Вероучение - Поука 03
Posted in А17.1 Слика и посока Б1.2 Англиски јазик

2005_Tome Boshevski, Aristotel Tentov – ‘Tracing the script and language of ancient Macedonians’, Skopye (pdf)

Abstract: This study presents the results of research realized within the project “Deciphering the Middle Text of the Rosetta Stone. ” It is concluded that a syllabic script of the type consonantvowel was used for the middle text of the Rosetta Stone. Symbols for 25 consonants were identified. By using the procedure of mirroring and rotation in the writing surface…

Posted in В16.4 НАРОДНО БУДЕЊЕ

НАРОДНО БУДЕЊЕ ВЕ ПОВИКУВА

НАРОДНО БУДЕЊЕ ВЕ ПОВИКУВА РАЗБУДЕТЕ СЕ МАКЕДОНЦИ! На 30ти Гроздобер (Септември) во 17 часот пред Соборниот Храм „Св. Климент Охридски“, ВЕ ПОВИКУВАМЕ НА ВОНПАРТИСКИ СОБИР за одбележување на 5 годишнината од од народно успешно-отфрлениот, бесрамно-предавнички, Референдум 2018 година. Бидејќи партиската психологија е главниот предизвикувач на националните поделби и порази, повикуваме НА ЧИСТО ВОНПАРТИСКИ РОДОЉУБЕН СОБИР. ГИ ПОВИКУВАМЕ непокорните и разбудени…

Posted in А7.1 Слика и посока

1923_Đ. Šurmin, S. Bosanac – ’Čitanka iz književnih starina‘, Zagreb

“… Други учат, дека со јазикот на Кириловите книги зборувале панонските Словени, за кои пишувале Кирил и Методиј, па спрема тоа тој јазик го нарекуваат п а н о н с к о – с л о в е н с к и или просто с т а р о  с л о в е н с к и  јазик….

1934.07.13_The New York Times - Reports big seizure of macedonian arms-01
Posted in А19.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1934.07.13_The New York Times – Reports big seizure of macedonian arms

„ИЗВЕШТАИ ЗА ГОЛЕМО ОДЗЕМАЊЕ НА МАКЕДОНСКО ВООРУЖУВАЊЕ“ За прв пат после воен преврат Премиерот Кимон Георгиев се појавил пред јавно собрание кое се одржало во филмско кино. (веројатно од безбедносни причини сѐ уште не смеел отворено да се појави во бугарското Собрание). Главниот дел од неговиот говор пред слушателите се состоел во остри напади кон Македонските револуционерни организации, кои според…

1930.10.23_The New York Times - Refuses to free Macedonians-01
Posted in А19.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1930.10.23_The New York Times – Refuses to free Macedonians

„Одбива да ги ослободи Македонците. Софија, Бугарија, златец 22 Премиерот Љапчев денес ѝ рече на делегација од Македонски Пратеници кои протестираат против неодамнешните апсења на македонски агитатори дека тој не само што нема да ги ослободи вознемирувачите, туку има намера да прави уште апсења.“   „Refuses to Free Macedonians. SOFIA, Bulgaria, July 22 <2P> — Premier Liaptcheff today told a…

Posted in А9.1 Слика и посока

1926.12.25_L’Humanité – Damé Grouef, Révolutionnaire macédonien

„… Даме Груев, македонски револуционер Гоце Делчев и Даме Груев се револуционери на ВМРО кои се спротивставија на надворешната организација која се залагаше за припојување на Македонија со Бугарија. …“   Посочил: Јован Јован

Posted in А9.1 Слика и посока

1933.11.02_Poverty Bay Herald – Secret Society

SECRET SOCIETY MACEDONIANS’ TROUBLE UNDER JUGOSLAV RULE LONDON, October 20. Watch Macedonia. Though it is superficially quiet, it is, one of the European storm centres, with elements of upheaval everywhere, says the special correspondent of the Daily Mail, who has been travelling in Bulgaria with members of a Macedonian secret organisation. The Macedonians are determined to rectify their frontier, which…

1930.07.27_The New York Times - A macedonian denial-01
Posted in _Избор А16.7 Иселеништво А9.1 Слика и посока

1930.07.27_The New York Times – A macedonian denial

„МАКЕДОНСКО НЕГИРАЊЕ … Централниот комитет на Македонската Политичка Организација од Соединетите Држави, преку нивниот Заменик Претседател, Л. Л. Киселинчев, излезе со изјава која се однесува на обидот за атентат врз Др. Константин Ангелеску, тековен романски Министер за Внатрешни, во златец 21, за тоа дека Георг Беза, кој требало да биде атентатор е непознат за Македонското движење; дека Македонското движење ‘или…

1919.07.26_The New York Times - Arrain Bulgars for atrocities-01
Posted in А19.1 Слика и посока

1919.07.26_The New York Times – Arraign Bulgars for atrocities

Статијата зборува за извештајот на меѓусојузничка комисија која после Прва Светска војна ги проучувала однесувањата на бугарската војска во окупираните територии (најверојатно станува збор за Карнегиева комисија н.з.). Извештајот бил преполн со податоци за невидени ѕверства извршени од страна на бугарската војска. Посебно се укажува на насилствата врз населението во источна Македонија како и на запоседнатите територии од Србија. Во…

1920.02.10_The Guradian, p5-01
Posted in А19.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1920.02.10_The Guradian, p5

Во прегледот на книгата „Тракиското прашање“ во низа од наброени тези се заклучува дека нема поврзаност помеѓу средновековното бугарско кралство со современата бугарска држава. Во средновековното бугарско кралство не се зборувало на „Славјански“ јазик. Тие подоцна го презеле македонското славјанско нарече од Македонските Славјани кои во 9тиот век ги освоиле и кои станале преовладувачка националност. Така во 865 кога преминале…

Posted in А8.3 Само посока

1943.05_Амбасадор Џорџ Рендел до Министер Ормер Сарџент, писмо

Во првата половина од Втора Светска Војна под покровителство на британската политика, се зборувало, дури и биле направени определени договори, за поширока балканска федерација. Најпрво како југословенско-грчка федерација, во која би можеле да се приклучат Бугарија и Турција. Во сите тие разговори, иако било истакнувано начелото ‘Балканот на балканските народи’ македонскиот народ и самостојна македонска политичка единица долго време не…

Posted in А19.1 Слика и посока

1904.02 « 1909_Годишникъ на Софийския Университетъ – Договор между Турската Империя и Княжество България

Договор помеѓу Бугарија и Турција од 1904 година со кој Бугарија презела обврска да ги прогонува и казнува македонските револуционери. Податоците се превземени од книгата “Годишник (Annuaire)” издадена во Софија во 1909 година.   Посочиле: Баба Лаже Трап Не Лаже и Dunek Makedonski

1975.04_Ј. Б. Тито за бугарската превртливост-01
Posted in А19.3 Само посока

1975.04_Ј. Б. Тито за бугарската историска негативност

„До 1944 Бугарите беа окупатори, па не можеа никого да го ослободуваат. Нивните ставови не изненадуваат, тие секогаш биле блиски сојузници и на страните на оние кои ја напаѓале и ја окупирале нашата земја. “  „ Isprovociran kritikama iz Bugarske i SSSR na svoj račun i na račun nesvrstane SFRJ, Tito je u aprilu 1975. u Skoplju zagrmeo da su…

Posted in А19.2 Само слика А5.2 Само слика

1923.08.02_Бугарски гласила – Илинден, македонски национален празник

При одбележувањето на 20 годишнината од Илинденското востание во Софија, бугарските гласила не само што не го нарекуваат Илинденско-Преображенско востание, туку и никаде не пишуваат дека тоа е востание на Бугарите во Македонија, туку на Македонците.   Посочил: Портал Република

1905.02.22_Grey River Argus - Torrid-Australia-01
Posted in А9.1 Слика и посока

1905.02.22_Grey River Argus – Torrid-Australia

Дописникот на весникот во разговор со претставник на друг весник, ја изнесува замислата голема маса од Македонци (споменува 100 000) да бидат преселени во северните области од Јужна Австралија. Како најпогодни за колонизација на таа област. Така Македонците угнетувани од Турците во таа област би можеле да стекнат пристоен живот. Дописникот изнесува голем број на пофалби за Македонците како народ:…