2021.04.18_Посольство Росии МК
Posted in 18.1 Бугарски

2021.04.18_Посольство Росии МК

Руското дипломатско претставништво за Бугарија како фашистички сојузник. „Пред 80 години, на 18 април 1941, Бугарија, тогашен сојузник на фашистичка Германија, ја нападнала Македонија. Два месеца подоцна нацистите го нападнале СССР. Вечна слава на Русите, Македонците и другите храбри војници…

2013.09.01_Gert Muller - 'Black origins of ancient Greek civilization'
Posted in 19.1 Грчки

2013.09.01_Gert Muller – ‘Black origins of ancient Greek civilization’

Книгата ги разгледува доказите за африканското и афро-канаанското влијание на Крит и копнена Грција. This book shall explore the evidence for African and Afro-Canaanite formative influences on Crete and mainland Greece. This book differs from Martin Bernal’s Black Athena in…

Posted in 19.1 Грчки 9.1 Слика и посока

0600 – 0900_Slavic Tribes

И според званичната светска историја населението во Грција во голема мера било претопено најмалку два пати во минатото. Со славјанската наезда претставена на земјописната карта и за време албанското распространување од 17-19 век.

1897.04.23_The Brooklyn Daily Eagle - Trouble in the rear, p6
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1897.04.23_The Brooklyn Daily Eagle – Trouble in the rear, p6

  „… Секој пријател на Грција ќе се надева дека не само Бугарите туку и Македонците и Албанците исто така ќе бараат наплата за нивните поплаки и ќе се закануваат да ги мобилизираат своите трупи сѐ додека султанот не се…

1970.11.09_Las Vegas Optic, p2, New Mexico
Posted in 16.1 Слика и посока

1970.11.09_Las Vegas Optic, p2, New Mexico

„… Ладнокрвниот и пресметлив Филип, Крал на Македонија, ја изградил својата заостаната планинска земја во голема држава и при тоа ја освоил Грција. …“

1913.02.10_Winnipeg Free Press
Posted in 11.1 Слика и посока

1913.02.10_Winnipeg Free Press

„… Допис до весникот од Константинопол известува дека нагодувањата за прогонот на Енвер Бег исто така ќе доведат и водат до предизвикување апсења на Грци, Бугари и Македонци кои најверојатно ќе бидат испратени надвор од земјата. …“

1908.12.31_The Winchester News
Posted in 11.1 Слика и посока

1908.12.31_The Winchester News

  „… Со Грците, Русите, Србите, Бугарите и Македонците кои сите припаѓаат на Грчката Соборна црква Нова Година е една од најпријатните ако не и најпријатна прослава во годината. …“

1925.04.25_Chillicothe Constitution, p40880, Missouri
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1925.04.25_Chillicothe Constitution, p40880, Missouri

  „… Македонците продолжуваат со нивната политика да ги провоцираат прво Србите, потоа Бугарите со надеж дека еден ден додека тие двајца се расправаат Македонија ќе избега со посакуваната коска на независност …“ Посочила: DragonGirl

1856_H. Kiepert, C.L. Ohmann - 'Erdkarte in Mercators', sheet 1
Posted in 19.1 Грчки

1856_H. Kiepert, C.L. Ohmann – ‘Erdkarte in Mercators’, sheet 1

Германска карта која за средината на 19 век го прикажува длабокото распрострирање на албанско население на југ во просторот на Грција и која за просторот на Македонија ги употребува македонските местоименувања со соодветни германски зборови.

Posted in 1.3 Само посока

1898.06.18_Петар Маџунков до Константин Кирков, писмо, Женева

„Драги Костадине, Одамна не ти бев пишал, па не знам како ти на тоа гледаш. Сега, кога се подготвувам да си дојдам дома, сметам дека нашите врски ќе позајакнат и ќе можеме нешто повеќе да дадеме на таа наша многустрадална…

1886.08.17_The Winona Daily Republican
Posted in 16.1 Слика и посока

1886.08.17_The Winona Daily Republican

  „… Плутарх ни кажува дека во текот на неговиот живот кога Македонците извршиле инвазија на Грција …“

1898.11.25_The Galveston Daily News, p06, Texas
Posted in 16.1 Слика и посока

1898.11.25_The Galveston Daily News, p06, Texas

  „… Македонците ги освоија Грците …“

1933.01.16_Time Magazine - Sister Catherine is a good Macedonian
Posted in 11.3 Само посока

1933.01.16_Time Magazine – Sister Catherine is a good Macedonian

Bulgaria: Good Macedonian For six years Sister Catherine Konstantinoff, 26, has been a nurse in Alexander Hospital, Sofia. Renowned for herdevotion, her skill, her quiet bedside manner, not long ago she was promoted to ward matron. Sister Catherine is a good…

1890.06.20_The Omaha Daily Bee
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1890.06.20_The Omaha Daily Bee

Во весникот се зборува за затворениците по турските затвори. Христијанските затвореници биле составени од „… Грци, Бугари и Македонци. …“. Посочила: DragonGirl

Posted in 8.1 Слика и посока

1863.03.16_Британско Собрание – расправа

Во расправа во Британскиот Парламент се изнесува дека во Македонија претежно живее Славјанско население додека во Бугарија постои народносна аномалија – зборуваат Славјански, но се татарски народ. Посочил: Пољакот од Македонија