1903.03.24_The New York Times - Captured on Macedonian frontier
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.03.24_The New York Times – Captured on Macedonian frontier

Од повеќе новинарски извештаи може да се заклучи дека за време на турското владеење бугарската власт не само што не ги помагала македонските револуционери, туку многу често ги ловела, во некои случаи и ги предавала на турската власт.   „… Captured on Macedonian Frontier. London Times—New York Times ` Special Cableerank LONDON, March 24.—According to af telegram from Rilo Monastery,…

1100+_Rouben Galichian - The Matenadaran Archive, Yerevan
Posted in А10.1 Слика и посока

1100+_Rouben Galichian – The Matenadaran Archive, Yerevan

На земјописната карта, Македонија јасно се гледа под Европа. На картата ги нема другите македонските соседи, со исклучок на Албанија која пак е дадена во Азија. Посочил: Македонија на Македонците

1946.02.11_Министерство за Образование, НР Албанија, Протокол 92-13
Posted in А7.1 Слика и посока

1946.02.11_Министерство за Образование, НР Албанија, Протокол 92-13

Изворен документ со кој на Македонците им се дозволило да учат на мајчин македонски јазик во училиште во Горно Крчиште – Народна Република Албанија. Превод на документот: Смрт на фашизмот – Слобода на народот Народна Република Албанија Министерство за образование Протокол бр. 92/13 Тирана, 11.02.1946 година Предмет: Отворање на училиште на македонски јазик во Крчиште бр. 316 од 28.01.1946 година…

1942.04_Априлски демонстрации против бугарскиот окупатор, Велес
Posted in А26.3 Дела и Настани

1942.04_Априлски демонстрации против бугарскиот окупатор, Велес

„Не ги даваме синовите во бугарската војска. Рано изутрина уште не беа дојдени бугарските чиновници во своите канцеларии, пред општината почнаа да се собираат жени од сите страни. За многу кусо време се насобраа околу 100 до 300 жени. Плоштадот беше необично жив. Жените извикуваа пароли, бараа да се престане со повикување по бугарските трудови дружини. Бугарските власти беа вчудоневидени….

1889_William Smith, Sir - 'A smaller history of Greece', ch1, New York
Posted in А17.3 ДМК Само посока

1889_William Smith, Sir – ‘A smaller history of Greece’, ch1, New York

„… Грција е во јужниот дел од големиот полуостров на Европа, миена од Средоземното Море од три страни. Заокружена на север со Камбуниските планини (венецот на Метеорите н. з.) кои ја делат од Македонија. …“ Кратка историја на Грција ПОГЛАВЈЕ 1 ЗЕМЈОПИС НА ГРЦИЈА „… Грција е јужниот дел на големиот полуостров на Европа, измиена од три страни од Средоземното…

0253 — 0270_Евсевиј - Опасадата на Солун од Готите
Posted in А12.1 Слика и посока

0253 — 0270_Евсевиј – Опасадата на Солун од Готите

Евсевиј во своето дело опишува подвиг на дете, Македонец, како со стрела убива двајца напаѓачи кои го опсадуваат градот. Солун бил двапати под опсада од Готите. Првиот пат во 253 и вториот пат помеѓу 268 – 270. Записот е земен од бугарски превод на Ромејски летопис. Посочил: Полјакот од Македонија

1941_Koста С. Рацин - Антибугарофашистички Проглас
Posted in А1.1 Слика и посока

1941_Koста С. Рацин – Антибугарофашистички проглас

„… Си отидоа српските полицајци, дојдоа бугарските. Си отидоа српските даночници, дојдоа бугарските. Си отидоа српските учители, дојдоа бугарските. Се смени српскиот јазик и се воведе бугарскиот јазик по школите. Се сменија српските, за да се воведат бугарски закони. Престана српскиот, а се воведе бугарскиот фашизам. Од грбот на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД се смени само самарот! …“ Машинописен проглас на македонски…

1917_Harold W. V. Temperley - ’History of Serbia‘, London
Posted in _Избор А11.1 Слика и посока

1917_Harold W. V. Temperley – ’History of Serbia‘, London

„… Изгледа дека таму има Македонска раса (народ н. з.), независен од овие приточни текови – народ силен, издржлив, смел, самостоен, секогаш спремен на странецот да му притекне напомош во првата можност. Затоа Македонија остана непрекинат проблем за сите околни нации, собирно место и земја за крвава расправа помеѓу различни аспиранти за освојување и слава. Додека Турците сѐ уште ја…

1901.08.18_The New York Times - Macedonian moderates prevail
Posted in А9.1 Слика и посока

1901.08.18_The New York Times – Macedonian moderates prevail

Новинарската вест не прави разлика, известува за конгресот на софиското врховистичко ВМРО сметајќи го за македонско, всушност како што често пред јавноста и се претставувале. На конгресот наводно превладале умерените така што била донесена одлука за делување со користење на мирни методи. „ Македонските Умерени Превладаа Софија, Жит. 17. – Македонскиот Конгрес заврши. Умерените го добија денот и избраа комитет…

1901.08.15_The New York Times - Macedonian Committeemen Acquitted
Posted in А9.1 Слика и посока

1901.08.15_The New York Times – Macedonian Committeemen Acquitted

Македонскиот Комитаџија Ослободен (од обвинение н.з.) Борис Сарафов од бугарската власт бил поставен за Претседател на врховистичкиот комитет. После убедувања од разни македонски родољуби тој ќе премине на македонска страна. Како последица на тоа ќе биде сменет од претседателската должност. Во статијата за него се зборува како за поранешен Претседател на Македонскиот Револуционерен Комитет. Во продолжение се известува дека бил…

1979.02.28_Hrvatski narodni oslobodilački pokret (Hamilton), Predsedniku okružnog suda (Skopje), писмо
Posted in А27 Југославија Социјализам А7.1 Слика и посока

1979.02.28_Hrvatski narodni oslobodilački pokret (Hamilton), Predsedniku okružnog suda (Skopje), писмо

Македонската борба за независна државност во текот на целото постоење на Југославија била поврзана и поддржувана од националните движења на југословенските народи кои биле со слични цели.   „… НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ под раководство на судијата Миладин Стојанов Осудувате човек на 13 години затвор само затоа што дрдорел (зборувал), а не ликвидирал никого од послушните слабаци…

-1200 — 0165_Библија, Нов Завет
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока

-1200 — 0165_Библија, Нов Завет

Секаде каде што во Библијата се употребуваат поимите Македонија и Македонците се третираат како поими кои означуваат посебен народ и земја. Никаде нема показател (индиција) за поврзување на Македонија како дел од Хелас или пак на Македонците како дел од хеленски народ.   Библиски цитати: Дела 19:21 Кога се сврши тоа, Павле науми во духот, поминувајќи низ Македонија и Ахаја, да…

0000+ — 0065_Последното и мисионерските патувања на ап. Павле
Posted in А10.2 Само слика

0000+ — 0065_Последното и мисионерските патувања на ап. Павле

Македонија земја одвоена од Ахаја, Грција (забелешка: зборот Грција тогаш сѐ уште не постоел) и другите тогашни земји со свои народи.

1941 — 1945_Албанска СС Дивизија „Скендербег“
Posted in А18.1 Слика и посока

1941 — 1945_Албанска СС Дивизија „Скендербег“

1901.09.21_The New York Times - The Macedonian agitation
Posted in А9.1 Слика и посока

1901.09.21_The New York Times – The Macedonian agitation

МАКЕДОНСКА АГИТАЦИЈА Статијата зборува за грчко-романското сојузништво како што вели за самоодбрана од криминалните дејства на тајните комитети во Македонија чии претставници биле на прием во Софија. Иако непосредно не се споменуваат Македонци сепак посредно може да се заклучи: во Македонија не живеело само грчко население (како што денес се тврди) туку и бројно негрчко население кое било организирано за…