Posted in 11.1 Слика и посока

1904.02.28_The New York Times – Macedonian plot in Italy

Македонски заговоренички план во Италија. Борис Сарафов македонскиот предводник при престој во Италија разговарал со Ричиоти Гарибалди (четврт син на Џузепе Гарибалди з. прев.) при тоа биле договорени за подигнување на општо востание на Балканот. За таа цел планирале создавање…

Posted in 11.1 Слика и посока

1895.06.26_The New York Times – Macedonian claims against Turkey

„Македонски Оптужби Против Турција Берлин, Жетвар 25.- Весникот The Cologne Gazette повикува големите сили од тројниот протест против Турската Управа во Ерменија да се настојува истите промени кои се бараат за Ерменија да бидат применети и во Македонија.“ BERLIN; June…

Posted in 11.1 Слика и посока

1881.09.18_The New York Times – Macedonian brigands

МАКЕДОНСКИ ЧЕТНИЦИ Постоеле два типа македонски четници. Едни прави четници кои се држеле до збор и други кои се занимавале со разбојништво и Грците ги нарекувале ‘овчокрадци’. Macedonian Brigands.—There are two distinct classes of these men who earn their livelihood…

Posted in *Избор 6.1 Слика и посока

1923.05.28_Грчки нотарски документ (Македонци и македонски називи), бр1411, с. Јаворјани – Воден

Заверен документ со залепени таксени марки, со царски печат и печат од нотар контролор. Број – 1411 Најгоре десно, пишува – НОТАР-КОНТРОЛОР ДИСПЕНЗЕР ЗА ДРАХМИ = Па, со рака и молив напишано 78.000. Станува збор за ДИАНЕМИТИРИОН ДРАХМОН (“тирион” се…

1928_Стојан М. Протић - 'О Македонији и Македонцима', 2 издање, Београд
Posted in 7.1 Слика и посока

1928_Стојан М. Протић – ‘О Македонији и Македонцима’, 2 издање, Београд

Изразита српска пропагандистичка книга во која се протнуваат факти за македонската самобитност. Книгата е второ продолжение на истоимената од 1918 година. Во првата книга се наведува дека Самуиловото царство не било ни бугарско ни српско, туку тоа била изворна сопствена…

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока 19.1 Слика и посока

1997_John Shea – ‘Macedonia and Greece – The struggle to define a New Balkan Nation’

„Постојат докази дека Славјаните од Македонија се нарекувале себе си ‘Македонци’ уште во 10 век. Истовремено Византиските цареви започнале да ги викаат Македонските Славјани ‘Македонци’, затоа што тие станале политички најзначајното население во подрачјето. Пишуваните докази и опстанати круни (crests…

Posted in 10.1 Слика и посока

0600–0800_Различни автори – Славјанското преплавување на Ромеја

Разни извори зборуваат за преплавувањето на Ромеја (Византија) со славјанско население сѐ до и вклучувајќи го Пелопонез на југ. При тоа уште веднаш почнува да се создава разликување на Македонски Славјани, Грчки Славјани, Тракиски Славјани…, соодветно со создавањето на нивните…

Posted in 19.2 Само слика

1570 « 1912-_Ottoman Archive – Boeotia

Една земјописна карта од Отомански Архив за силното присуство на албанската состојка во јужните делови од Грција (Ботија до Коринт) кои со процесот на Хеленизација се претопени во грчката нација.

Posted in 8.2 Само слика

1944–1945 « 1991–1994_Rossos – Foreign Office, Captain P.H. Evans

„… Според доверлив извештај доставен до Британското Министерство за Надворешни Работи при крајот на Втора Светска Војна од Капетан П.Х. Еванс, британски разузнавачки старешина, подрачјето на Лерин било ‘претежно СЛАВЈАНСКА област, а не ГРЧКА,’ каде што Грчкиот јазик биле сметан…

Posted in 16.2 Само слика

1900+_Македонија никогаш не била дел од Грција

„… До денешен ден, во Солун, или Пела, или Воден, се зборува дека Македонија никогаш не била дел од Грција, туку дека цела Грција била дел од Македонија! И таква е вистината. Македонците никогаш не биле Грци. …“

Posted in 16.2 Само слика

1894.05.17_Divers views of Beauty.

„… Македонците не биле Грци …“

Posted in 16.2 Само слика

1900+_Origins, Ethnicity, & Institutions, pg43

„… Македонците и Грците веќе доволно се разликувале во времето на Александар Велики што им биле потребни преведувачи и предизвикало древните писатели да ги прибележат разликите. … древните писатели кои се од времето на Александар или кратко потоа верувале дека…

1882_Edmund Ollier - 'Cassell’s Illustrated Universal History; Early and Greek History', p467
Posted in 16.1 Слика и посока

1882_Edmund Ollier – ‘Cassell’s Illustrated Universal History; Early and Greek History’, p467

„… Тесалија беше сметана како означувач на крајната северна граница на Грција; … Македонците беа раса различна од Хелените, …“ Посочил: македониен.мк

Posted in 19.2 Само слика

1993_Mikra Thessaloniki State Airport

Солунскиот аеродром порано бил познат како „Микра Солунски Државен Аеродром“ во 1993 година е преименуван со цел за што поголемо покритие за брендот на името Македонија.

Posted in 4.2 Само слика

1928_Сликовно табло на Леринските војводи

„… Табло на Леринските војводи, паднати за слободата на Македонија до и за време на Илинденското востание 1903 год., издадено по повод 25 годишнината од востанието. …“