1941.05.09 « 1991.05.09_The Jewish Herald « Rhode Island Jewish Herald, US
Posted in А11.1 Слика и посока

1941.05.09 « 1991.05.09_The Jewish Herald « Rhode Island Jewish Herald, US

„Владеењето на теророт против Евреите во Македонската покраина во Грција бил организиран од терористичкиот водач, Иван Михајлов“. Весникот „Rhode Island Jewish Herald“ дава преписи на стари вести од истиот датум пред 50 години кои излегувале во весникот „The Jewish Herald“….

1941.08.30_The Voice of Victory - The man who murders for Von Ribbentrop, Hobart, Australia
Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока А18.1 Слика и посока

1941.08.30_The Voice of Victory – The man who murders for Von Ribbentrop, Hobart, Australia

Човекот кој убива за фон Рибентроп (Joachim von Ribbentrop) Во написот пишува дека дури и службениците на Германската Деловница за Надворешни Работи кои биле научени на постојани посети од закрвени “водачи” биле запрепастени кога еден ден во пролетта 1940 година…

1904.01.25_Novi Hrvatski Radnik, br2, s4
Posted in А* Избор А7.1 Слика и посока

1904.01.25_Novi Hrvatski Radnik, br2, s4

Хрватските јавни гласила “Novi List” и “Novi Hrvatski Radnik” упатиле јавен проглас во коложег 1904 г. во кој ги повикуваат Хрватите да не се приклучуваат на oсманлиската војска или други странски воени единици против Македонците за време и по задушувањето…

1945.08.15_US Military Intelligence Service Center - Hermann Neubacher, PIR no.51
Posted in А* Избор А18.1 Слика и посока А8.1 Слика и посока

1945.08.15_US Military Intelligence Service Center – Hermann Neubacher, PIR no.51

Записникот од Нирнбершкиот процес против високо-рангираниот нацистички дипломат Херман Нојбахер ја открива силната врска на крвникот Ванчо Михајлов со германскиот нацистички врв. Така според Нојбахер, Ванчо Михајлов го нарекува љубимец на неговиот подреден Калтенбрунер (Ernst Kaltenbrunner, австриски СС старешина, главен…

0958 — 1014 « 2002_Markus Osterrieder - 'Wiener Slawistischer Almanach', 50, 5-62, p42
Posted in А10.1 Слика и посока

0958 — 1014 « 2002_Markus Osterrieder – ‘Wiener Slawistischer Almanach’, 50, 5-62, p42

  „… Во секој случај, во Киев стигнале изворните ракописи како што се антологијата Сименеони од Преслав и Македонското евангелие на Цар Самуил, на кои се темелат Новогродските евангелија од Остромир (1056/57); …“ „… Jedenfalls gelangten Originalhandschriften wie der sammelband…

2021.03.20_Проф. Д-р. Никола Панов
Posted in А17.3 Само посока

2021.03.20_Проф. Д-р. Никола Панов

Почетоците на првиот бран на доселувањето на Албанците во Македонија датира од пред 230 години, односно во периодот кон крајот на XVIII-от век, од 1780 година наваму, и тоа на почетокот во три правци, всушност преку три струи. Во тој…

1913.02.01_Russische Rundschau (Pavel Miljukow), p1-2, Wien
Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока

1913.02.01_Russische Rundschau (Pavel Miljukow), p1-2, Wien

Во австрискиот весник „Русише Рундшау“ рускиот општественик и политичар Павел Миљуков меѓу другото изјавил: „Македонците се борат за една, неделива Македонија, не прифаќаат децентрализација“. Имено, Миљуков го забележал огромното незадоволство на Македонците од поделбата на нивната татковина Македонија меѓу трите…

1895 —1916 « 2004_Силвано Галон - 'Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола',
Posted in А17.3 Само посока А8.3 Само посока

1895—1916 « 2004_Силвано Галон – ‘Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола’,

Во книгата „Политичките извештаи на италијанските конзули во Битола“ од Силвано Галон, еден од италијанските конзули меѓу другото пишува: „… Албанците се дивјачко племе, но, заслужуваат да имаат држава и ние во тоа ќе им помогнеме …“. За Македонците пишува:…

1945.01.26_Бюро на Британския политически представител, София
Posted in А5.1 Слика и посока

1945.01.26_Бюро на Британския политически представител, София

Кој стои позади негирањето на Македонците? Кој ги охрабрувал Грците и Бугарите да го заземат денешниот противмакедонски шовинистички однос? Велика Британија испраќа нота до Бугарија, во која вели дека: „Додека владата на неговото величество (т.е. британската влада) благонаклоно би поздравила…

Вероучение - Поука 03
Posted in А8.3 Само посока

1943.09.28_Германската команда за југоисток – ‘Archiv des Auswärtingen Amts, Mikrofilm 4530’, Белград

„… Токму затоа реакцијата на Македонците кон Бугарите е истоветна како спрема Србите до 1941. Македонците до 1941 година се стремеле да се ослободат од Србите, а сега пак се борат да се ослободат од Бугарите… Мнозинството од населението пружа…

1946.12.20_Department of External Affairs - 'Political intelligence report', no.5, Commonwealth of Australia
Posted in А* Избор А8.1 Слика и посока

1946.12.20_Department of External Affairs – ‘Political intelligence report’, no.5, Commonwealth of Australia

Во овој австралиски разузнавачки документ се вели дека борбата во егејска Македонија 1946-1949 година била борба на македонскиот народ за своја држава. Во „Доверливиот документ“ под број 3 се вели дека постоеле 6 000 наоружани герилци кои биле помагани од…

Posted in А6.1 Слика и посока

2022_Δημήτρη Μόσχου – Μακεδόνικο παραμύθι

Македонска бајка од Димитрис Мосхос Поезија Уводен текст во книгата: „Поезијата од Македонија која е невидлива во Грција, главно потисната поради името. Напоредно со забранетиот јазик изгубено е сѐ што е на него напишано. Антологијата вклучува седумнаесет поети и поети…

1945_Мице Андонов - ’Недилимите‘
Posted in А* Избор А5.2 Само слика

1945_Мице Андонов – ’Недилимите‘

1945 Мицо Андонов, внук на Гоце Делчев од неговата сестра Тина Делчева. Низ целата статија: Гоце Македонец, Македонски народ, за Македонија!   Неделимите Бройки са тези. които надживеват дните си. Затова и са. Иначе необяснимо би било защо историята задле-тява…

Вероучение - Поука 03
Posted in А5.3 Само посока

1905_Весници ‘Реформи’ и ‘Свободно слово’, Софија

Бугарските весници од околу илинденскиот период отворено ја напаѓале македонската национална дејност на легендата на македонската револуционерна борба Гоце Делчев. “… Делчев навистина почна да се замислува дека е вистински господар на македонското дело и дека неговата волја треба да…

1910.07_Американски завод за доселеници - ’Списание за политичка економија‘, т11, бр7
Posted in А8.1 Слика и посока

1910.07_Американски завод за доселеници – ’Списание за политичка економија‘, т11, бр7

Од упатствата за попишувачите на американските пописи во 1911, 1920 и 1930 година може да се заклучи дека веќе во 1899 година во САД, македонскиот јазик бил ставен во графата главни странски јазици кои попишувачите можеле да ги впишат во…