Постирано во 14 Странски сведоштва

-Novi Hrvatski Radnik (1904.01.25)

Хрвати! Нашата слобода ни е мила, за неа речиси илјада години се бориме и крвариме со различни душмани, та така и македонскиот народ не сака потчинување, туку сака да биде свој на своето, слободен и независен: Македонија на Македонците! Оној…

Постирано во 05 Македонски сведоштва 15.3 Само посока

Коста Шахов (1888.11.11)

Нашата татковина Македонија си има историја за своето минато, каде што се гледа нејзината моќ, величина, како и нејзиното политичко потчинување под власта на тогаш моќната Турска империја. … Денес, секој Македонец, кога го спомнува Александар Македонски, вели: Ние сме…

Постирано во 15.3 Само посока

1845_Виктор Григорович

Во сите краишта што ги посетив, јас немам чуено други имиња освен имињата на Александар Велики и на Марко Крале. И едниот и другиот живеат во спомените на народот… Споменот за Александар Велики сепак е повеќе утврден кај народот. Виктор…

Постирано во 05 Македонски сведоштва

-Крушевчани – Сведоштва за Илинденското Востание

Постирано во 05 Македонски сведоштва

Димитрија Чуповски

• 1914.11.20 •   • • • Во името на правото, во името на историјата, во името на практичноста, Ве молиме Вас, браќа, да ја прифатите следнава информација: Македонија е населена со хомогено православно население, кое има сопствена историја, свој…

Постирано во 14 Странски сведоштва

Јаков Слишковиќ (1904)

Има уште такви, кои денешните жители на Македониjа не ги сметаат ни за Срби ни за Бугари, туку за посебна народност, вероjатно наследници на старите Македонци 1904 „Албаниjа и Македониjа“, стр. 160, Сараево

Постирано во 14 Странски сведоштва

Георги Бакалов (1898)

За нас социјалдемократите не постои прашањето дали е Македонија српска или бугарска – Македонија им припаѓа на Македонците.

Постирано во 05 Македонски сведоштва 15.3 Само посока

Марко Цепенков

За тој расипан град се прикажува, оти е прајен од Александра, царо Маќедонцки. При се што врви Црна низ Градиштето, коа бил здрав градо имало едно јако кале и за во калето вода имало донесено од баеги далеку. (предание за…

Постирано во 05 Македонски сведоштва

Ефтим Гашев

Нема заедничка историја и заеднички јазик меѓу два одделни народа, кога едниот е окупатор над другиот Ефтим Гашев

Постирано во 14 Странски сведоштва

Александар Стамболиски (1922.11.09)

Кој мисли за Македонија!? Точно е дека ние Бугарите не зборуваме за Македонија. Но има и други кои зборуваат и мислат за неа – тоа се самите Македонци. Барајте не од нас, туку од Македонците да престанат да зборуваат и…

Постирано во 15.1 Слика и посока

1969.10.23-28 « 1972_H. Birnbaum, S. Vryonis (V.I. Georgiev) – ‘Aspects of the Balkans continuity and change’, Hague, Paris

„… Овде прото-Грците биле соседи со прото-Македонците и прото-Фригијците. … … Сепак има суштински разлики меѓу Македонскиот и сите други Грчки наречја. … … Оваа разлика која ги раздвојува Македонскиот од сите други Грчки наречја од таму е многу стара….

Постирано во 6.1 Слика и посока

1933.04_Илустрација Илинден, год5, кн5 (за Гоце Делчев)

Меѓу двете светски војни низ разни гласила Македонците и нивните здруженија во Бугарија, во ограничени услови ја изразувале сопствената македонска свест како и на македонските борци на кои им се восхитувале. Бугарската држава поради притисоците од страна на кралство Југославија…