Posted in А5.1 Слика и посока

1934_Тодор Геров – ‘При Шар’, Софија

Во својата книга „При Шар“, Тодор Геров во 1934 година пишува како се викало населението во тетовскиот крај во ромејско време. Тој објаснува како и по доаѓањето на Славјаните (Драговити), населението во тетовско продолжило да се именува како Македонјани. Така се…

1000~ « 2010.12.14_Horace G. Lunt - 'Old Church Slavonic Grammar'
Posted in А10.1 Слика и посока

1000~ « 2010.12.14_Horace G. Lunt – ‘Old Church Slavonic Grammar’

„… Овие ракописи мора да се стават во најстаро датираните Славјански текстови, краток надгробен напис поставен од Македонскиот крал Самуил во 993. …“ Codex Zographensis (Zo) има 271 листови на Старо Црковно Славјански плус 17 на стара Македонска Црковно Славјанска…

1895.07.31_Zeehan and Dundas Herald, p3
Posted in А11.1 Слика и посока

1895.07.31_Zeehan and Dundas Herald, p3

„МАКЕДОНИЈА. Големо тело од востаници во Македонија извршиле жилав напад на градот Менлек (Мелник н.з.), и покрај силната одбрана тие накрај истерале сѐ пред себе. Портата признава дека вториот и третиот армиски корпус кои сега се мобилизирани се покренати со…

Вероучение - Поука 03
Posted in А7.3 Само посока

1903.12.07_Slovenec, 283, s3-4, Ljubljanske novice

„… Бурите се Германи, а Македонците пак се Словени… и нам на Словенците ни се забранува да им потпомогнуваме во таа иста благородна и човекољубива замисла само заради тоа што Македонците се наши крвни браќа. ‘Каде сме, та во Австрија…

0700—1100_Средновековни летописи - Бугарскиот не бил славјански јазик
Posted in А5.1 Слика и посока

0700—1100_Средновековни летописи – Бугарскиот не бил славјански јазик

Во следните записи од средновековните летописи се зборува за бугарскиот и славјанскиот јазик како два сосема различни јазици. Тогашниот јазик кој се именува како бугарски не се смета за славјански јазик. Уште помалку дека старославјанскиот се нарекувал бугарски јазик. Исто…

Вероучение - Поука 03
Posted in А7.3 Само посока

1903.12.07_Slovenski Narod, 283, s3, Ljubljana

Словенечкиот весник “Словенски народ” од Љубљана, пишува за забранетото предавање на Петар Орловец, дописник на “Петербугские Ведемости” од Љубљана, за состојбата на Македонците после Илинденското Востание. „… Интересот за објавеното предавање за положбата во Македонија беше во Љубљана огромен. Како…

1675~1678 « 1978_Victor A. Friedman - Slavica Hierosolymitana (Sultan Mohamed IV letter to the Cossacks), v2, p25-38
Posted in А10.1 Слика и посока

1675~1678 « 1978_Victor A. Friedman – Slavica Hierosolymitana (Sultan Mohamed IV letter to the Cossacks), v2, p25-38

Во едно добро познато писмо од турскиот Султан до запорошките Козаци, Султанот во своите титули како прва титула ја наведува владетел над Македонското Царство. Не на ромејското, хеленското, српското, бугарското, туку на македонското како најтемелно и најпрестижно. „… Јас, Султан,…

1765—1766 « 1844_J. G. Kohl - 'Austria - Vienna, Prague, Hungary, Bohemia, and the Danube; Galicia, Styria, Moravia, Bukovina, and the Military Frontier', p269, London
Posted in А* Избор А10.1 Слика и посока

1765—1766 « 1844_J. G. Kohl – ‘Austria – Vienna, Prague, Hungary, Bohemia, and the Danube; Galicia, Styria, Moravia, Bukovina, and the Military Frontier’, p269, London

„… Колку што христијанската сила станувала се посредена и засилена, се поголем бил бројот на христијански бегалци кои нашле прибежиште на австриско тло од тиранијата на Мухамеданското владеење. Сите овие бегалци, Ускоци, Хрвати, Албанци, Македонци, Срби, и Власи беа гостољубиво…

0826 — 0869 « 1862_James Craigie Robertson - 'History of the Christian Church', VII, P1, p369, 385, 386
Posted in А* Избор А10.1 Слика и посока

0826—0869 « 1862_James Craigie Robertson – ‘History of the Christian Church’, VII, P1, p369, 385, 386

„… Василиј Македонецот, Василиј, иако неговото педигре подоцна беше однесено со ласкањата од Персиското Арсакидско Царство, за Александар Велики и Константин, во стварност бил од Славјанска раса. …“ „…Константин – подобро познат под името Кирил, кое тој вели го презел…

1925.01.25_Time - Macedonian Echo
Posted in А* Избор А11.3 Само посока А16.3 Само посока

1925.01.25_Time – Macedonian Echo

  … Ако земјата не постои, народот постои. … … Главниот на современите Македонци кој побаруваше автономија беше Тодор Александров, Генерал Протугеров, Петер Шанкев. … … Јас сум Македонски Националист … … Philip of Macedon …   „… Одамна некогаш,…

1340—1349 « 2006_Георги Бакалов - ’Византия - лекционен курс‘, София
Posted in А5.3 Само посока

1340—1349 « 2006_Георги Бакалов – ’Византия – лекционен курс‘, София

  Две писма до ромејските цареви каде што како прва титула се ословени “Меч на Mакедонското Царство” и “Меч на Македонците”.   „… Писмо от мамелюкския султан Мелик Насир-ад Дин Мухамед от 1340-41 до император Андроник ІІІ Палеолог: ‘До […]…

1895.12.11_Zeehan and Dundas Herald - Macedonia
Posted in А11.1 Слика и посока

1895.12.11_Zeehan and Dundas Herald – Macedonia

„МАКЕДОНИЈА. Народот на Македонија, кој се воздигна против Турското Владеење, испрати барање до Русија нив да ги снабди со 20,000 пушки и два милиони магацини“ (муниција н.з.).   Посочил: Форум Македонска Вистина Извор: TROVE

1908.01.11_The New York Times - The Enigmatical Balkan Country
Posted in А11.1 Слика и посока

1908.01.11_The New York Times – The Enigmatical Balkan Country

Писателката на книгата “Блискиот Исток” навела: „Турците ги мразат Бугарите, Србите ги мразат Австријците, Романците ги мразат Грците, Албанците ги мразат Црногорците, Босанците ги мразат Турците, додека Македонците ги мразат сите наоколу“. Зависно како се чита можно е да се…

1941 — 1945 « 1961_Edmond Paris - 'Genocide in Satellite Croatia 1941-1945', p21
Posted in А18.1 Слика и посока

1941 — 1945 « 1961_Edmond Paris – ‘Genocide in Satellite Croatia 1941-1945’, p21

Наспроти вообичаеното мислење дека Анте Павелиќ бил поблизок со италијанското фашистичко движење, од овој извадок од книга во издание на Американскиот Институт за Балкански Прашања, се тврди дека состојбата всушност била спротивна. Ванчо Михајлов е тој кој усташкиот поглавар го…

1941.04.25_The Jewish Telegram Agency - Anti-Jewish teror launched in Macedonia, Lodon
Posted in А19.1 Слика и посока

1941.04.25_The Jewish Telegram Agency – Anti-Jewish teror launched in Macedonia, Lodon

„Лондон, Тревен 24. (JTA) – Владеењето на насилието во Македонија било организирано од терористичкиот водач, Иван Михајлов, веќе долго платен од нацистите, кој се вратил од Софија заедно со германската окупација на грчката покраина, беше вчера овде известено. Михајлов создал…