1903.11.09_The New York Times - The succor the Macedonians
Постирано во 11.1 Слика и посока

1903.11.09_The New York Times – The succor the Macedonians

Краток опис на содржината: ПОМОШ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ На господин Станчиов, бугарски дипломатски претставник во Петроград ќе му биде доверена сумата собрана од Принцезата Клементина во корист на Македонските бежанци. Софиското добротворно друштво испратило 83,000f. до бугарскиот Архиепископ од Монастир за…

1830_Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) - ’Ancient Macedonia, Thracia, Illyria, Moesia, and Dacia.‘, London
Постирано во 9.1 Слика и посока

1830_Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) – ’Ancient Macedonia, Thracia, Illyria, Moesia, and Dacia.‘, London

Ако древна Македонија била дел од Грција тогаш воопшто немало да биде претставувана одвоено на посебна карта со земјите со кои имала поблиски врски отколку со Грција.   Извор: Збирка David Rumsey

1865_A.J. Johnson - ’Austria, Turkey, Hungary, Macedonia.‘, New York (Johnson and Ward)
Постирано во 9.1 Слика и посока

1865_A.J. Johnson – ’Austria, Turkey, Hungary, Macedonia.‘, New York (Johnson and Ward)

Американска карта за Австрија, Турција, Унгарија и Македонија. И во описот на картата Македонија е наброена покрај другите земји.   Извор: Збирка David Rumsey

1900_Larousse - ’Presqu'ile des Balkans.‘, Paris (Librairie Larousse)
Постирано во 9.1 Слика и посока

1900_Larousse – ’Presqu’ile des Balkans.‘, Paris (Librairie Larousse)

Почеток на 20 век. Многу местоименувања со денешните македонски називи, меѓу кои и во Беломорска Македонија (Кожани, Воден, Драма, Острово). Грција на југ под Олимп.   Извор: Збирка David Rumsey

1856_Charles W. Morse, Charles A. Colby - ’Turkey in Europe, Greece, and the Ionian Isles‘, New York
Постирано во *Избор 9.1 Слика и посока

1856_Charles W. Morse, Charles A. Colby – ’Turkey in Europe, Greece, and the Ionian Isles‘, New York

Македонија во 1856 година со граници и боја целосно одвоена од околните земји. Во границите влегуваат Куманово, Гнилање, Ќустендил, Мелник… Повеќе местоименувања со денешните македонски имиња: Кавадарци, Кожани, Петровиќ (Петрич), Вардар, Битола.   Извор: Збирка David Rumsey

1678_Salih Gelil - ’Anales de Egipto‘, Madrid
Постирано во 10.1 Слика и посока

1678_Salih Gelil – ’Anales de Egipto‘, Madrid

За „македонскиот јазик“.   Посочил: Кукузел Извор: Google Books

1869_Adolf Stieler, A. Petermann - ’Die Europaeische Turkei.‘, Gotha (Justus Perthes)
Постирано во 9.1 Слика и посока

1869_Adolf Stieler, A. Petermann – ’Die Europaeische Turkei.‘, Gotha (Justus Perthes)

Македонија во европска Турција.   Извор: Збирка David Rumsey

1856_Edward Quin - ’B.C. 323. The Empire Of Alexander‘, London (Richard Griffin & Co.)
Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1856_Edward Quin – ’B.C. 323. The Empire Of Alexander‘, London (Richard Griffin & Co.)

Царството на Александар. Полуостровот е составен од Илирик, Тракија, Македонија и Грција. Дополнителен опис на картата – Македонското Царство ги опфаќало: Македонија, Грција, Тракија, Мала Азија, Сирија, Египет, Либија, цела Азија помеѓу Согдиана и Персискиот залив, Еуфрат и реката Ифасис…

1903.11.04_The New York Times - Macedonians still suffer
Постирано во 11.1 Слика и посока

1903.11.04_The New York Times – Macedonians still suffer

МАКЕДОНЦИТЕ СЀ УШТЕ СТРАДААТ Владењето на теророт во Разлог продолжува – Христијаните се измачувани ако не предадат оружје или пари. Небранетото население било изложено на освета од властите и баши-бозукот како увод во земањето на огромен данок. Секој селанец ако…

1842_Philip Smith, Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) - ’World as known to the ancients.‘, London
Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1842_Philip Smith, Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) – ’World as known to the ancients.‘, London

Светот каков што бил познат во древноста. Македонија од Егејско до Јадранско Море. Грција на југ означена како: HELLAS or GRAECIA. Грчката пропаганда не можејќи повеќе да ги негира податоците во кои спаѓаат и земјописните карти каде Македонија во древноста…

1660 – 1783 « 1856_Edward Quin, W. Hughes, Gilmour & Dean - ’Nineteenth period. A.D. 1783. Independence Of The United States‘, London
Постирано во 19.1 Грчки 9.1 Слика и посока

1660 – 1783 « 1856_Edward Quin, W. Hughes, Gilmour & Dean – ’Nineteenth period. A.D. 1783. Independence Of The United States‘, London

Земјописна карта од 1856 за светот во 1783 година. Наместо Македонија употребен е називот на турскиот санџак Румелија. Србија на север, Бугарија на североисток, Далмација на северозапад, Албанија се протега по целата должина на Грција сѐ до Мореа. Грција не…

1490 « 1944_Erwin Raisz - ’History Of Maps - Ptolemaeus Romae 1490‘, New York
Постирано во *Избор 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1490 « 1944_Erwin Raisz – ’History Of Maps – Ptolemaeus Romae 1490‘, New York

Македонија од Егејско до Јадранско Море зафаќајќи поголем дел од денешна копнена Грција. Грција не е обележана.   Извор: Збирка David Rumsey

1892_L.E. Desbuissons, J. Migeon - ’Empire d'Alexandre.‘, Paris
Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1892_L.E. Desbuissons, J. Migeon – ’Empire d’Alexandre.‘, Paris

Карта за Александровото Царство. Македонија помеѓу Трибалија, Грција, Епир и Илирија. Според бојата Македонија на исток е сѐ до Босфор.   Извор: Збирка David Rumsey

1822_Adrien Hubert Brue - ’L'Empire d'Alexandre.‘, Paris
Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1822_Adrien Hubert Brue – ’L’Empire d’Alexandre.‘, Paris

Македонија за време на Александровото Царство како посебна земја. Илирик на запад, Трибалите на север, Тракија на исток и Грција на југ.   Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во 26 Југославија Социјализам

1959.06.16_Полициски извештај, Časopis ‘Makedonska loza’, ФНРЈ

Полициски извештај за дисидентското списание “Македонска Лоза” чија цел била самостојна Македонија. Списанието под уредништво на Драган Богдановски кое излегувало во Осло се оградува од поврзаноста со Бугари, Срби и Грци. Покрај противкомунистичките написи објавувало и написи против бугароманската ванчомихајловистичка…