Автор: Управител

1903.01.13_The New York Times - Macedonians will rise
Posted in А24.5 Дела и Настани А9.1 Слика и посока

1903.01.13_The New York Times – Macedonians will rise

MACEDONIANS WILL RISE Revolutionist Chiefs Decide on Re- bellion on. April 1. Gen. Michaikowsky Is Told That Diplo-­ macy Will Probably Aid the Rebels. BERLIN, Jan. 12.—The chiefs of the Macedonian revolutionary movement in, Bulgaria have decided, according to a spe-­ cial dispatches from Sofia to the Vossiche Zeitung, to begin an insurrection April 1. Gen. Michaikowsky, President of the…

1902.03.22_The New York Times - Serious revolt in Albania
Posted in А24.5 Дела и Настани А9.1 Слика и посока

1902.03.22_The New York Times – Serious revolt in Albania

„… SERIOUS REVOLT IN ALBANIA. Rebels Said to be Masters of Town of Yanina—Fighting Between Turkish Troops and Macedonians. LONDON, March 22.—According to the Rome correspondent of The Daily Mail, the Italian Consul at Yanina, Southern Albania, has sent news of a serious revolution in Albania. The Governor’s palace at Yanina was attacked and several gendarmes were killed. The revolutionists…

1901.05.12_The New York Times - Wholesale executions of Macedonians
Posted in А24.5 Дела и Настани А9.1 Слика и посока

1901.05.12_The New York Times – Wholesale executions of Macedonians

„… Wholesale Executions of Macedonians. VIENNA, May 11.—A dispatch from Con­ stantinople announces the wholesale shoot­ ing of revolutionary Macedonians, Includ­ ing women., Twenty-four persons were ex­ ecuted at Mona stir, fourteen at Beria, eighteen at ɪatlng, eighteen at Seres, and twenty-nine at Uskub. …“

1899.04.23_The Morning Record - The crisis in the Balkan States
Posted in А9.1 Слика и посока

1899.04.23_The Morning Record – The crisis in the Balkan States

The accompanying map will show the seat of the present trouble in the Balkans. The shaded potitions on the map show the territory that is still under Turkish rule. Bulgaria and the other Balkan states which are now making things hot for the sublime porte remain under the suzerainty of the sultan, but are anxious to throw off the Turkish…

1899.02.23_The Lincoln Evening News - Turks Levy tribute on helpless Macedonians
Posted in А9.1 Слика и посока

1899.02.23_The Lincoln Evening News – Turks Levy tribute on helpless Macedonians

„ТУРЦИТЕ ИМ НАМЕТНУВААТ ПРИДОНЕСИ НА БЕСПОМОШНИТЕ МАКЕДОНЦИ Виена, Сеч. 23. – Дознаено е дека Турски службеници во провинцијата Македонија, кои не добиле плата за неколку месеци, подигнуваат приходи со затворање на имашни Македонци, кои се отпуштаат само со исплата на тешка откупнина. Ова додава гориво на револуционерното движење во Македонија.“

1897.03.14_The New York Times - Macedonians and Turks fight
Posted in А24.5 Дела и Настани А9.1 Слика и посока

1897.03.14_The New York Times – Macedonians and Turks fight

„… Macedonians and Turks Fight. LONDON, March 13.—A dispatch, from Constantinople states that fighting has oc- curred near Gravena between a number of Macedonian insurgents ^nd a body of Turk- ish troops. Details of the fight are lack- ing. The New York Times Published: March 14, 1897 Copyright © The New York Times …“

1897.03.05_The New York Times - Greece ready for war
Posted in А9.1 Слика и посока

1897.03.05_The New York Times – Greece ready for war

„… GREECE READY FOR WAR. ARIS, March 4.— It is reported that the Government is making1 preparations to order the mobilization of the Mediterranean reserve squadron, which will be sent to the Levant, under command of Admiral Hu-ɪnann. Le Jour publishes a dispatch from its correspondent at Atnens containing a report of an interview with King George of Greece, in…

1896.05.07_Adams County Union, (Corning Iowa) - Macedonians and Prodigals meet
Posted in А9.1 Слика и посока

1896.05.07_Adams County Union, (Corning Iowa) – Macedonians and Prodigals meet

„… Macedonians and Prodigals Meet. Monday evening at the home of Rev. and Mrs. W. O. Allon a pleasant and informal reception was given to the Macedonians and Prodigals. The Un-ion has heretofore explained that the Macedonians are a class of men in the M. E. Sabbath school, taught by Mrs. Allen. but it has never had knowledge before of…

1896.01.24_The Democrat, Smeth Port PA - An appeal to the czar
Posted in А9.1 Слика и посока

1896.01.24_The Democrat, Smeth Port PA – An appeal to the czar

Повик до рускиот цар за како што им помогнал на Бугарите кои без руската помош сѐ уште ќе биле под турско дивјаштво исто така да им се помогнело на Македонците и Ерменците кои сѐ уште не се слободни како Бугарите. Што не било Руска туку е по Англиска вина.   „…. AN APPEAL, TO THE CZAR. Let uh appeal to…

1885.07.29_The Galveston Daily News - Macedonian success
Posted in _Избор А24.5 Дела и Настани А9.1 Слика и посока

1885.07.29_The Galveston Daily News – Macedonian success

„МАКЕДОНСКИ УСПЕХ. … Македонците, после остар судир со Турските војски го зазеле градот Мендик (Мелник н.з.), југозападно од Неврокоп. Победниците ги изгореле телеграфската станица и Турскиот главен штаб. … Портата има намера да испрати документи кои се во нивен посед до големите сили како доказ дека Македонското востание е плод на Руските агенти и енергија. … освен со собир на…

1885.05.08_The Galveston Daily News
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1885.05.08_The Galveston Daily News

„… на руското влијание врз Балканскиот полуостров. Писмата од Софија, тврдат дека бугарските агенти се страстно вклучени во делото за поттикнување на руските засегања како востание меѓу Македонците, Бугарите и Албанците во пресрет на било кое движење на австриските и грчките војски од север и југ. …“

1874.01.04_Edinburgh Weekly Journal
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А9.1 Слика и посока

1874.01.04_Edinburgh Weekly Journal

„… ДРЕВНАТА ИСТОРИЈА на ЕГИПЌАНИТЕ, Картагинците, Асирците, Бавилонците, Медејците и Персијците, Македонците, и Грците. …“

1861.01.26_Dawson's Daily Times
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А9.1 Слика и посока

1861.01.26_Dawson’s Daily Times

„… Обесправена, од пред дваесет и три векови од нејзините природни поседници, таа ги видела своите плодни полина како наизменичен плен на Персијците, Македонците, Римјаните, Грците, Арапите и Тартарите. …“