1859.01.08_Константин Миладинов до Георги Раковски, писмо-01
Posted in А1.3 Само посока

1859.01.08_Константин Миладинов до Георги Раковски, писмо

“… Господине Г. С. Раковски! Ние Македончината, недавна овде дојдени, неожидано полуучихме Вашето писмо, полно от искрена и горешта љубов кон отечеството ни. Познакомството со Вас ја слагам (читам) голема за мене радост и счастие. Ја многу сум слушал за Вашето вестрашно стремление кон општата полза, за Вашите трудови… Узнаваештем Вашето желание, за да се знакомите со македонското наречие… И…

Борка Талески (19.07.1921-02.03.1942)-01
Posted in А26.2 Партизански борци

Борка Талески (19.07.1921-02.03.1942)

Борка Талески бил познат под партизанските имиња Црниот и Модерното е роден на 19 златец 1921 година, а загинал на 2 цутар 1942 на Плетвар во Прилепско. Тој е еден од организаторите на востанието против фашистичкиот окупатор што било дигнато на 11.10.1941 година во Прилеп. Борка е син на Спасија и Петре Талески. Дедо му Тале бил фурнаџија. Неговото семејство…

1903.09.01_Press, p5, vLX, issue11676, Nea Zealand-01
Posted in А24.5 Дела и Настани А9.1 Слика и посока

1903.09.01_Press, p5, vLX, issue11676, Nea Zealand

„… Разбивање на Македонците Совети од Солун тврдат дека Сервет паша, со шест баталјони, јуришал на позицијата држени од три илјади Македонци кај Смилево. Илјада Македонци биле убиени, а останатите избегале пред да започне артилерискиот оган. …“   „… Rout of Macedonians Advices from Salonika state Servet Pasha, with six battalions, stormed a position held by three thousand Macedonians at…

1844_Bayreuther Zeitung, p419-01
Posted in А18.1 Слика и посока

1844.03_Bayreuther Zeitung, p419 (+18)

„… The Albanians tie the men to stakes and desecrate their wives and daughters in front of their eyes. They hang the men by their feet and force their own wives to suffocate them with the smoke of a straw fire lit below them. Eighty-year-old women and ten-year-old girls are equally dishonored by them. They spear the boys and roast…

1949.03.01_Northern Advocate, p5, New Zealand-01
Posted in А26.3 Дела и Настани А9.1 Слика и посока

1949.03.01_Northern Advocate, p5, New Zealand

„… Македонците да постават држава АТИНА. ср. (13 часот) – Командантот на герилските сили во Јужна Грција (Константино Каргиоргија) објави дека Славјано говорните Македонци од Бугарија и Југославија наскоро ќе се приклучат на „слободната грчка“ герилска Влада. Говорејќи за слободното грчко радио, Каргиоргија рече дека оваа одлука е донесена на конференција во грчките планини на Македонскиот Ослободителен Фронт. Целта е…

1895.08.14_New Zealand Herald, vXXXII, Issue9898, p5 - The Macedonians appeal to Mr. Gladstone-01
Posted in А9.1 Слика и посока

1895.08.14_New Zealand Herald,p5 – The Macedonians. Appeal to Mr. Gladstone

„… МАКЕДОНЦИТЕ. АПЕЛ ДО Г-ДИН ГЛЕДСТОУН. Лондон, Житар 12. Македонците се жалат до Г-дин Гледстоун да им помогне во нивната броба против Турското угнетување. …“   Посочиле: МНА Извор: Papers Past

1903.05.27_Evening Post, p5, vLXV, issue124, New Zealand-01
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1903.05.27_Evening Post, p5, vLXV, issue124, New Zealand

„… Делчев создателот на Македонската револуционерна организација, беше убиен во престрелка кај Баница. Се смета дека неговата смрт најверојатно ќе го укочи револуционерното движење. Минатата година настанаа поделби во Македонскиот Комитет. Членовите на стариот комитет под г-дин Сарафов беа обвинети дека работат повеќе за бугарското проширување отколку за независноста на Македонија. Нов комитет беше основан кој искрено промовира македонската независност…

09_0128-00815 Самобитност _ 1903.04.04_The Advertiser, Adelaide-01
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1903.04.04_The Advertiser, Adelaide

„… Ласкави зборови беа упатени до Албанците. Тие беа “бедем” на Исламот против Европа и против бунтовните Македонци, и други такви нешта. И бидејќи поделбата на царството беше спротивно на законот на Исламот, Султанот, како Калиф (врховен исламски поглавар н.з.), како командант на Верните, не можеше да додели ништо налик автономија на било која од своите покраини. Македонската автономија би…

1916.08.02_Бугарско началство под Македонското Ополчеништво-01
Posted in А5.2 Само слика

1916.08.02_Бугарско началство под Македонското Ополчеништво

И во овој внатрешен воен документ од бугарската војска за време на I Светска Војна додека владеела со делови од Македонија, Илинденското Востание не само што не е поврзано со Преображенско, туку е со големи букви наведено како ИЛИНДЕНСКО МАКЕДОНСКО ВОСТАНИЕ. Имено во текот на I Светска војна, може од разни документи да се заклучи дека Бугарија во извесна мера…

1916.08.02_Илинденски Тържества въ Битоля-01
Posted in А5.2 Само слика

1916.08.02_Илинденски Тържества въ Битоля

Бугарски весник 13 години после Илинденското Востание го именува само како такво без Преображенско. Нешто кое е додадено од страна на комунистичката бугарска влада на Тодор Живков во втората половина на 50тите години на 20 век со цел да се смени националниот карактер на востанието.   Посочил: Петар Богојески

1925.02.25_'Македонско съзнание - Македония и културната и роля', бр.4, стр.3-4-n
Posted in А3.1 Слика и посока

1925.02.25_’Македонско съзнание – Македония и културната и роля’, бр.4, стр.3-4

Весникот „Македонско сознание“ објавил статија во којашто ги истакнува културните заслуги на македонскиот народ и посебно го нагласува богомилството како една 0д тие придобивки за човештвото. Ја пишувал писател под псевдонимот „Анин“, направил преглед во пет точки на причините за појавата на богомилството, за неговата самобитност и суштина, како и за неговото влијание врз други народи. „Меѓународните патишта, природните богатства,…

1920_Василије Марковић - 'Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији', стр9, Сремски Карловци-01
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А9.1 Слика и посока

1920_Василије Марковић – ‘Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији’, стр9, Сремски Карловци

„Самоилово македонско царство“, со седиште во Преспа, а нејзиниот владетел, Цар Самоил, се нарекувал наследник на Александар Македонски. „… Самуил сам себе се нарекувал „наследник на Александар Велики и Пир … Но спрема други показатели, Самоиловото владеење, коешто претставува вистинско херојско доба на Македонија, не било неповолно за развивање на монаштвото. Сѐ до денес, зачувани се остатоците на една силна…

1857_Александaр Семен - 'Русская беседа', IV, Вторый год, Книга осьмая, стр.87, Москва-01
Posted in А12.1 Слика и посока

1857_’Русская беседа’, IV, Вторый год, Книга осьмая, стр.87, Москва

Според високо-образованиот руско-украинскиот јазичар Михаил Максимовиќ црковниот јазик е истоветен со македонскиот. Така во руското списание „Руска беседа“ било отпечатено писмо од Михаил Максимович испратено до Михаил Погодин како дел од расправата помеѓу овие двајца јазичари како и историчари за јазикот за говорите во Мала Русија (Донбас): „… Не сакаш да разбереш зошто толку силно ја нагласувам разликата меѓу народните…

1902_Сборникъ отъ турскитѣ звѣрства и Македонското Освободително Дѣло, книга II, София-01
Posted in А5.1 Слика и посока

1902_Сборникъ отъ турскитѣ звѣрства и Македонското Освободително Дѣло, книга II, София

Тодор Хаџи Тошев, Македонец од Прилеп кој живеел во Бугарија, во снежник 1902 година објавил разговор кој се случил во Пловдив меѓу рускиот вице-конзул, Сергеј Андреевич со Андон Златков Томов или познат како Дончо Војвода:   „ – Каде беше досега, г-н Дончо? – Сум бил и ќе бидам на Пирин Планина, г-н конзуле. Таму се борам и ќе се…

1914.11.11_Андреи Сиротинин - ’Голос Минувшаго‘, место-01
Posted in А12.1 Слика и посока

1914.11.11_Андрей Сиротининъ – ’Голосъ Минувшаго‘

„… Секако, Македонците стенкајќи под турскиот јарем не се сметаа себе си ниту за Срби, ниту за Бугари. Бугарските и српските политичари, стремејќи се кон морето, од нив сакаа да создадат културно-историски вид што им беше посакуван, а за оваа цел тие избраа всеможни аргументи. …“   Посочил: Пољакот од Македонија