство под нацистичкииот кукаст крст

Врвот на бугарското свештенство одржува служба под нацистичкото знаме и кукаст крст.