1941-1944_Бугарскиот фашизам во ВСВ
Posted in А18.3 Само посока

1941.05.26_Нацистичка телеграма – бугарска нацификација

Бугарските окупаторски власти ставале обележја во чест на Адолф Хитлер и други истакнати фашистички личности и настани. Во доверливата германска телеграма од 26 косар 1941 година се пренесува дека бугарските власти по окупацијата на Македонија, по повод прославувањето на Св….

2022.04.05 _Macedonians from Australia - Bulgarian embassy, letter, Canberra
Posted in А27 Македонија Независна А31 Правни дејства

2022.04.05 _Macedonians from Australia – Bulgarian embassy, letter, Canberra

  Писмото на македонскиот јазик Почитуван амбасадор, Ние, долупотпишаните, етнички Македонци, Ви пишуваме за да ја изразиме нашата загриженост во врската со официјалниот став на Владата на Република Бугарија со кој не го признава македонскиот јазик како единствен и посебен…

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски сведоштва

1905.05.26_Etore Lodi

На другиот ден после бојот ја видов во Цер страшната слика што никогаш нема да ја заборавам. Труповите на 11 млади јунаци сите со отворени рани по градите и по челото. Се самоубија, за да не паднат живи во рацете…

1933.01.08_Arbeiter Zeitung - Revolutionäre Bergangenheit
Posted in А11.1 Слика и посока

1933.01.08_Arbeiter Zeitung – Revolutionäre Bergangenheit

„Македонците се, без двоумење, сам засебен народ“ Австрискиот весник „Арбајтер цајтунг” во статија од коложег 1933 година посочува дека Македонската Револуционерна Организација – МРО – ВМРО нема други цели, освен ослободувањето на Македонија и во наредниот пасус нагласува дека Македонците…

1920_W.J.Ferrar - ’The proof of the gospel being the demonstratio of evangelica of Eusebius of Caesarea‘, New York
Posted in А10.1 Слика и посока

1920_W.J.Ferrar – ’The proof of the gospel being the demonstratio of evangelica of Eusebius of Caesarea‘, New York

Македонците како посебен народ на преминот од стара во нова ера. „… Од тој миг еврејскиот народ стана подреден на Римјаните, Сиријците исто така, Кападокијците и Македонците, Битинијците и Грците и со еден збор сите други нации кои биле под…

1923 « 1992_Richard Clogg - 'A Concise History of Greece', p105
Posted in А19.1 Слика и посока

1923 « 1992_Richard Clogg – ‘A Concise History of Greece’, p105

На земјописката карта е претставена густината на разместување на анадолските Грци во Грција со договорот од Лозана 1923 година за размена на население меѓу Грција и Турција. Според картата густината на доселени е највисока во Македонија. Така што во просек…

23_The National Geographic - Anatolian Greeks coludn't speak Greek
Posted in А19.2 Само слика

23_The National Geographic – Anatolian Greeks coludn’t speak Greek

Познатото американско списание известува за демографските промени во Грција после воениот пораз на Грција и договорот од Лозана од 1923 година. Со одлуките од тој договор околу 1,25 милиони Грци биле преселени во денешна Грција при тоа најмногу на просторот…

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2022 (видео листотека)
Posted in А14.2 Беломорие

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2022 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени 2022 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2020-2021 (видео листотека)
Posted in А14.2 Беломорие

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2020-2021 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 2020 до 2021 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2010-2014 (видео листотека)
Posted in А14.2 Беломорие

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2010-2014 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 2010 до 2014 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2015-2019 (видео листотека)
Posted in А14.2 Беломорие

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2015-2019 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 2015 до 2019 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Беломорско 1990-1999 (видео листотека)
Posted in А14.2 Беломорие

Збирка народни сведоштва – Беломорско 1990-1999 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 1990 до 1999 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Мала Преспа, Голо Брдо, Гора (видео листотека)
Posted in А14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

Збирка народни сведоштва – Мала Преспа, Голо Брдо, Гора (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во западниот дел од Македонија.   За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва - Пиринско (видео листотека)
Posted in А14.3 Пирин

Збирка народни сведоштва – Пиринско (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во источниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка лични сведоштва – Голо Брдо, Мала Преспа, Гора (видео листотека)
Posted in А14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

Збирка лични сведоштва – Голо Брдо, Мала Преспа, Гора (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни лични сведоштва на Македонците кои живеат задгранично во источниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.