Posted in 19.2 Грчки (само слика) 5.2 Само слика

1941.05.25_Цар Борис, Солун

Кој свечено го пречекал бугарскиот цар Борис во Солун, каде што немало ни Македонци ни Бугари, само Грци!? Посочил: makedonien.mk

1912.11.23_The Sydney Morning Herald - A.H.S. Lucas - 'The Walllace of Albania'
Posted in 11.1 Слика и посока 17.1 Албански

1912.11.23_The Sydney Morning Herald – A.H.S. Lucas – ‘The Walllace of Albania’

Ако Ѓорѓија Кастриот – Скендербег имал словенски родители и потекнувал од Македонија како може да биде Албанец!? „… Скендербег и неговите смели скиптари ја спасија Италија од потпаѓање под османлиската власт и лошо владеење. Кој беше тој? А, и кои…

Posted in 23.2 Војводи

Александар Турунџев (1872 – 30 житар 1905)

Posted in 23.2 Војводи

Андон Ќосето (во средина), Андреј Докурчев (лево) и Марко Христов (десно) во 1903

Види Телеграма од Ќосето со поддршка за создавањето на Народна Република Македонија.

Posted in 8.3 Само посока

-0630-_Хомер – ’Илијада‘, (јазична споредба)

Јазична споредба меѓу современи македонски зборови и зборови употребени во Хомеровата Илијада. Посочил: Влад Твитеровски

1996_Paul R. Magosci - ’The History of Ukraine, The land and its peoples‘, Seattle
Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1996_Paul R. Magosci – ’The History of Ukraine, The land and its peoples‘, Seattle

„… Едно нешто е сигурно: пишуваниот јазик на Киевска Русија не бил заснован на ниту еден од зборуваните јазици или наречја на жителите. Со други зборови, немал основа во ниеден од Источно Славјанските наречја, ниту е гранка од препоставен постар…

Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1905.03.03_The Hebrew Standard

Цитат: „Најчудното знаме под кое човек било кога се борел е тоа на македонските востаници. Црвено е од една и црно од другата.“ Ако некој ви вели дека за Илинденското востание се користело бугарското знаме. Можно е затоа што имало…

Posted in 11.1 Слика и посока

1903.09.06_La Domenica del Corriere, Milano

Мачење на македонски востаници. Посочил: Менталист

Posted in 9.2 Само слика

-0484 – -0425_Земјописна карта за времето на Херодот

  Македонија.., Тесалија… Во тоа време за Херодот територијата под Тесалија не е вредна ниту за да биде именувана. Извор: Збирка David Rumsey  

Posted in 9.2 Само слика

0100~_Македонија за времето на Клавдиј Птоломеј

  Јужен дел од Балканот – само Македонија, Тракија и Ахаја. Што станало со Хелас!?  

Posted in 9.1 Слика и посока

1540_Tabula Europae X – Macedonia (Ptolemaios, Klaudios; Münster, Sebastian), Basel

  Македонија од Егејско до Јонско Море. На север од Скадар до Филипи (близу Кавала) сѐ до Пелопонез на југ. Наведени се и Hellas и Graecia како сосема мали подрачја во склоп на Macedonia. Извор: Doria  

Posted in *Избор 18.1 Бугарски 5.1 Слика и посока

1943.05.18_Значки ‘Независна Македонија’ – бугарска окупациска забрана

Одлуката за забрана на значките за Независна Македонија пуштани од Илинденската организација во десетлетијата пред војната. „До г.г. кметови и раководители на полициски станици. Многумина од членовите на Организацијата ’Илинден‘ носат значки со две лица, на едната страна е напишано…

Posted in 9.2 Само слика

1912_Th. Weinreb – ‘Balkan Aspirations’

Територијалните претензии на балканските држави Бугарија, Грција, Србија и Романија. Претензиите на Бугарија, Грција и Србија се пресекуваат на просторот од Македонија. Тогашните грчки претензии денес се скоро целосно остварени со три неостварени исклучоци – Цариград, независноста на Кипар и…

Posted in 9.2 Само слика

1481 – 1683_Ottoman Empire

  Според оваа земјописна карта Грција не постоела од 1481 до 1683 година. Инаку ги има и Македонија и веќе и Албанија.  

Posted in 3.1 Слика и посока 31 Прогласи

2021.09_Весник ‘Народна Волја’, бр9, Пиринска Македонија

Весникот „Народна Волја“ како гласило на Македонците кое се бори за негираните национални права на Македонците во Пиринска Македонија на насловната страна повикува: „МАКЕДОНКИ И МАКЕДОНЦИ, ИСКАЖЕТЕ ЈА БЕЗ СТРАВ МАКЕДОНСКАТА ПРИПАДНОСТ!“ Со поднаслов: „Бугарија секогаш ќе биде осудувана дотогаш,…