Постирано во 15.1 Слика и посока

1931_W.H.D. Rouse – ‘Stories of the old Greeks’, London

„… Македонците биле полу-варварско племе, кое не било сметано како дел од Грчката раса; но тие биле посупериорни спрема дивјаците кои живееле на нивните граници …“

Постирано во 15.1 Слика и посока

1998.10.22_S.B Pomeroy, S.M. Burstein, W. Donlan, J.T. Roberts, D. Tandy, G. Tsouvala – ‘Ancient Greece A Political, Social, and Cultural History’

„… Дали Македонците биле Грци?… Од таму, иако изворите се јасни дека Грците не можеле да го разберат говорниот “Македонски”, нема текстови напишани на Македонски кои опстанале. Јазичарите (лингвистите) не можат да одредат ниту дали Македонскиот бил архаично наречје на…

Постирано во 15.1 Слика и посока

1835_J. D. Gurtler – ‘Vorlesungen uber die Alterthumswissenschaft’, Leipzig

„… Македонците не треба да се сметаат за Елини; за древните Елини тие биле варвари; т.е. ‘Македо’ (Macedo) претставувало дури и навреда за нив. Македонците се разликувале од Елините во обичаите и долго време биле далеку под нивото на културниот…

Постирано во *Избор 15.1 Слика и посока

1908.01.01_Charles Morris – ‘Historical Tales’, Philadelphia & London

„… Македонија лежи северно од Грција. Нејзиниот народ не биле Грци, ниту слични на Грците во нивните обичаи. … Тесалија е најсеверната држава од Грција …“

Постирано во 15.1 Слика и посока

1541_Walter Chatillon – ‘Alexandreis sive Gesta Alexandri Magni’

Лавот како сврзно симбол обележје на македонскот народ низ вековите од древноста до денес. Во книгата „Alexandreis sive Gesta Alexandri Magni“, претставен е Александар Велики со лав ставен на штит и знаме. Книгата е напишана според преписите на Волтер Шатилонски…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1765 « 1856_A-A. Brazey – ‘A Gazeteer of the World..’, vI, Edinburgh – London – Dublin

Исечекот пишува за австриската воена колонизација со пополнување со разни народи во Унгарија и околу Трансилванија: „… Узбеци, Хрвати, Албанци, Македонци, Срби и Власи. Кон нив биле додадени колонии од Италијанци, Шпанци, Французи, Германци, Далматинци и Бугари. …“

Постирано во 12.1 Слика и посока

1903.02.15_Le Petit Journal – Massacre at a Macedonian orthodox wedding by Turks

Massacre at a Macedonian orthodox wedding by Turks, 1903. An illustration from Le Petit Journal, 15th February 1903.

Постирано во 05 Македонски сведоштва

Тодор Кусев (1867.01.28)

Тодор Кусев за весникот „Македонија” „… Г-не Редакторе на „Македонија” Вашиот весник со самото име го зачудува секого во Македонија до таа мера, што секој трча да види што весник е што го носи името на нашата земја… Весникот кај…

Постирано во 05 Македонски сведоштва

Ѓорѓи Македонски (1846.08.28)

Запис на учителот Ѓорѓи Македонски за своето потекло* 1846 г. Да се знае кога селаните од моето родно село Радибуш, Криворечка Паланка, ме главија за учител во нашето селско училиште и за Ранковце и за Криви Камен, за 1800 гроша…

Постирано во 12.1 Слика и посока

1901.10.27_Le Petit Journal – Miss Stone chez les brigands Macedoniens

Мис Стоун меѓу македонските четници. “Le Petit Journal”, Paris, 12. volume, number 571, illustrated supplement, Sunday 27 October 1901, illustration, “The kidnapping of Miss Stone an American missionary”

Постирано во 12.1 Слика и посока

1903.07.26_Le Petit Journal, an illustration, Macedonia revolt

Илустрација посветена на македонскиот бунт. Во долниот дел од илустрацијата стои „македонска Јованка Орлеанка“. Le Petit Journal sur l’insurrection en Macédoine Un graphique du “Petit Journal” (du 26 Juillet 1903), illustrant un combat lors de l’insurrection en Macédoine.

Постирано во 12.1 Слика и посока

2014.10.14_Гласило BBC – интернет страница

Британската новинарска куќа (British Broadcast Service) и покрај грчките притисоци го признава постоењето на малцинство во Република Грција кое говори на македонски јазик.