1924.03.06_The New York Times - Bulgarians arrest more Macedonians-01
Posted in А9.1 Слика и посока

1924.03.06_The New York Times – Bulgarians arrest more Macedonians

Бугарската држава одговара на барањата од Југославија и спроведува дејства за сузбивање на македонските револуционерни организации кои се борат за ослободување на Македонците. Како што се чита од известувањето има јасно разликување меѓу Македонци и Бугари. „БУГАРИТЕ АПСАТ УШТЕ ПОВЕЌЕ МАКЕДОНЦИ 300 Се сега во Затвор Поради Обвиненија за Завера против Југославија. Творечки права, 1924, на New York Times Претпријатие….

Posted in А27 Југославија Социјализам

Сократ Данаилов Маркилов (1924 – 1993)

Сократ Данаилов Маркилов (1924 – 1993) — еден од најистакнатите припадници на македонското национално движење и маченик за македонската национална кауза во комунистичка Бугарија. Маркилов е роден на 12 тревен 1921 година во селото Бутково, Демирхисарско, Егејскиот дел на Македонија. Во Втората светска војна дезертирал од бугарската војска и се придружил на антифашистичкото движење. По војната живеел во градот Петрич,…

Posted in А31 Прогласи

2023.05.03_Призив на Македонците от Пиринска Македония

Повик од повеќе здруженија на Македонците во пиринска Македонија, бугарската држава да им ги оствари нивните национални права. * Здружението за заштита на основните човекови права, * ОМО „Илинден“, * Македонско меѓународно движење за човекови права, * Здружението на репресирани Македонци во Бугарија, * Антички Македонци, * Граѓанската иницијатива за признавање на македонското национално малцинство во Бугарија, * Комитет за…

Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1913.06.29_Симбирянинь, б1790, с1

С. Ф. Иљин, публицист и уредник на руското политичко списание „Симбирјанин“ се застапува за создавање независна македонска држава како предуслов за траен мир во Европа и покрај званичната политика на руската Влада секогаш да ѝ дава предност на (од Русија) новозоздадената држава и нација Бугарија. Иљин пишува дека Македонците не сакаат да бидат претопени (асимилирани) во Срби, Бугари и Грци…

Posted in А5.2 Само слика

1945+_Христо Калайджиев – Нашата пътеводна звезда

Статија на Христо Калајџиев, познаник на великанот Гоце Делчев. Статијата почнува со зборовите: „… Гоце беше и ќе биде патоводна ѕвезда за македонскиот народ во неговата борба и стремежи за национална правда, култура и благодејствие. …“   Посочил: ОМО Илинден Пирин

Вероучение - Поука 03
Posted in А17.3 Само посока

1998_Microsoft Encarta – ’Ptolemaic dynasty‘, USA

„… Династијата на Птолемеите претставува македонско се­мејство кое владеело со Египет за време на хеленистичкиот пери­од, од смртта на Александар Велики во 323 година пред Хрис­та, па сѐ до времето кога Египет станал римска провинција во 30-та година пред Христа. Во различни временски периоди Птолемеите ја држе­ле под своја власт и Киренајка (која се наоѓа во северна Либија), Палестина и…

Posted in А17.3 Само посока

1870.03.25 « 1909_Стефан Захариев (Гаврил Кацаров) – ‘Eтнографија на старите Македонци’ (списание Минало)

„сегашните Македонци кои заслепени од подзатворениот блесок на елинските мудрувања, прифаќаат да се презираат и да се откажуваат од својата народност.“ „… Но толку сега што говоревме за свадбата на богатиот Македонец Каран, сега да го оставиме споменатиот Атинеј да докажува дека Римјаните ја прифатиле раскошноста во гозбите од Македонците и да ги нарекува варварски народи, и да ги видиме…

1919.05.11_The New York Times - Macedonian settlement-01
Posted in А9.1 Слика и посока

1919.05.11_The New York Times – Macedonian settlement

Пробугарски настроен известувач чиј допис бил објавен во весникот The New York Times. Повеќе од очигледно е како во текот на написот се обидува да ја омекне и пренасочи јавноста од негативниот меѓународен однос кон Бугарија, држава на страна на губитниците од Прва Светска војна. Така што не се спротивставува на независноста на Македонија за која се залагал и американскиот…

2013_Михајло Миноски - 'Петар-Пере Наумов Тошев - Совеста на револуционерна Македонија', ДАРМ-01
Posted in Б1.1 Македонски јазик

2013_Михајло Миноски – ‘Петар-Пере Наумов Тошев – Совеста на револуционерна Македонија’, ДАРМ, Скопје, (pdf)

Креации со МНА ознаки
Posted in В12 Геостратегија

ИМПЕРИИТЕ И МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ

Рускиот империјализам како и сите други империјализми по својата суштина е негативен. Разни народи кои се нашле под негово влијание, носат разни негативни последици. Посебно ние Македонците, имаме сериозни последици од царско-рускиот, подоцна и од советско-рускиот империјализам на Балканот. Сепак рускиот империјализам е ПОТРЕБЕН ДА ПОСТОИ, како најпотребен за нас, но и за сите не-империјални народи на светот. Бидејќи има…

2009_МАНУ - Македонска Енциклопедија (нулти табак)-01_01
Posted in Б1.1 Македонски јазик

2009_МАНУ – Македонска Енциклопедија (pdf)

   

2012-2013_Павел Шатев
Posted in Б1.1 Македонски јазик

2012-2013_ДАРМ – ‘Павел Шатев’, Скопје (pdf)

Крсте П. Мисирков - Неколку зборој за Македонцкијо литературен јазик_01
Posted in Б1.1 Македонски јазик

Крсте П. Мисирков – ‘Неколку зборој за Македонцкијо литературен јазик’ (pdf)

2001_K. Dimitroski & Various authors - 'HLA genes in Macedonians and the sub-Saharan origin of the Greeks'_01
Posted in Б1.2 Англиски јазик

2001_K. Dimitroski & Various authors – ‘HLA genes in Macedonians and the sub-Saharan origin of the Greeks’ (pdf)

2017.01.07_Hristo Andonovski & Risto Stefov - 'The Truth About Greek Occupied Macedonia', Toronto_01
Posted in Б1.2 Англиски јазик

2017.01.07_Hristo Andonovski & Risto Stefov – ‘The Truth About Greek Occupied Macedonia’, Toronto (pdf)