1904.07.13_The New York Times - Macedonia causes alarm
Постирано во 11.1 Слика и посока

1904.07.13_The New York Times – Macedonia causes alarm

„… МАКЕДОНИЈА ПРЕДИЗВИКУВА ТРЕВОГА Рускиот Пораз на Истокот Може да ги Наведи Бугарите да се Придружат на Востаниците. Виена, Златец 12. – Обновените револуционерни напади во Македонија предизвикуваат грижа во дипломатските кругови овде. Се тврди дека Принцот Фердинанд од Бугарија,…

Христо Силјанов
Постирано во 13 Македонски сведоштва

Христо Силјанов

Јане ја разви тезата дека е погубно за македoнското население и за самата Бугарија, македонското прашање да се третира во смисла на национално обединување со Бугарите… Сите кои агитираат било во Македонија, било надвор од неа на база: ослободување и…

1904.11.18_The New York Times - Macedonians may starve
Постирано во 11.1 Слика и посока

1904.11.18_The New York Times – Macedonians may starve

Ако Македонците од Одринско источно од Солун близу Беломорското крајбрежје биле со грчко потекло зошто во наведеното кризно време за да се заштитат не пребегнале во Грција туку отишле да се заштитат во Бугарија, како што Турците од истиот крај…

1908.03.14_The New York Times - Russia with Britain in Macedonia
Постирано во 11.1 Слика и посока

1908.03.14_The New York Times – Russia with Britain in Macedonia

Вредноста на овој документ е што потврдува за постоечкиот договор меѓу рускиот цар Николај II со британскиот крал Џорџ V за доделување на автономија за Македонија. Таа намера ќе остане неостварена поради избувнувањето на Младотурската Револуција три месеци подоцна. „……

Постирано во *Избор 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1892.02 – 03_Весник ’Свобода‘

Весник „Свобода“, сечко, 1892 „… од сѐ се гледа дека работата не стои така: луѓето тука имаат други цели – да создадат нов книжевен македонски јазик. А дека тие не можеле да ја напишат ‘Лоза’ на тој јазик – тоа…

Постирано во Национална борба

ДА СЕ ДОТОЛЧИ ЗАЕВИЗМОТ!

Браќа и сестри Македонци, треба да се намалат радувањата, сѐ додека целосно не биде завршено со Заев и криминалната клика околу него. Да не се опуштаат правдољубивите сили, да не заборавиме дека Шарлатанот неколку пати се извлече од тешка положба….

1947_Петар Георгиевски (1923 с. Остима - †1947 с. Сорович)
Постирано во 25.2 Партизански борци

1947_Петар Георгиевски (1923 с. Остима – †1947 с. Сорович)

Командант во војската на ДАГ за Леринскиот округ. Предаден од грчки поткажувачи и сочекани во заседа кај селото Сорович.

Постирано во 14.1 Вардар 23.3 Комити

1892+ « 1955.05.21_Илинденски сведоштва – Горги Павлов Лазаров, с. Кнежево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… БИОГРАФИЙА Од Горги Павлов Лазаров од с. Кнежево Околийа Кумановска             Роден сум во 1868 год. во…

Постирано во 14.1 Вардар 23.3 Комити

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Колјо Иванов Гјурков, Штип

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А Хаджи – Колјо Иванов Гјурков ул. “67” бр. 18 втори-реон. Роден сум…

Постирано во 14.1 Вардар 23.3 Комити

1892+ « 1953.03.03_Илинденски сведоштва – Вета Крстеска Николова, Крушево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А Од Крстеска Вета Николова, од гр. Крушево, ул. Киро Фетакот 32, стара…

1905.10.02_The New York Times - England may aid Macedonians
Постирано во 11.1 Слика и посока

1905.10.02_The New York Times – England may aid Macedonians

„… МОЖНА ПОМОШ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ. Англија го Истражува Последниот Колеж со Разгледување Дејство. ЛОНДОН. Лис. 1. – Ноел Бакстон, М. П. Шеф на Балканскиот Комитет, му пишал на Министерот за Надворешни Лендсдаун со посока за колежот од Турските единици во…

1905.10.10_The New York Times - Macedonians captive Englishman
Постирано во 11.1 Слика и посока

1905.10.10_The New York Times – Macedonians captive Englishman

„… ИСПРАТЕНО УВО, БАРАЊЕ ОТКУП Македонски Четници се Закануваат дека ќе го Убијат Заробениот Англичанец. СОЛУН, Европска Турција, Гро. 9. – Британскиот Конзулат во Битола примил пакет кој содржел човечко уво, кое според придружното писмо било отсечено од Англичанец со…

1907.04.29_The New York Times - Macedonians free British captive
Постирано во 11.1 Слика и посока

1907.04.29_The New York Times – Macedonians free British captive

„… Македонците го ослободиле заробениот Британец. СОЛУН, Тревен 28. – Роберт Абот, овде син на важен Британец, кој бил киднапиран од татковата градина во Цутар 24ти, беше ослободен. …“ „… Macedonians Free British Captive.  SALONIKA, April 2S.—Robert Abbott, the son…

Постирано во 14.1 Вардар 23.3 Комити

1892+ « 1951.01.30_Илинденски сведоштва – Панде Којунџиев, Струмица

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Преко Одборот за илинденски пензии до Президиумот на народното собрание на Народна Република Македонија С К О П Ј Е Со решение…

Постирано во 14.1 Вардар 23.3 Комити

1892+ « 1953.04.17_Илинденски сведоштва – Мате Петров Бошкоски, Крушево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… ПРЕКУ ОПШТИНСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР – КРУШЕВО ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ – ОДБОР ЗА “ИЛИДЕНСКИ” С К О П Ј Е М О Л…