Никола Вапцаров
Posted in А13 Родољубни сведоштва

Никола Вапцаров

Во  ‘Реферат’ (1938) кој ќе го напише по повод основањето на кружокот, Вапцаров ќе истакне: “ На нас, како Македонци кои пишуваат, ни е неопходна една правична емоционална сила, што ќе ни ја раздвижи крвта, ќе ни раздвижи многу претопени…

1903.05.13_The McCook K Tribune
Posted in А11.1 Слика и посока

1903.05.13_The McCook K Tribune

“..Генерал Делчев, еден од главните МАКЕДОНСКИ лидери..”

1894_Писмо од Даме Груев, Солун
Posted in А1.1 Слика и посока

1894_Писмо од Даме Груев, Солун

“Нај значителна партија е горе-доле титулирана ‘Сепаратистичка’… СЕПАРАТИСТИЧКА АСПИРАЦИЈА … Нашата нова СЕПАРАТИСТИЧКА НАСОКА, едно друго ПОВЕДЕНИЕ од страна на МАКЕДОНЦИТЕ спрема соседите…” Солун, II, 1894 год

1885_Зора, месечно списание, ..македонско знаме..
Posted in А2.1 Слика и посока

1885_Зора, месечно списание, ..македонско знаме..

Македонското знаме 1885 година држено од еден Македонец во дебарско руво.

Даскале, море Даскале - воденска народна песна
Posted in Книжевност - Поезија

Даскале, море Даскале – воденска народна песна

1924.09.26_Une visite au chef des revolutionnaires macedoniens
Posted in А11.1 Слика и посока

1924.09.26_Une visite au chef des revolutionnaires macedoniens

Една посета на водачот на Македонските револуционери „Тодор Александров изјавува дека аспирација на Македонците е нивната независност“

1924.01.04_The Times - A Revolutionary Chief, Alexandroff of Macedonia, London
Posted in А11.1 Слика и посока

1924.01.04_The Times – A Revolutionary Chief, Alexandroff of Macedonia, London

Тодор Александров: “Народот нема да прифати да биде управуван ни од Србите ни од Грците или од Бугарите” “Организацијата е народот и народот е организацијата” “Македонија за Македонците”

1897_Осудени Македонци по солунската афера
Posted in А5.1 Слика и посока

1897_Осудени Македонци по солунската афера

Новинарско известување за ‘Македонци’ осудени по солунската афера.

1899.04.22_Писмо од Гоце Делчев
Posted in А1.1 Слика и посока

1899.04.22_Писмо од Гоце Делчев

Воините ги е наплодил Господ. Среќна Македонија!

1565_A. Friderico - 'Chronicicarionis'
Posted in А10.1 Слика и посока

1565_A. Friderico – ‘Chronicicarionis’

1932.07.08_The Narembeen Observer
Posted in А11.1 Слика и посока

1932.07.08_The Narembeen Observer

1932 application for Australian citizenship by an ethnic Macedonian from Greece. He says he is of Macedonian nationality,

2015.10.01_Грчки учебник по историја
Posted in А19.1 Слика и посока А6.1 Слика и посока

2015.10.01_Грчки учебник по историја

ПРЕД ФАКТИТЕ И БОГОВИТЕ МОЛЧАТ На Грците им се протна Македонија во учебник по историја! Ова е силен удар од внатре за јужниот сосед кој пред две години мавташе со книгата насловена "Европска картографија и политика – случајот со Македонија…

1977_Грчки учебник по географија
Posted in А9.1 Слика и посока

1977_Грчки учебник по географија

Вероучение - Поука 03
Posted in А6.3 Само посока

1937.11.05_Акрополис

Атинскиот весник „Акрополис“ во 1937 година отпечатил напис на еден грчки новинар кој го посетил Воден и бил восхитен од преземените мерки за да се искорени македонскиот јазик и да се наметне грчки: Ова треба да го направиме со една…

1906.01-06_Blackwoods Magazine, Dame Gruev
Posted in А11.1 Слика и посока

1906.01-06_Blackwoods Magazine, Dame Gruev

“If there are Greek and Servian propagandas,” he replied, “why can`t there be a Bulgarian propaganda? There is. There are Bulgarian politicians who are no more our friends than are the Greeks.” Dame Gruev – founder of International Macedonian Revolutionary…