0500+, 0800+ « 2007_Anthony Kaldellis - 'Hellenism in Byzantium'
Posted in Б04 Странска

0500+, 0800+ « 2007_Anthony Kaldellis – ‘Hellenism in Byzantium’ (pdf)

Грчки автор пишува за недостатокот или слабоста од докази за опстанок на Хелените во рамките на византискиот империјален конгломерат. „… „Древните Грци“ се споменувани само во поглед на објаснување на религијата од тие пагански Римјани. Имам најдено само два текста кои показателно (индицираат) кажуваат дека Византијците можеби препознавале опстанок на Хеленски народ (нација) во скорешното минато, иако и двата (текстови…

1908_Илије Барбулеску - 'Романците спрема Србите и Бугарите', Белград
Posted in Б04 Странска

1908_Илије Барбулеску – ‘Романците спрема Србите и Бугарите’, Белград (pdf)

„… Сите овие словенски доселеници на територијата на Романија, за кои понекогаш ние Романците, заради лажните теории што ни се сервираат, мислиме дека зборуваат на бугарски, се главно работници и градинари што се доселени од Македонија и за себе си велат дека се Македонци, а не Бугари. …“ страна 94. Книгата зборува за српско-бугарскиот пропагандистички судир околу Македонија. Романскиот писателот…

1784-1786_Memoirs of the Baron de Tott - 'Les Turcs et Les Tartares', vIII, Dublin
Posted in Б04 Странска

1784-1786_Memoirs of the Baron de Tott – ‘Les Turcs et Les Tartares’, vIII, Dublin (pdf)

Извадокот од книгата е подолг но дава претстава за некогашниот борбен менталитетот на Македонците. Она кое го знаевме од порано за чесноста, работливоста, занаетчиската способност, но и борбената решителност. Истото што ќе се докажи и во револуционерниот период меѓу 19 и 20 век. Ова ја поткрепува тезата: за денешниот менталитет на многу од зачаурените македончиња не е криво турското ропство…

1500+ « 1958_Ciro Giannelli - 'Un lexique Macedonien du XVI siecle'
Posted in Б04 Странска

1500+ « 1958_Ciro Giannelli – ‘Un lexique Macedonien du XVI siecle’ (pdf)

Macedonian Language – 16th Century! Macedonian Language We are proud to present the following historical source to our readers, a priceless document accompanied with analysis that shows how little the Macedonian langauge and vernacular has changed since the Middle Ages. Macedonian Lexicon – 16th Century Record of the Macedonian language The texts presented for analysis in this article were produced…

2004_Hans-Lothar Steppan - 'Der Mazedonische Knoten', (Peter Lang)
Posted in Б04 Странска

2004_Hans-Lothar Steppan – ‘Der Mazedonische Knoten’, (Peter Lang) (pdf)

„Македонскиот јазол: идентитетот на Македонците прикажан на примерите на Балканскиот сојуз (1878 – 1914)“ од Ханс-Лотар Штепан, првиот германски амбасадор во Македонија. Станува збор за необјавени документи, главно од Архивот на Министерството за надворешни работи на Германија, кои говорат за геостратегиската и геополитичката положба на Македонија во преодот од деветнаесеттиот кон дваесеттиот век. „Македонскиот Јазол“ е книга од германскиот амбасадор…

Христо Константинов
Posted in Б02 Задгранична

1939_Христо Константиновъ – ‘Старика, Яне Сандански’, София (pdf)

Книгата посветена на Јане Сандански напишана меѓу двете светски војни изобилува со промакедонски изјави. Јасно се гледа македонската свест кај писателот. Во врска со Македонија со оглед на околностите писателот главното нагласување го става на социјалната вина на државите. За да не се замери со националистичките сили, пред сѐ во земјата во која живее, вината ја става на општественото уредување…

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска - 'Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните', Скопје
Posted in Б1.1 На македонски

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска – ‘Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните’, Скопје (pdf)

1932_Веселин Бешевелиев - 'Кон прашањето за народноста на старите Македонци', Софија_01
Posted in Б04 Странска

1932_Веселин Бешевелиев – ‘Кон прашањето за народноста на старите Македонци’, Софија (pdf)

2001_Билјана Ристовска Јосифовска - 'Кралството на словените од Мавро Орбини како извор за македонската средновековна историја', Прилеп_01
Posted in Б1.1 На македонски

2001_Билјана Ристовска Јосифовска – ‘Кралството на словените од Мавро Орбини како извор за македонската средновековна историја’, Прилеп (pdf)

1998_Uwe Topper - 'Die Grosse aktion', Tübingen_01
Posted in Б04 Странска

1998_Uwe Topper – ‘Die Grosse aktion’, Tübingen (pdf)

2014_Васил Чулев - 'Македонски Милениумски Континуитет', I_01
Posted in Б1.1 На македонски

2014_Васил Чулев – ‘Македонски Милениумски Континуитет’, I (pdf)

Posted in А9.1 Слика и посока

1939_Pix – ‘Political Riots in Bulgaria’, Australia

„… Политички Немири Во Бугарија Бугарија има жителство од отприлика 6,500,000 распоредени помеѓу 11 националности. Демократските методи не може да се каже дека се влезени во Балканската политика; од таму постојанoто прибегнување кон сила. Погоре: Коњаничка полиција растерува демонстрација од Македонци. …“   Посочил: Саша Узунов Извор: TROVE

Posted in А25 Југославија Кралство А9.1 Слика и посока

1915.04.05_The New York Times – Blame put on Macedonians

„… Обвинувањата ставени на Македонците. Рим, Тревен 4, (преку Париз.) – Д. Ризов, Бугарскиот министер во Рим, изразил мислење денес дека инцидентот на Српско-Бугарската граница бил работа на Македонските револуционери во Србија, кои се спротивставуваат на српскиот режим на територијата стекната во Балканските војни, на која настанала борба. Г. Ризов тврди дека Бугарската Влада на никаков начин не била одговорна…

Posted in А9.1 Слика и посока

1914.11.25_The New York Times – Urge bulgarian action

Водечките пратеници од Софија бараат Македонија да биде окупирана. И во изразноста од Прва Светска војна бугарското запоседнување на Македонија во бугарските установи, во случајов бугарскиот законодавен дом, е нарекувано окупација.   URGE BULGARIAN ACTION. Leading Deputies of Sofia Ask That Macedonia Be Occupied. LONDON, Nov. 24.—In the course of the sitting of the Bulgarian Parliament today, says a dispatch…

Posted in А15 Странски изјави

2020.12_Елена Мироненко – Единая вера, единый язык (документарен филм)

Во документарниот филм „Една вера, еден јазик“ се вели дека браќата Кирил и Методиј немаат никаква врска со Бугарија, која не е ни претставена како книжевен и православен центар на Балканот во IX и X век. Во филмот е прикажана карта на Југоисточна Европа од IX век, на која Бугарија не е ни означена. Покрај зборовите „Македонија е родното место…