Даскале, море Даскале - воденска народна песна
Posted in Г05 Книжевност - Поезија

Даскале, море Даскале – воденска народна песна

1924.09.26_Une visite au chef des revolutionnaires macedoniens
Posted in А9.1 Слика и посока

1924.09.26_Une visite au chef des revolutionnaires macedoniens

Една посета на водачот на Македонските револуционери „Тодор Александров изјавува дека аспирација на Македонците е нивната независност“

1924.01.04_The Times - A Revolutionary Chief, Alexandroff of Macedonia, London
Posted in А9.1 Слика и посока

1924.01.04_The Times – A Revolutionary Chief, Alexandroff of Macedonia, London

Тодор Александров: “Народот нема да прифати да биде управуван ни од Србите ни од Грците или од Бугарите” “Организацијата е народот и народот е организацијата” “Македонија за Македонците”

1897_Осудени Македонци по солунската афера
Posted in А5.1 Слика и посока

1897_Осудени Македонци по солунската афера

Новинарско известување за ‘Македонци’ осудени по солунската афера.

1899.04.22_Писмо од Гоце Делчев
Posted in А1.1 Слика и посока

1899.04.22_Писмо од Гоце Делчев

Воините ги е наплодил Господ. Среќна Македонија!

1565_A. Friderico - 'Chronicicarionis'
Posted in А12.1 Слика и посока

1565_A. Friderico – ‘Chronicicarionis’

1932.07.08_The Narembeen Observer
Posted in А9.1 Слика и посока

1932.07.08_The Narembeen Observer

1932 application for Australian citizenship by an ethnic Macedonian from Greece. He says he is of Macedonian nationality,

2015.10.01_Грчки учебник по историја
Posted in А20.1 Слика и посока А6.1 Слика и посока

2015.10.01_Грчки учебник по историја

ПРЕД ФАКТИТЕ И БОГОВИТЕ МОЛЧАТ На Грците им се протна Македонија во учебник по историја! Ова е силен удар од внатре за јужниот сосед кој пред две години мавташе со книгата насловена "Европска картографија и политика – случајот со Македонија со која Грците сакаа на светот да му докажуваат дека Македонија секогаш имала грчки карактер. Поранешниот грчки шеф на дипломатијата…

1977_Грчки учебник по географија
Posted in А10.1 Слика и посока

1977_Грчки средношколски учебник по географија

Вероучение - Поука 03
Posted in А6.3 Само посока

1937.11.05_Акрополис

Атинскиот весник „Акрополис“ во 1937 година отпечатил напис на еден грчки новинар кој го посетил Воден и бил восхитен од преземените мерки за да се искорени македонскиот јазик и да се наметне грчки: Ова треба да го направиме со една добро планирана акција, без скокови и падови, по еден строго и во подробности изработен план, без да креваме шум околу…

1906.01-06_Blackwoods Magazine, Dame Gruev
Posted in А9.1 Слика и посока

1906.01-06_Blackwoods Magazine, Dame Gruev

“If there are Greek and Servian propagandas,” he replied, “why can`t there be a Bulgarian propaganda? There is. There are Bulgarian politicians who are no more our friends than are the Greeks.” Dame Gruev – founder of International Macedonian Revolutionary Organization (IMRO)   „Ако постои грчка и српска пропаганда, зошто да не може да постои и бугарска. Таа постои. Има…

1916.04.16_Evening Star
Posted in А9.1 Слика и посока

1916.04.16_Evening Star

-0200-_Quito Historian
Posted in А17.3 Само посока А20.3 Само посока А15 Странски изјави

-0200-_Quito Historian

Античките Македонци никогаш не биле Грци и не биле дел од грчките племиња. За тоа постојат многу докази и факти. Во устите на Хелените: -„Кога ќе се рече Македонец, треба да се разбере варварин, кој не говори и кој не мисли грчки.“ – In the mouths of Hellenes: -“When you say Macedonian, you have to understand a barbarian who doesn’t…

1902_Георги Попхристов, Спомени
Posted in А1.1 Слика и посока

1902_Георги Попхристов, Спомени

Браво, јуначе, дојди да ти ја стиснам раката и да те поздравам, такви ѝ се потребни на мајка Македонија.

1923_Македонец иселеник до Претседателот на националниот комитет од македонската емиграција
Posted in А1.1 Слика и посока

1923_Македонец иселеник до Претседателот на националниот комитет од македонската емиграција

“Се сметам за Македонец г-н претседателе, со незадоволство ви соопштувам дека во весниците Македонците се нарекуваат “Македонски Бугари”, тоа треба никаде и никако да се користи, НЕ сме никакви бугари, туку со гордост можеме да се нарекуваме “Македонски Словени”. Со почит — Македонец— “. Писмо испратено од некој Македонец иселеник во Бугарија до претседателот на национален комитет од Македонската емиграција…