Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1869_Heinrich Kiepert Atlas Antiquus – ImperiaPersarumandM

Карта на Персиското и Македонското Царство.

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1869_Heinrich Kiepert Atlas Antiquus – Hellaszoom1

Македонија разграничена од другите земји. ‘Хелас’ на југ од Македонија.

Posted in 11.1 Слика и посока

1869_Heinrich Kiepert Atlas Antiquus – Graecia

Македонија и Грција два сосема различни и одвоени земјописни поими.

Posted in 15 Странски сведоштва

1924_Пол Ерно, Весник Журнал, Париз

Какви се плановите на тој човек, кој само со еден гест може да ја крене Македонија на нозе? Каде се наоѓа Тој? Поставете ги прашањата на кого сакате, никој не може да Ви одговори. Белградската Влада нуди огромна сума пари…

Posted in *Избор 16.3 Само посока 19.3 Грчки (само посока)

1963.12_Giorgios Seferis, Greek poet

I will not say we are the same blood with the ancients, becuase I hate racial theories, but we do reside and live in the same land with those and look to these same mountains that end up in the…

Posted in *Избор 19.1 Грчки 8.3 Само посока

2019_Nikos Filis, member of Greek Parliment

Macedonia is not one and Greek. The “Greek” Macedonia was made “Greek”, becuase until 1922, in Macedonia there was no Greek majority. The Greeks were very few, and only at small parts of the south.

Posted in 13.1 Слика и посока

1831-1860_Албанската состојка во грчката нација

Подробен извештај кој дава слика за широчината и длабочината на албанскиот удел во создавањето на грчката нација.

Posted in 11.2 Само слика 19.2 Грчки (само слика)

2020~_Превладувачки y-ДНА халогрупи во Европа и MENA

Кога границите би биле повлечени според претежната генетска распространетост. Извор: Eupedia.com

Posted in 16.1 Слика и посока

1769 « 1851_Петар Петровиќ Његош – ‘Лажни цар Шќепан Мали’, Цетиње

„… Спомнете си, храбри Црногорци, Каква предците ваши здобија Нечуена слава и јунаштво, со Александар, царот Македонски …“ Во говорот на рускиот кнез Долгоруков од 1769 година во Цетиње може да се прочита дека Црногорците биле сметани за потомци на…

Posted in 11.1 Слика и посока

2020+_Словенска Y-ДНА халогрупа

Словенскиот ген во Македонија околу 30%. Словенскиот ген во грчката генетика околу 20%. При тоа границата се поклопува со границата на Беломорска Македонија. Извор: Eupedia.com

Posted in 15 Странски сведоштва

2017-2019_Antonio Tajani, European Parliament spokesman

“Macedonia is a beautiful country. Everyone in Italy knows Macedonia. Why? Because Alexander the Great and Philip of Macedon are very popular ancestors of yours” – European Parliament spokesman Antonio Tajani, He was later forced to apologize by “Greek” trolls….

Posted in 12.2 Само слика

1878~_The inhabitants of Thrace and of Macedonia

„… Македонците и Грците често пати се креваа на оружје против Портата и нивното подредување на дивите орди од Албанците, од пред дваесет години, не се чини дека влијаело на старата омраза. …“