1897.05.27_The Anaconda Standard, Montana, US-01
Posted in А20.1 Слика и посока

1897.05.27_The Anaconda Standard, Montana, US

„… Научниците велат дека модерна Грција не е грчка, туку половина албанска и повеќе или помалку словенска. … Атина, која е поалбанска од поголемиот дел од Грција. … Албанска облека, која е усвоена како грчка национална носија …“.   “… Scholars say that modern Greece is not Greek but half Albanian & more or less Slavonic … Athens, which is…

Вероучение - Поука 03
Posted in А20.3 Само посока

1998.07_Anna Triandafyllidou, ‘National identity and the Other, Ethnic and racial studies’, Vol 21, No 4, p. 605

„… Сѐ до 19 век, званичното гледиште на грчката историја беше дека ‘Грчкиот Полуостров се бори за независност од странска превласт уште откако древните Грци биле освоени од македонските војски во 338 година пред Христа …’“ As recently as the 19th century the official view of Greek history was that ‘the Greek Penisula had been struggling for independence from foreign…

1900_The New York Times - Travel through the Balkans-01
Posted in А19.1 Слика и посока

1900_The New York Times – Travel through the Balkans

Весникот пишува за комедијата од грешки која настанала со експлозијата од измешаните пропаганди кои во Македонија ги воделе „Романските, Српските и Бугарските агенти“. Додека истовремно учените професори во „Петроград и Букурешт, Белград и Софија“ биле зафатени во производство на родословни дрва и национални повици.   Посочил: Ѕале Извор: The New York Times

1934.05.27_The New York Times - 2000 Macedonians freed from camps in Bulgaria-01
Posted in А9.1 Слика и посока

1934.05.27_The New York Times – 2000 Macedonians freed from camps in Bulgaria

„… Две Илјади Македонци Ослободени од Кампови во Бугарија. СОФИЈА, Косар 26. – Премиерот Кимон Георгиев денес нареди ослободување на 2,000 членови од Македонската револуционерна организација протерани во кампови воспоставени од последната Влада на Мусчанов. Премиерсково дело предизвика значително изненадување. Протолкувано е како гест за прикажување на неговото владение над радикалните состојки кои досега беа вознемирувачки чинител во животот на…

Вероучение - Поука 03
Posted in А2.3 Само посока

1910+_Крсте Петко Мисирков

„… Но тоа име во очите и устата на грците имаше ушче специално значеiн’е: наi ненавистни за ниф варвари, л’уг’е не образоани, груби, коiи граничаат со звероите. За грците се словенцко беше грубо и бугарцко. Грците исто така не разликуваа словенцките народности и сите словени, особено тоi дел од ниф, шчо им причини наi големи неприiатности и се наог’аше во…

1498-1578 « 2007_The Columbia Encyclopedia, 5 ed. - Giorgio Giulio Clovio Il Macedone-01
Posted in А8.3 Само посока

1498-1578 « 2007_The Columbia Encyclopedia, 5 ed. – Giorgio Giulio Clovio Il Macedone

Џорџо Џулио Кловио, 1498-1578 година, италијански илуминатор, минијатурист и сликар, наречен и Македо или Ил Македоне поради неговото македонско потекло. Посочила: DragonGirl Извор: The Columbia Encyclopedia

1901.03.12_Россиискои Академии Наук, П. Лавров, ф115. Оп. 1. Ед. хр.196.
Posted in А8.1 Слика и посока

1901.03.12_Российской Академии Наук, П. Лавров, ф115. Оп. 1. Ед. хр.196.

„… Во секој случај, Русија не може да заборави дека Солун – татковина на слов. првоучители Кирил и Методиј, дека Охрид и најблиските нему места биле осветени со делата на Климент Словенски, Наум и други ученици на првоучителите, дека во Македонија христијанско-словенското просветлување го нашло своето засолниште по неговата катастрофа во западните страни на словенскиот свет, предизвикани од насилството на…

1930_Руска Академија на Науки - 'Житието на Климент Охридски'-01
Posted in А8.1 Слика и посока

1930_Руска Академија на Науки – ‘Житието на Климент Охридски’

Во ова житие во склоп на ‘Материјалите за старата славјанска писменост’ се тврди дека Св. Климент Охридски за епископ бил поставен од страна на Римскиот Патријарх. Ромејските летописци подоцна овој податок го измениле, најверојатно поради тогашните големи расправии меѓу источните патријаршии со Римската Патријаршија, кои ќе завршат со Големиот Раскол. Наспроти тоа во бугарската историографија се тврди дека Св. Климент…

1989.07.17_The New York Times - Macedonians are not Greek!-01
Posted in А9.1 Слика и посока

1989.07.17_The New York Times – Macedonians are not Greek!

Македонската заедница во САД и Канада преку Њу Јорк Тајмс негодува поради тоа што во одделни јавни настапи се третирани како Грци. Македонците ги уживаат своите национални права во Република Македонија, Југославија, но нивните права како Македонци се негирани во Грција, Бугарија и Албанија.   Посочил: _zona93

2023.06.20_РАНИТЕ И ЛУЗНИТЕ НА ДЕЦАТА БЕЗ ДЕТСТВО (interitus Macedonum) - 02
Posted in В16 Родољубен Разгласник

2023.06.20_РАНИТЕ И ЛУЗНИТЕ НА ДЕЦАТА БЕЗ ДЕТСТВО

По повод светскиот ден на бегалците и 75 години од прогонот на Македонците од Егејскиот дел на Македонија во Чешка е отворена изложба од Георги Дуртаноски     INTERITUS MACEDONUM (ИСТРЕБУВАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ)   РАНИТЕ И ЛУЗНИТЕ НА ДЕЦАТА БЕЗ ДЕТСТВО 20. жетвар 2023 Замок Линхартови Град Албрехтице Чешка   Барокниот замок Линхартови на границата меѓу Чешка и Полска е…

МПЦ со повик за мирен протест
Posted in В16.1 Коалиција за заштита на децата

МПЦ со повик за мирен протест

‼️. Синодот на МПЦ на денешната седница одлучи да го повика народот на мирен протест против донесување на Законот за родова еднаквост и измените во Законот за матична евиденција, со кои се планира да се легализираат безброј родови т.е. пола, што е спротивно на научните факти и спротивно на која било вероисповед. Коалицијата за заштита на децата ги повикува сите…

1859.01.08_Константин Миладинов до Георги Раковски, писмо-01
Posted in А14 Родољубни изјави

Константин Миладинов

• 1859.01.08 писмо до Георги Раковски • Господине Г. С. Раковски! Ние Македончината, недавна овде дојдени, неожидано полуучихме Вашето писмо, полно от искрена и горешта љубов кон отечеството ни. Познакомството со Вас ја слагам (читам) голема за мене радост и счастие. Ја многу сум слушал за Вашето вестрашно стремление кон општата полза, за Вашите трудови… Узнаваештем Вашето желание, за да се знакомите…

-0486 – -0465_Стар Завет, Книга Естира
Posted in А12.3 Само посока

-0486 – -0465_Стар Завет, Книга Естира 8:12

Во Книга Естира, главниот советник на персискиот цар кој се викал Аман Амадатов влегол во личен судир со Мардохеј, влијателен Јудеец. За одмазда го наклеветил јудејскиот народ кај царот, дека е штетен за царството и дека сите Јудејци треба да бидат истребени. Но персискиот цар од неодамна ја имал за жена Естира, примерна и побожна Јудејка и роднина со Мардохеј….

1824_Петар Х. Борович - 'Буквар со различни поученија'-01
Posted in А12.1 Слика и посока

1824_Петар Х. Борович – ‘Буквар со различни поученија’

Писателот Борович го потврдува податокот за хрватскиот поет Релковиќ кој Александар Македонски го става како еден од најславните Славјани. 1767_Mathiam Antonium Relkovich – ‘Nova Slavonska i Nimacska Grammatika’   Посочил: Македон Хегемон

1876_Ancient Greece on map-01
Posted in А10.2 Само слика

1876_Ancient Greece on map

Како што може да се види од земјописните карти Македонија е необоена како земја надвор од хеленските земји.   Посочил: Makedon Hegemon