1854_Johann Georg von Hahn - 'Albanesische Studien'
Posted in _Избор А15 Странски изјави

1854_Johann Georg von Hahn – ‘Albanesische Studien’

„… Современите Македонци се древни домородци на Балканот. Тие овде опстојуваат како одвоена славјанска група како плод на изолацијата од другите славјански групи и во подолг историски период сочувале најстари облици од древниот славјански јазик користен од Пелазгите, Венетите, Готите, Сарматијанците, Траките, Трибалите …“ „… Modern Macedonians are ancient natives on the Balkans. There they existed as a separate Slavic…

1912.01.08_The Indianapolis Star, Indiana, p12
Posted in А9.1 Слика и посока

1912.01.08_The Indianapolis Star, Indiana, p12

Учество на повеќе националности во прославата на Божик во Домот на Доселениците. Меѓу кои се споменуваат и Македонците. „… Претставници на националности кои присуствува беа Романци, Македонци, Срби, Грци, Руси, Бугари, Црногорци и Албанци. …“ Посочила: DragonGirl

1911.01.26_The Cedar Rapids Evening Gazette, Cedar Rapids, Iowa, p12
Posted in А9.1 Слика и посока

1911.01.26_The Cedar Rapids Evening Gazette, Cedar Rapids, Iowa, p12

Во новинарскиот напис се навестува доаѓање на поголем број доселеници од Русија и балканските држави. „… Тие ќе бидат најмногу Руси, Срби, Хрвати, Македонци, Словаци и Грци …“   Посочила: DragonGirl

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10

„… Варшавскиот Сојуз вели дека Пенсилваниско претпријатие ќе најде цела војска од Македонци, Грци, Италијанци, Сиријци и Бугари во тоа место и се припрема за нив да изгради дом (работнички дом н.з.) за да спијат и да се хранат веднаш западно од улицата Скот …“ Работниците доселеници биле потребни за изградба на железничка линија, што било работа која Американците не…

1939.04.01_The Advocate, Newark, Ohio, p3
Posted in А9.1 Слика и посока

1939.04.01_The Advocate, Newark, Ohio, p3

„… Беше објавено дека Романците, Македонците, Грците, Бугарите и Србите се поканети да присуствуваат …“ Меѓу другите националности покана и за Македонците да присуствуваат на црковната служба организирана во романска православна црква.   Посочила: DragonGirl

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27

Се спомнува замислата за создавање на Балканска федерација од народите кои се во рамките на Турција под европска заштита слична како таа што е дадена на Швајцарија. „… Голема штета е дека Србите, Бугарите, Македонците и Грците не поседуваат морална и интелектуална моќ да видат дека таква федерација ќе им овозможи и нивна безбедност и безбедноста на Европа. …“  …

1903.09.21_The San Francisco Call
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.09.21_The San Francisco Call

„… Наместо тоа тој (Султанот н.з.) ќе предложи мешани комисии, составени од Турци, МАКЕДОНЦИ, Бугари, Грци и Власи да ги администрираат провинциите …“   Посочила: DragonGirl

1938.10.14_Las Vegas Optic, New Mexico, p46
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1938.10.14_Las Vegas Optic, New Mexico, p46

Извадок: „… Биле преземени мерки очигледно главно против одметничкото ВМРО, организација на МАКЕДОНЦИ екстремисти кои сакаат автономна држава вклучувајќи 2 милиони МАКЕДОНЦИ кои сега живеат во Бугарија, Југославија и Грција. …“   Посочила: DragonGirl

1908.04.21_The Washington Post, p27
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1908.04.21_The Washington Post, p27

Телеграма во име на 10 000 МАКЕДОНЦИ била испратена до Претседателот (Теодор н.з.) Рузвелт барајќи од него да застане во полза на Македонската автономија и заблагодарувајќи му се за проширеното гостопримството за Македонците.   Посочила: DragonGirl

1800+_Edward Arnold - 'Macedonia', London
Posted in А10.2 Само слика

1800+_Edward Arnold – ‘Macedonia’, London

Македонија како самостојна земја со повеќето местоименувања како што се нарекуваат на македонски.

Фана Кочовска (1927.07.27 - 2004.04.17)
Posted in А26.2 Партизански борци

Фана Кочовска (1927.07.27 – 2004.04.17)

Фана Кочовска лево на сликата, комунист, првоборец и народна хероина. Таа била најмлад жив народен херој во времето кога била наградена со Орден на Народен Херој. Во 1942 година станала борец на партизанскиот одред „Гоце Делчев“ и младински предводник на батаљонот „Стив Наумов“.   Извор: Antifašistički vjesnik

1941-1945_HDA, SDS, Fototeka br.00085 (A. Pavelić i I. Vanča Mihajlov), Zagreb
Posted in А19.1 Слика и посока

1941-1945_HDA, SDS, Fototeka br.00085 (A. Pavelić i I. Vanča Mihajlov), Zagreb

Влавот фашист, терорист, но небитно за бугарските шовинисти најважно антимакедонист Ванчо Михајлов во текот скоро на цела II Светска војна како заштитен гостин во Загреб на хрватскиот фашистички воен злосторник усташкиот поглавар Анте Павелиќ.   Од каде потекнува ова пријателство меѓу Ванчо Михајлов и Анте Павелиќ? Меѓу двете светски војни внатре во кралство Југославија, но и надвор кај иселените низ…

2021.04.18_Посольство Росии МК
Posted in А19.1 Слика и посока

2021.04.18_Посольство Росии МК

Руското дипломатско претставништво за Бугарија како фашистички сојузник. „Пред 80 години, на 18 април 1941, Бугарија, тогашен сојузник на фашистичка Германија, ја нападнала Македонија. Два месеца подоцна нацистите го нападнале СССР. Вечна слава на Русите, Македонците и другите храбри војници кои се бореа против нацистичката чума!“

2013.09.01_Gert Muller - 'Black origins of ancient Greek civilization'
Posted in А20.1 Слика и посока

2013.09.01_Gert Muller – ‘Black origins of ancient Greek civilization’

Книгата ги разгледува доказите за африканското и афро-канаанското влијание на Крит и копнена Грција. This book shall explore the evidence for African and Afro-Canaanite formative influences on Crete and mainland Greece. This book differs from Martin Bernal’s Black Athena in five fundamental ways:1) Our Egyptians are, as Anu M’Bantu would say, Unmistakably Black! Bernal’s are somewhat Black.2) The main Egyptian…

1897.04.23_The Brooklyn Daily Eagle - Trouble in the rear, p6
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1897.04.23_The Brooklyn Daily Eagle – Trouble in the rear, p6

  „… Секој пријател на Грција ќе се надева дека не само Бугарите туку и Македонците и Албанците исто така ќе бараат наплата за нивните поплаки и ќе се закануваат да ги мобилизираат своите трупи сѐ додека султанот не се согласи со нивните желби. Пријателите на Грција нема да жалат ако султанот одбие да го направи она кое Бугарите и…