Збирка лични сведоштва - Пиринско (видео листотека)
Posted in А14.3 Пирин

Збирка лични сведоштва – Пиринско (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни лични сведоштва на Македонците од источниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.  

Збирка лични сведоштва – Беломорско (видео листотека)
Posted in А14.2 Беломорие

Збирка лични сведоштва – Беломорско (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни лични сведоштва на Македонците од јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.  

2022.02.02_Гоце Делчев е Македонец, Едно име имаме
Posted in А14.3 Пирин

2022.02.02_Гоце Делчев е Македонец, Едно име имаме

Aрсени Taнaсков Joвкoв (1882 –1924)
Posted in А23.4 Просветители

Aрсени Taнaсков Joвкoв (1882 –1924)

Aрсени Taнaсков Joвкoв e македонски револуционер, поет, весникар и општественик во Софија, Бугарија. Роден е вo с. Селци, Струшко, на 25 март 1884 г. Toa e eднo oд нajистурените села во западна Македонија во кoe 1875 г. сe родил и…

1895_Г. Димитровъ - ’Княжество България въ историческо, географическо и етнографическо отношение‘, Пловдивъ
Posted in А5.1 Слика и посока

1895_Г. Димитровъ – ’Княжество България въ историческо, географическо и етнографическо отношение‘, Пловдивъ

Тоа што Македонците не сакале да се кажуваат за Бугари дури и при наложувања од свештенството на бугарската егзархија ги приморало Бугарите да ги претставуваат како лукави, итри, непатриоти (бугарски) кои само за пари мислат кога им се бара да…

1873_Бугарско Книжевно Дружество - ’Периодическо Списание‘, кн7-8
Posted in А5.1 Слика и посока

1873_Бугарско Книжевно Дружество – ’Периодическо Списание‘, кн7-8

Бугарското Книжевно Дружество (претходник на Бугарската Академија на Науките) во 1873 година ќе биде свесно за длабочината на јазичните разлики и ќе се произнесе дека Македонците никогаш нема да се согласат во своите говори да ги користат темните вокали кои…

1097_C. S. Hammond - ’Mediterranean lands in 1097‘, N.Y.
Posted in А9.2 Само слика

1097_C. S. Hammond – ’Mediterranean lands in 1097‘, N.Y.

Посочил: Јордан Груев

2010_Andreja Iljaž - '(Ne)priznavanje makedonski narodne manjšine v Grčiji', Ljubljana
Posted in А7.1 Слика и посока

2010_Andreja Iljaž – ‘(Ne)priznavanje makedonski narodne manjšine v Grčiji’, Ljubljana

Словенечко дипломско дело за феноменот на македонското прашање и причините за непризнавање на македонското малцинство во Република Грција. „(NE)PRIZNAVANJE MAKEDONSKE NARODNE MANJŠINE V GRČIJI To diplomsko delo predstavlja poskus opredelitve problemov makedonske narodne manjšine v Republiki Grčiji ter glavne razloge,…

1943_Димитар Панаков - Карта за самоличност (народност Македонец), Битола
Posted in А5.1 Слика и посока

1943_Димитар Панаков – Карта за самоличност (народност Македонец), Битола

2004_Hans-Lothar Steppan - 'Der Mazedonische Knoten', (Peter Lang)
Posted in А10.1 Слика и посока

2004_Hans-Lothar Steppan – ‘Der Mazedonische Knoten’, (Peter Lang)

„Македонскиот јазол: идентитетот на Македонците прикажан на примерите на Балканскиот сојуз (1878 – 1914)“ од Ханс-Лотар Штепан, првиот германски амбасадор во Македонија. Станува збор за необјавени документи, главно од Архивот на Министерството за надворешни работи на Германија, кои говорат за…

2008.09.05_Hans-Lothar Steppan - Greece never possessed Macedonia in the past
Posted in А15 Странски сведоштва

2008.09.05_Hans-Lothar Steppan – Greece never possessed Macedonia in the past

„… Грција ја краде македонската историја. Македонија пред Балканските војни (1912-1913) никогаш не била грчка земја …“. Видео изјава во која поранешниот герамански амбасадор во Македонија Ханс-Лотар Штепан зборува дека низ целата историја Грција за прв пат запоседнува делови од…

1907.09.02_The Forthightly Review; vol82 less 489
Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока

1907.09.02_The Forthightly Review; vol82 less 489

Зборот Бугар значело селанец, прост човек, а не припадник на народ. Така што обичниот народ, селаните кај разни народи биле нарекувани Бугари. Во ова дело од 1907 година се пишува за тоа како во некои случаи Србите биле нарекувани Бугари….

Александар Турунџев
Posted in А13 Родољубни сведоштва

Александар Турунџев

• 1905.08.30, изговорено пред самото бесење • Од мене Турчин или Грк не бидува, јаска сум Македонец и Македонија ќе биде слободна држава.

2018.10.31_Pew Research Center - 'The most culturally chauvinist people in Europe? Greeks, new research suggests'
Posted in А19.1 Слика и посока

2018.10.31_Pew Research Center – ‘The most culturally chauvinist people in Europe? Greeks, new research suggests’

Современа европска потврда за големината на тековниот шовинизам кај соседните негатори како современа последица на историски неосудената фашистичка традиција во Грција и Бугарија.   Извор: Bigthink

1944.10.06_Държавен Весник - Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване; бр225; София
Posted in А* Избор А18.1 Слика и посока

1944.10.06_Държавен Весник – Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване; бр225; София

Огромен е опусот на профашистичката книжевност која била создадена во Бугарија за време на издигањето и превласта на фашистичката идеологија. Ова е список на книжевни дела определен за отстранување од новата бугарска “власт” после превратот и симнувањето на бугарските фашисти….