2013_Михајло Миноски - 'Петар-Пере Наумов Тошев - Совеста на револуционерна Македонија', ДАРМ-01
Posted in Б1.1 На македонски

2013_Михајло Миноски – ‘Петар-Пере Наумов Тошев – Совеста на револуционерна Македонија’, ДАРМ, Скопје, (pdf)

Креации со МНА ознаки
Posted in В12 Геостратегија

ИМПЕРИИТЕ И МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ

Рускиот империјализам како и сите други империјализми по својата суштина е негативен. Разни народи кои се нашле под негово влијание, носат разни негативни последици. Посебно ние Македонците, имаме сериозни последици од царско-рускиот, подоцна и од советско-рускиот империјализам на Балканот. Сепак рускиот империјализам е ПОТРЕБЕН ДА ПОСТОИ, како најпотребен за нас, но и за сите не-империјални народи на светот. Бидејќи има…

2009_МАНУ - Македонска Енциклопедија (нулти табак)-01_01
Posted in Б1.1 На македонски

2009_МАНУ – Македонска Енциклопедија (pdf)

   

2012-2013_Павел Шатев
Posted in Б1.1 На македонски

2012-2013_ДАРМ – ‘Павел Шатев’, Скопје (pdf)

Крсте П. Мисирков - Неколку зборој за Македонцкијо литературен јазик_01
Posted in Б1.1 На македонски

Крсте П. Мисирков – ‘Неколку зборој за Македонцкијо литературен јазик’ (pdf)

2001_K. Dimitroski & Various authors - 'HLA genes in Macedonians and the sub-Saharan origin of the Greeks'_01
Posted in Б1.2 На англиски

2001_K. Dimitroski & Various authors – ‘HLA genes in Macedonians and the sub-Saharan origin of the Greeks’ (pdf)

2017.01.07_Hristo Andonovski & Risto Stefov - 'The Truth About Greek Occupied Macedonia', Toronto_01
Posted in Б03 Иселеничка

2017.01.07_Hristo Andonovski & Risto Stefov – ‘The Truth About Greek Occupied Macedonia’, Toronto (pdf)

2018_Basil Chulev - 'European Mother Tongue - Macedonian'_01
Posted in Б1.2 На англиски

2018_Basil Chulev – ‘European Mother Tongue – Macedonian’ (pdf)

2015_Basil Chulev - 'From Sanskrit to Macedonskrit', Skopje_01
Posted in Б1.2 На англиски

2015_Basil Chulev – ‘From Sanskrit to Macedonskrit’, Skopje (pdf)

2014_Basil Chulev - 'The Invention of the Slavic fairytale', Skopje_01
Posted in Б1.2 На англиски

2014_Basil Chulev – ‘The Invention of the Slavic fairytale’, Skopje (pdf)

1887 « 2013 _Vladislav B. Sotirović - 'From the Balkan history of diplomacy and politics', Vilnius
Posted in Б04 Странска

1887 « 2013 _Vladislav B. Sotirović – ‘From the Balkan history of diplomacy and politics’, Vilnius (pdf)

Српскиот историчар, етнолог и земјописец Владимир Кариќ тврдел дека засновано на историски извори, во подалечно минато, сите Словени – Чеси, Бугари, Руси, Полјаци, Словаци и Лужички Срби (Хрватите не биле сметани за одвоен еницитет) – биле нарекувани Срби од древните историчари и дека сите МОДЕРНИ СЛОВЕНСКИ НАЦИИ СЕ САМО СРПСКИ ПЛЕМИЊА. 1887 Владимир Карић – ‘Србија. Опис земље, народа и…

2012_Josef M. Djordjevski - 'Masters Thesis - Nationalism in Practice A', San Diego_01
Posted in Б03 Иселеничка

2012_Josef M. Djordjevski – ‘Masters Thesis – Nationalism in Practice A’, San Diego (pdf)

2012_Antonio Munñoz Sáánchez - 'The New Macedonian Question'_01
Posted in Б04 Странска

2012_Antonio Munñoz Sáánchez – ‘The New Macedonian Question’ (pdf)

2008_Risto Stefov - 'Very short history of macedonian people from the prehistory to present', Toronto_01
Posted in Б03 Иселеничка

2008_Risto Stefov – ‘Very short history of macedonian people from the prehistory to present’, Toronto (pdf)

2012_Д-р Ристо Ивановски - 'Албанците - муслимански колонисти', Битола_01
Posted in Б1.1 На македонски

2012_Д-р-Ристо Ивановски – ‘Албанците – муслимански колонисти’, Битола (pdf)

  Извор: brigien.com