1896.05.07_Adams County Union, (Corning Iowa) - Macedonians and Prodigals meet
Posted in А9.1 Слика и посока

1896.05.07_Adams County Union, (Corning Iowa) – Macedonians and Prodigals meet

„… Macedonians and Prodigals Meet. Monday evening at the home of Rev. and Mrs. W. O. Allon a pleasant and informal reception was given to the Macedonians and Prodigals. The Un-ion has heretofore explained that the Macedonians are a class of men in the M. E. Sabbath school, taught by Mrs. Allen. but it has never had knowledge before of…

1896.01.24_The Democrat, Smeth Port PA - An appeal to the czar
Posted in А9.1 Слика и посока

1896.01.24_The Democrat, Smeth Port PA – An appeal to the czar

Повик до рускиот цар за како што им помогнал на Бугарите кои без руската помош сѐ уште ќе биле под турско дивјаштво исто така да им се помогнело на Македонците и Ерменците кои сѐ уште не се слободни како Бугарите. Што не било Руска туку е по Англиска вина.   „…. AN APPEAL, TO THE CZAR. Let uh appeal to…

1885.07.29_The Galveston Daily News - Macedonian success
Posted in _Избор А24.5 Дела и Настани А9.1 Слика и посока

1885.07.29_The Galveston Daily News – Macedonian success

„МАКЕДОНСКИ УСПЕХ. … Македонците, после остар судир со Турските војски го зазеле градот Мендик (Мелник н.з.), југозападно од Неврокоп. Победниците ги изгореле телеграфската станица и Турскиот главен штаб. … Портата има намера да испрати документи кои се во нивен посед до големите сили како доказ дека Македонското востание е плод на Руските агенти и енергија. … освен со собир на…

1885.05.08_The Galveston Daily News
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1885.05.08_The Galveston Daily News

„… на руското влијание врз Балканскиот полуостров. Писмата од Софија, тврдат дека бугарските агенти се страстно вклучени во делото за поттикнување на руските засегања како востание меѓу Македонците, Бугарите и Албанците во пресрет на било кое движење на австриските и грчките војски од север и југ. …“

1874.01.04_Edinburgh Weekly Journal
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А9.1 Слика и посока

1874.01.04_Edinburgh Weekly Journal

„… ДРЕВНАТА ИСТОРИЈА на ЕГИПЌАНИТЕ, Картагинците, Асирците, Бавилонците, Медејците и Персијците, Македонците, и Грците. …“

1861.01.26_Dawson's Daily Times
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А9.1 Слика и посока

1861.01.26_Dawson’s Daily Times

„… Обесправена, од пред дваесет и три векови од нејзините природни поседници, таа ги видела своите плодни полина како наизменичен плен на Персијците, Македонците, Римјаните, Грците, Арапите и Тартарите. …“

1904_Sir Thomas Comyn-Platt - "The Turk in the Balkans", (London)
Posted in А12.1 Слика и посока

1904_Sir Thomas Comyn-Platt – “The Turk in the Balkans”, (London)

„… Македонската политика може да се собере во еден збор „пропаганда“. По целата должина и широчина на земјата, нема селанец кој не е предмет на пропагандно влијание – влијание кое ја пронижува целата земја, север, југ, исток и запад и е причина за горчлива омраза помеѓу разни националности кои денес постојат. Да се испита подлабоко во состојбата на нештата, мора…

Dimo Hadzhi Dimov
Posted in А14 Родољубни изјави

Димо Хаџи Димов

Македонија не ќе се ослободи со дипломатски средства, преку надворешна интервенција, ами преку револуција и по пат на самоослободување. Тајната дипломатија на империјалистичка Европа, искористувајќи ги великодржавните територијални аспирации на малите балкански држави, ги вовлекува нив во своите игри и ги држи во потчинетост и заостанатост. По националното ослободување, ќе дојде борбата за класно и социјално ослободување   • • •…

Извештај - Втор протестен марш за ослободување на затворените уставобранители
Posted in В07 Национална борба

Извештај – Втор протестен марш за ослободување на затворените уставобранители

29 Косар 2021, Скопје. Втората протестна чекорница за ослободување на затворените уставобранители помина многу добро. Просведот беше нешто помалоброен од првиот во Тревен, но сепак бројноста и енергијата беше голема. Со оглед на значително помалата разгласувачка кампања, посетеноста беше над нашите очекувања. Чувството на присутните таму и отпосле е позитивно. Од сите страни проценките се дека ПРОТЕСТОТ БЕШЕ УСПЕШЕН! Чекор напред…

Учебници и настава мора да има
Posted in В07 Национална борба

Учебници и настава мора да има

Токму така, мора. Не е нешто да треба, да може , да се почека или импровизира. Мора да има учебници и никако поинаку. Учебници во хартиена форма како до сега, ништо повеќе ништо помалку. Македонска Национална Академија, како здружение, создадено пред сѐ за лична и национална наобразба, активно ги следи сите случувања во образованието во Македонија. Точно е дека во…

До сите присутни на протестот на Цветници
Posted in В07 Национална борба

До сите присутни на протестот на Цветници

25.04.2021 година во Скопје МАКЕДОНИЈА Од името на МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА, како здружение кое активно се вклучи во сите активности околу протестот, најискрено Ви заблагодаруваме на сите присутни на протестот од 25.04.2021 година, за целосната и безрезрвна подршка кон барањата за СЛОБОДА НА УСТАВОБРАНИТЕЛИТЕ. Ви благодариме од наше и од името на УСТАВОБРАНИТЕЛИТЕ, за одвоеното време, патриотскиот дух, достоинството од…

Пофалба на глупоста
Posted in В07 Национална борба

Пофалба на глупоста

И тоа се случи во мојата чудесна земја. Избори без можност за избор, притоа прикажано како врв на (не)демократија. Самиот збор „избор“, значи да имате повеќе можности – опции и од повеќето понудени да ја изберете најсоодветната според вашите мерила. Ако имате само една понудена можност неможе да стане збор за „ ИЗБОР“, не знам кој назив е најсоодеветен за…

27-ми тревен 2021 – Ново светло поглавје во македонската историја
Posted in В07 Национална борба

27-ми тревен 2021 – Ново светло поглавје во македонската историја

27-МИ ТРЕВЕН 2021 – НОВО, СВЕТЛО ПОГЛАВЈЕ ВО МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА 27 Април, 2017, најтемниот ден во поновата македонска историја. Ден кога започна слободниот пад на сите македонски вредности. Ден кога престанавме да бидеме држава, народ, кога останавме без идентитет, без јазик, историја, без најголемите наши револуционери и родољуби. Оние кои се обидоа да се спротивстават на неправдата и да ги…

Автономна Пиринска Македонија
Posted in В07 Национална борба

Автономна Пиринска Македонија

Ги охрабруваме Македонците задгранично, неуморно, постојано и се погласно во државите во кои живеат да ги бараат националните и човековите права кои им припаѓаат. Затоа што високото ниво на негаторски примитивизам во политичките кругови кај соседните држави е предизвикан од македонската тивкост како природа на однесување на Македонците. Не треба повеќе да дозволуваме доблеста на македонската простодушност да ги потхранува…

Реформите на Министерката
Posted in В06 Соопштенија

Реформите на Министерката

Што да очекуваме од образовен систем наметнат само од една личност? Вршителката на должност министер за образование во нивната земја, по секоја цена турка реформи во образованито само по нејзина замисла и волја и со амин на душманите од странство. Не се важни мислењата на највисоките институции во земјата, став на личности кои се пример во педагошката дејност, јавноста, родителите….