Постирано во 1.1 Слика и посока

1905_Списание ‘Вардар’, статистичка табела, Одеса

Народносна (етно-демографска) статистика објавена од Крсте Петков Мисирков во списанието „Вардар“.

Постирано во 1.1 Слика и посока

1941-1945_МПО, писмо до Франклин Рузвелт

Писмо од Македонците во Македонската Патриотска Организација (МПО) во кое од американскиот Претседател се бара врз основа на начелото Македонија на Македонците да го поддржи создавањето на независна македонска држава како најдобро решение за целиот Балкан.  

Постирано во 1.1 Слика и посока

1945.05.21_Решенија за македонската азбука

Влада на Демократска Федеративна Македонија, решение за македонската азбука. Од истиот ден пренесено решение од окружниот просветен оддел при НОО Битола за користењето на македонската азбука во основните училишта.

Постирано во 1.1 Слика и посока

1944.08.02_АСНОМ – Манифест

Прогласот со кој Антифашистичкото Собрание на Народното Ослободување на Македонија – АСНОМ ги истакнува темелите на македонската државност.

Постирано во 1.1 Слика и посока

1944.08.02_АСНОМ, решение за службен македонски јазик

Документ – решението донесено на заседанието на АСНОМ со кое народниот македонски јазик се воведува како службен јазик во македонската држава.

Постирано во 1.1 Слика и посока 15.1 Слика и посока

1930.10.24_Крсто Трајков, писмо до МПО, Маријана – Индианополис, САД

Македонецот Крсто Трајков пишува до Централната Управа на МПО во која предлага веднаш да се започне со создавањето на македонски Синод и македонска Црква која ќе ја поткрепи македонската борба за независност, со што би се одвоиле од Бугарија и…

Постирано во 1.1 Слика и посока

1923_Тодор Александров, писмо до Михаил Чаков

Тодор Александров во писмо до Михаил Чаков на две места ја поставува Независна Македонија како цел на внатрешната борба.

Постирано во 1.2 Само слика

1907_Павле Наумов војводата, писмо до Тополчанци

„… Многу арно знаете, браќа, дека во Тополчани нема Срби, нема Грци, нема Бугари. Ние сме Македонци! …“ Павле Наумов кичевски реонски војвода.

Постирано во 17.2 Бугарски (само слика)

1933+_Цар Борис и Адолф Хитлер

Бугарско фашистичко сојузништво со Хитлерова Германија.

Постирано во *Избор 1.1 Слика и посока

1878_Востанички документ од Кресненското востание – Никола Малешевски

Устројство на Македонското востание, село Влахи 1878 година 1. Востанието во Македонија, кое сега е уште локално, треба да се прошири низ цела Македонија. 2. Во востанието учествуваат луѓе од самата Македонија, кои се чувствуваат Македонци и ја сакаат слободата…

Постирано во 1.1 Слика и посока

1200+_Иван Иеракар, 13 век, Јас сум Македонец

Постирано во 1.2 Само слика

1944_Партизански леток до битолските граѓани

„… Изминаја три и пол години от дено, кога го поробија Македонскио народ, трупите на подивелио Хитлер и неговите слуги – Бугарските фашистички окупатори, …“ Партизански леток со проглас кој се обраќа до битолските граѓани веднаш после ослободување на градот…