1770_Tobias George Smollett - ’The Critical Review or Annals of Literature‘, London
Posted in 16.1 Слика и посока

1770_Tobias George Smollett – ’The Critical Review or Annals of Literature‘, London

Во средновековно книжевно дело Македонците наведени како самостоен народ. „… Медејците, Асирците, Персијците, МАКЕДОНЦИТЕ, Грците, Римјаните, Готите, Турците и други биле своевремено највеликите и најништожните народи во светот. …“   Посочила: DragonGirl

1806_Domenico Alberto Azuni, William Johnson - ’The Maritime Law of Europe‘, New York
Posted in 10.1 Слика и посока

1806_Domenico Alberto Azuni, William Johnson – ’The Maritime Law of Europe‘, New York

Древните Македонци наведени како самостоен народ. „… Без поддршка на историјата, човековиот род ќе ги заборавел имињата на Асирците, Египќаните, МАКЕДОНЦИТЕ, Грците, Картагинците, Римјаните, и многу други силни држави, кои некогаш биле светски играчи, сега потонати, расчленети, претворени во шуми,…

Posted in 18.3 Бугарски (само посока)

1945.02.27_Влада на НР Бугарија – Дръжавен вестник (6та јазична кодификација), Софија

Шест месеци после македонската кодификација, Бугарија по шести пат ги изменува и прекодификува бугарските јазик и писмо. Службено објавено во „Дръжавен весник“, Софија. Така исфрлени се дотогаш користените старославјански букви: Ѕ ѕ, Ѣ ѣ, Ы ы, І і, Ї ї,…

1854_Johann Georg von Hahn - 'Albanesische Studien'
Posted in 15 Странски сведоштва

1854_Johann Georg von Hahn – ‘Albanesische Studien’

„… Современите Македонци се древни домородци на Балканот. Тие овде опстојуваат како одвоена славјанска група како плод на изолацијата од другите славјански групи и во подолг историски период сочувале најстари облици од древниот славјански јазик користен од Пелазгите, Венетите, Готите,…

1912.01.08_The Indianapolis Star, Indiana, p12
Posted in 11.1 Слика и посока

1912.01.08_The Indianapolis Star, Indiana, p12

Учество на повеќе националности во прославата на Божик во Домот на Доселениците. Меѓу кои се споменуваат и Македонците. „… Претставници на националности кои присуствува беа Романци, Македонци, Срби, Грци, Руси, Бугари, Црногорци и Албанци. …“ Посочила: DragonGirl

1911.01.26_The Cedar Rapids Evening Gazette, Cedar Rapids, Iowa, p12
Posted in 11.1 Слика и посока

1911.01.26_The Cedar Rapids Evening Gazette, Cedar Rapids, Iowa, p12

Во новинарскиот напис се навестува доаѓање на поголем број доселеници од Русија и балканските држави. „… Тие ќе бидат најмногу Руси, Срби, Хрвати, Македонци, Словаци и Грци …“   Посочила: DragonGirl

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10

„… Варшавскиот Сојуз вели дека Пенсилваниско претпријатие ќе најде цела војска од Македонци, Грци, Италијанци, Сиријци и Бугари во тоа место и се припрема за нив да изгради дом (работнички дом н.з.) за да спијат и да се хранат веднаш…

1939.04.01_The Advocate, Newark, Ohio, p3
Posted in 11.1 Слика и посока

1939.04.01_The Advocate, Newark, Ohio, p3

Меѓу другите покана и за Македонците да присуствуваа на црковната служба организирана во романска православна црква. „… Беше објавено дека Романците, Македонците, Грците, Бугарите и Србите се поканети да присуствуваат …“   Посочила: DragonGirl

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27

Се спомнува замислата за создавање на Балканска федерација од народите кои се во рамките на Турција под европска заштита слична како таа што е дадена на Швајцарија. „… Голема штета е дека Србите, Бугарите, Македонците и Грците не поседуваат морална…

1903.09.21_The San Francisco Call
Posted in 11.1 Слика и посока

1903.09.21_The San Francisco Call

„… Наместо тоа тој (Султанот н.з.) ќе предложи мешани комисии, составени од Турци, МАКЕДОНЦИ, Бугари, Грци и Власи да ги администрираат провинциите …“   Посочила: DragonGirl

1938.10.14_Las Vegas Optic, New Mexico, p46
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1938.10.14_Las Vegas Optic, New Mexico, p46

Извадок: „… Биле преземени мерки очигледно главно против одметничкото ВМРО, организација на МАКЕДОНЦИ екстремисти кои сакаат автономна држава вклучувајќи 2 милиони МАКЕДОНЦИ кои сега живеат во Бугарија, Југославија и Грција. …“   Посочила: DragonGirl

1908.04.21_The Washington Post, p27
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1908.04.21_The Washington Post, p27

Телеграма во име на 10 000 МАКЕДОНЦИ била испратена до Претседателот (Теодор н.з.) Рузвелт барајќи од него да застане во полза на Македонската автономија и заблагодарувајќи му се за проширеното гостопримството за Македонците. Посочила: DragonGirl

1800+_Edward Arnold - 'Macedonia', London
Posted in 9.2 Само слика

1800+_Edward Arnold – ‘Macedonia’, London

Македонија како самостојна земја со повеќето местоименувања како што се нарекуваат на македонски.

Фана Кочовска (1927.07.27 - 2004.04.17)
Posted in 25.2 Партизански борци

Фана Кочовска (1927.07.27 – 2004.04.17)

Фана Кочовска лево на сликата, комунист, првоборец и народна хероина. Таа била најмлад жив народен херој во времето кога била наградена со Орден на Народен Херој. Во 1942 година станала борец на партизанскиот одред „Гоце Делчев“ и младински предводник на…

1941-1945_HDA, SDS, Fototeka br.00085 (A. Pavelić i I. Vanča Mihajlov), Zagreb
Posted in 18.1 Бугарски

1941-1945_HDA, SDS, Fototeka br.00085 (A. Pavelić i I. Vanča Mihajlov), Zagreb

Влавот фашист, терорист, но небитно за бугарските шовинисти најважно антимакедонист Ванчо Михајлов во текот скоро на цела II Светска војна како заштитен гостин во Загреб на хрватскиот фашистички воен злосторник усташкиот поглавар Анте Павелиќ.   Од каде потекнува ова пријателство…