1808_Charles Smith - ’Turkey in Europe.‘, London
Posted in 9.1 Слика и посока

1808_Charles Smith – ’Turkey in Europe.‘, London

Почеток на 19 век. Јасна земјописна претстава за Македонија како земја која е одвоена од Грција…, Албанија, Бугарија… Тесалија е гранична територија меѓу Македонија и Грција. Македонија е подпоим на Румелиската управна покраина – санџак. Целата карта   И во…

1867_Adolf Stieler, A. Petermann - ’Ost-Europa. Sud-West-Russland & die Turkei. (Southeast Europe).‘, Gotha
Posted in 9.1 Слика и посока

1867_Adolf Stieler, A. Petermann – ’Ost-Europa. Sud-West-Russland & die Turkei. (Southeast Europe).‘, Gotha

Германска земјописна карта, средина на 19 век, Македонија само како копнена земја. Крајбрежните делови се ставени како грчки.   Извор: Збирка David Rumsey

1688_Vincenzo Coronelli - ’Composite - Robinson Projection, 24 Gores and 2 Calottes, Terrestrial Globe‘, Venezia
Posted in 9.1 Слика и посока

1688_Vincenzo Coronelli – ’Composite – Robinson Projection, 24 Gores and 2 Calottes, Terrestrial Globe‘, Venezia

Венецијанска земјописна карта. Земја Македонија одвоена од земјите Србија, Бугарија, Далмација, Босна… Грција спомената само како Јонско Грчко Море.   Извор: Збирка David Rumsey

1903.11.18_The New York Times - Macedonians not quelled
Posted in 11.1 Слика и посока

1903.11.18_The New York Times – Macedonians not quelled

МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СЕ ЗАДУШЕНИ Новинската вест зборува за Борис Сарафов кој навестува дека доколку не се подобрат условите во Македонија напролет повторно ќе биде подигнато востание. Оние краеви кои се уништени после востанието не би можеле, но во другите делови…

1903.11.28_The New York Times - Kaiser aids the Мacedonians
Posted in 11.1 Слика и посока

1903.11.28_The New York Times – Kaiser aids the Мacedonians

„… КАЈЗЕРОТ ГИ ПОМАГА МАКЕДОНЦИТЕ. Лондон Тајмс – Њу Јорк Тајмс Наменски Кабелграм. ЛОНДОН, Сту. 28. – Софискиот дописник од Тајмс вели дека Германскиот Император испратил преку Принцезата Клементина 2,000f како олеснителна помош за Македонските бежанци, со своерачно писмо изразувајќи…

1825_Felix Delamarche - ’Turquie D'Europe ... 1825‘, Paris (F. Delamarche)
Posted in 9.1 Слика и посока

1825_Felix Delamarche – ’Turquie D’Europe … 1825‘, Paris (F. Delamarche)

Земете ја во предвид годината и погледнете ги македонските називи на земјописните поими: Серез, Драма, Кавала, Вардар, Градиште, Штип… На картата наместо Македонија ставен е турскиот назив Румелија (ромејска/византиска христијанска земја). Но во легендата стои – Земја: Албанија, Земја: Бугарија,…

1904_Adolf Stieler, B. Domann, C. Vogel - ’50. Balkan-Halbinsel‘, Gotha (Justus Perthes)
Posted in 9.1 Слика и посока

1904_Adolf Stieler, B. Domann, C. Vogel – ’50. Balkan-Halbinsel‘, Gotha (Justus Perthes)

Германска земјописна карта за Балканскиот Полуостров. И во самата легенда e наведено – Земја: Грција, Земја: Македонија, Земја: Албанија и Земја: Бугарија. Извор: Збирка David Rumsey

1913_Esref Mehmed - 'Makedonia = Macedonia‘, Istanbul (Mekteb-i Harbiye Matbaası)
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1913_Esref Mehmed – ‘Makedonia = Macedonia‘, Istanbul (Mekteb-i Harbiye Matbaası)

Турска земјописна карта или приказ од неколку карти за Македонија во древноста. На сите нив Македонија е одвоена од Грција. Извор: Збирка David Rumsey

Христо Константинов
Posted in *Избор 2.1 Слика и посока

1939_Христо Константиновъ – ‘Старика, Яне Сандански’, София

Книгата посветена на Јане Сандански напишана меѓу двете светски војни изобилува со промакедонски изјави. Јасно се гледа македонската свест кај писателот. Во врска со Македонија со оглед на околностите писателот главното нагласување го става на социјалната вина на државите. За…

Христо Константинов
Posted in 13 Македонски сведоштва

Христо Константинов

Македонци, сплотете се во името на Македонија како Македонци!

-0400-+ « 1846_Emma Willard - ’The Temple of Time‘, New York (A.S. Barnes & Co.)
Posted in 9.1 Слика и посока

-0400-+ « 1846_Emma Willard – ’The Temple of Time‘, New York (A.S. Barnes & Co.)

Сликовен приказ на историјата на кој може да се види дека Грција и Македонија се одвоени историски поими. Македонија не спаѓа под Грција. Македонија, Грција и Царството на Кир (Персија) подоцна го сочинуваат Царството на Александар. Целата слика од т.н….

-0168+ « 1861_Heinrich Kiepert - 'Tab. X. Imperium Romanum‘, Berlin (Dietrich Reimer)
Posted in 9.1 Слика и посока

-0168+ « 1861_Heinrich Kiepert – ‘Tab. X. Imperium Romanum‘, Berlin (Dietrich Reimer)

За време на Римското Царство Македонија се простира од градот Филипи на запад до Јадранско Море. На север до под Скопје, а она кое е необично што на некои карти како што е и оваа Тесалија на југ е ставена…

1903.12.08_The New York Times - Italian king aids Macedonians
Posted in 11.1 Слика и посока

1903.12.08_The New York Times – Italian king aids Macedonians

„… Италијанскиот Крал ги Помага Македонците. Лондон Тајмс – Њу Јорк Тајмс наменски кабелграм. Лондон, Сне. 8. – Софискиот дописник од Тајмс вели дека Кралот Виктор Емануел од Италија дал 10,000f. како олеснитела помош за Македонските бежанци. …“ „… Italian…

1904.01.12_The New York Times - Boris Sarafof in Rome
Posted in 11.1 Слика и посока

1904.01.12_The New York Times – Boris Sarafof in Rome

„… БОРИС САРАФОВ ВО РИМ. Тој сака Ричиоти Гарибалди да го води Македонскиот Поход. Рим, Кол. 11. – Борис Сарафов, Македонскиот револуционерен водач, чие пристигнување во Рим печатот овде погрешно го најави за Кол. 3, пристигна во овој град минатата…

1904.01.28_The New York Times - New Macedonian revolt
Posted in 11.1 Слика и посока

1904.01.28_The New York Times – New Macedonian revolt

„… НОВА МАКЕДОНСКА ПОБУНА. Белград, Кол. 27.- Сарафовите Македонски претставници прогласија нова побуна за Цутар 28. …“ Посочил: Ѕале